Četvrtak, JULY 25, 2024
ramazanski_savjetiNa po?etku, zaelimo vam sre?ne i blagoslovljene dane Ramazana!
Obzirom da se svi mi duhovno pripremamo za mjesec Ramazan, elim da vam predloim sljede?i program koji ?e svakom od nas pomo?i uklju?uju?i one koji rano idu na posao ili u kolu da uiva, bude organiziran i dobro provede ovaj ?asni mjesec.
Mnogo ljudi smatra da post u Ramazanu zahtijeva ogromnu energiju pa puno aktivnosti smanje i puno poslova odlau sve do isteka Ramazana. U sljede?im redcima elim da sugeriram jedan obi?an raspored organiziranja ivota tokom blagoslovljenog mjeseca Ramazana, a kojeg sam sa?inio sa svojim prijateljima. Ovaj raspored se moe koristiti i poslije Ramazana.


1. Spavaj dobro

Ako se svake no?i vra?a sa teravija oko 22:00 pokuaj da zaspe u 23:00 kako bi se probudio na sehur (sufur, prim.prev), jer je praksa Boijeg Poslanika, s.a.v.s., bila da jede prije zore (fedr). Ako eli, moe oti?i na spavanje i nakon klanjanja sabaha. Uostalom, bolje da pokua sklopiti o?i makar na nekoliko minuta nakon podne namaza i odrijemati 10-15 minuta u vrijeme ru?ka. Poslijepodnevno drijemanje se danas ne praktikuje i izbjegava, premda je ranije bilo zastupljeno kod ljudi. Posta?i ?e imati ne samo duhovne koristi od posta ve? i zdravstvene jer se tijelo relaksira. Dakle, tokom posta postoje mnogo medicinskih i fizi?kih beneficija.

2. Svoje vrijeme rasporedi mudro

Napravi listu svakodnevnih obaveza koje treba izvriti. Pregledaj svoju da uradim listu i osvjei memoriju planiranih sastanaka i zada?a. Stvari koje su najvanije postavi na vrh liste i prve ih uradi. Ako ti je lake upotrijebi planer da bi markirao sve svoje obaveze. Najvanije telefonske pozive odmah ujutro izvri, jer ti je najlake da pohvata ljude na po?etku dana dok su za svojim stolovima. Nakon toga uzmi papirni ili elektronski kalendar da podijeli ostatak dana na obaveze koje traba da izvri. Iako ti je ostatak vremena dosta spekulativan, kalendar ?e ti pomo?i da sazna koliko, zaista, obaveza toga dana mo?e izvriti. Osvrni se na izvravanje najvanijih poslova kada je tvoja osobna energija najve?a. Za vas koji postite, to moe biti prva stvar koja se ujutro u?ini .
Provjeri svoj e-mail i poruke tokom dana i ponovo ih sortiraj. Pro?itaj i odgovori na hitne pozive, ali one manje vane ostavi za kasnije.
Iskoristi dan do kraja i spremi se za sutra. Pregledaj listu i prekrii izvrene obaveze. Prenesi neodra?ene poslove na novu sutranju listu.
Na drugu stranu, izra?unaj preostalo vrijeme. Ako spava est ili sedam sahata a radi osam, plus guva u saobra?aju koja se moe kretati od jedan do dva sahata, onda ti je ostalo od sedam do devet sahati za druge stvari. Kupovina, obroci i vrijeme sa porodicom ?e uzeti od prilike ?etiri do pet sahata, te vrijeme za damiju i ve?ernja predavanja. Jacija i teravija ?e uzeti maksimalno dva-tri sahata. Ostat ?e ti druga dva sahata koja moe iskoristiti za vie informisanja i u?enja o islamu ili za kolsku zada?u ili, pak, dodatni posao iz svoje profesije.

3. Svoju snagu iskoristi mudro

Najbolji post je onaj koji u?ini osobu staloenijom, manje ljutom i manje agresivnom. Post nas u?i disciplini i samokontroli. On neprestano podsje?a osobu na kontinuiranu apstinenciju i pridravanje. Zato, ako tijelo sadri razne komponente energije, ono mora biti funkcionalno za obaveze koje mu se ispostave od zore do sumraka. Dok raspore?uje svoje vrijeme nastoji da izvri najzahtjevnije poslove i aktivnosti rano ujutru. Odmaraj se izme?u razli?itih poslova i svakodnevno udii dovoljno kiseonika. Ve?ina stresova je uzrokovana umanjenim disanjem, prevelikom brigom i neodmaranjem. Pokuaj da shvati gdje najvie tra?i vrijeme i tome stani na kraj. Na takav na?in ?e, tako?er, utedjeti svoju snagu.

4. Dnevne namaze (molitve) u?ini svojim odmorom

Namaz odmara misli, tijelo i duu. Iskoristi pauzu za namaz, po mogu?nosti, u dematu. Obzirom da svako od nas eli da prou?i cio Kur'an barem jednom za vrijeme Ramazana, pokuaj da pro?ita manji pasus dvije-tri stranice prije ili poslije namaza.

5. Jedi i pij dobro

Uzvieni Allah nam je naredio da kontinuirano jedemo i pijemo izme?u akama i sabaha. Medicinski je dokazano da je takav na?in ishrane najbolji. To podrazumijeva da se konzumiraju male porcije hrane svakih tri ili ?etiri sahata, umjesto dugog intervala od deset sahata izme?u dva obroka (iftara i sehura). To se, tako?er, odnosi i na pi?e, jer tijelu treba minimum dva litra te?nosti svaki dan.

6. Manje gledaj TV

Naalost, nairoko se od strane muslimana u islamskim dravama praktikuje da se cijele no?i, ili ve?i dio nje, provede gledaju?i TV i filmove, umjesto ?injenja dobrih i korisnih djela. Ramazan je mjesec Kur'ana. To je sesija u kojoj se intenzivirano bogoslui i duhovno oplemenjuje. A nije mjesec predstave i komedijskih programa. Svi mi volimo smijeh, alu i lagahne stvari, ali ako razni TV programi postanu ustaljena praksa tokom Ramazana, onda smo izgubili poentu posta.

7. Dovri svoje planirane poslove

Pokuaj da zamisli neke ciljeve na po?etku Ramazana i planiraj da do kraja mjeseca zavri to to se moe zavriti. Na primjer, naumi da za svoju damiju, sirotite ili kolu prikupi odre?enu sumu novca, angairaju?i svoje ro?ake i prijatelje. Ako ostvari pola od planiranog, moda ?e ti biti stimulans za sljede?u godinu, ako Bog da.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...