Petak, AUGUST 12, 2022
vasijeti

Ostavljanje namaza


"Ni u kom slu?aju svjesno ne ostavi propisani namaz, jer ko svjesno ostavi namaz, otkazana mu je Allahova zatita."

Cilj ovog vasijjeta jeste skretanje panje muslimanu na vanost ?uvanja propisanih namaza, tj. namaza koji su propisani kao prvorazredna obaveza, farz, a to su pet namaza u toku dana i no?i.

I Kur'an i sunnet u sebi sadre veoma veliki broj vasijjeta kada je rije? o namazu. Mi ?emo navesti samo neke primjere u tom smislu. Tako, npr., Allah, d.., u suri el-Ankebut kae: "I obavljaj molitvu (namaz). Molitva, zaista, odvra?a od razvrata i od svega to je runo. A obavljanje molitve najve?a je poslunost, a Allah zna ta radite."

Redovno obavljanje namaza ?ini da klanja? ima ?vrst i postojan karakter, koji siromatvo ne moe obezvrijediti i poniziti, niti bogatstvo uzoholiti.

I rekao je: "Naredi ?eljadi svojoj da obavljaju molitvu i ustraj u tome! Mi od tebe ne traimo da se sam hrani, Mi ?emo te hraniti! A one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili ?eka lijep svretak." (Ta-Ha, 132)

Tako?er je rekao: "Vjernicima je propisano da u odre?eno vrijeme molitvu obavljaju." (en-Nisa, 103)

Na drugom mjestu u Kur'anu stoji: "Redovno molitvu obavljajte, naro?ito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte." (el-Bekara, 238)

U jednom drugom ajetu Allah, d.., kae: "Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, namazom, a to je, zaista, teko, osim poslunima." (el-Bekara, 45)

Praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila je da kada ga kakva neda?a ili briga spopadne, on se posveti namazu.

A isti?u?i vanosti namaza rekao je: "Zavjet koji nas (muslimane) razlikuje od njih (nemuslimana) jeste namaz, pa ko napusti namaz u?inio je kufr." (Hadis biljee: et-Tirmizi, en-Nesai, Ibn Hibban, el-Hakim, koji ga je ocjenio sahihom, a njegovu ocjenu potvrdio je i ez-Zehebi; hadis je sahih.)

Namazi koji su propisani i obavezni jesu pet namaza u toku dana i no?i.

Hadis i oporuka odnose se na propisane namaze i jasan su dokaz da onaj ko svjesno i namjerno napusti i propusti namaz prestaje biti u Allahovoj zatiti.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VJEROVJESNIKOVI VASIJJETI

POSJETITE MINBER.BA