Subota, OCTOBER 16, 2021
vasijeti


"Ne budi neposluan prema roditeljima, makar ti oni naredili da napusti svoju porodicu i imetak."

Kad je rije? o pravima roditelja, Allah, d.., rekao je sljede?e: "A ako te oni budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatra, onoga o kome ti nita ne zna, ti ih ne sluaj, prema njima se velikoduno ponaaj." (Lukman, 15)

Na drugom mjestu u Kur'anu stoji: "A ako te budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatra, o kome ti nita ne zna, onda ih ne sluaj. Meni ?ete se vratiti, pa ?u vas Ja o tome to ste radili obavijestiti." (el-Ankebut, 8)

U suri el-En'am, u 151. ajetu, Allah, d.., navode?i deset vasijjeta, rekao je: "Reci: 'Do?ite da vam kaem ta vam Gospodar va propisuje: da Mu nita ne pridruujete, da roditeljima dobro ?inite...'"

Vasijjet dobro?instva prema roditeljima ponovljena je i u ajetu u kojem Allah, d.., kae: "Mi smo naredili ?ovjeku da bude posluan roditeljima svojim."

U hadisu koji prenosi Ebu Bekra, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"'Zar ne?ete da vas obavijestim o najve?im grijesima???' (Ponovio je to tri puta)

'Svakako, o Allahov Poslani?e!' Tada on re?e: 'Pripisivanje druga Allahu i odbijanje poslunosti roditeljima!'"6 (Hadis biljee el-Buhari i Muslim u svojim Sahihima)

U predaji koju prenosi Abdullah ibn Amr ibn el-As, radijallahu anhuma, stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Veliki grijesi jesu irk, pripisivanje druga Allahu, i neposlunost roditeljima." (el-Buhari u Sahihu)

Naglaavaju?i pravo oca kad je rije? o njegovom sinu, jednom prilikom Poslanik se obrati mladi?u koji je imao spor sa svojim ocem rekavi mu: "Ti i tvoj imetak ste o?evi7!" (Hadis biljee: Ibn Mada od Dabira ibn Abdullaha, et-Taberani u Kebiru, el-Bezzar od Semure i Ibn Sa'd.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VJEROVJESNIKOVI VASIJJETI

POSJETITE MINBER.BA