Četvrtak, DECEMBER 09, 2021
tekstovi_logo


Poslanik, sallallah alejhi ve sellem, je imao u svojoj ku?i divan ivot koji se isticao ?edno?u. To je postigao ive?i ivotom ?ovjeka velikog srca i duboke samilosti. Njegov bra?ni ivot bio je primjer radinosti, ivotne energije i prirodnosti. Sagradio je svoju ku?u toplinom i blisko?u tako da u njoj nije bilo mrtvila niti ravnodunosti.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije u?inio poslanstvo barijerom protiv svojih ena. Naprotiv. Zbog samilosti koju je posjedovao te privrenosti prema njima, pratao im je i doputao da stoje pored njega rame uz rame, da razgovaraju i ive sa njim, istim ivotom na istom mjestu.
"Ovaj ?ovjek, Muhammed,je poseban.Ne moe se uporediti ni sa kim." - rekao je Omer ibn Esed, Hatidin blii ro?ak, na sastanku koji je odran nakon njegovog povratka u Mekku. Hatida je zapazila da je u njenom imetku mnogo vie zarade nego to je to bio slu?aj u ranijim trgova?kim poduhvatima. Njen sluga, koji je pratio Muhammeda na tom putovanju, obavijestio ju je o njegovim dobrim osobinama, njegovoj ?asti, dubokoj promiljenosti i potpunoj iskrenosti. Tada je shvatila da je njenoj ku?i potreban takav ?ovjek. Svoju elju da se uda za njega predo?ila je prijateljici, Nefisi. Ona je odmah pohitala ka Muhammedu i saoptila mu tu lijepu vijest. On se sloio sa tim, predloivi svome amidi da ode do Hatidinog kako bi se detaljnije dogovorili o tome. Njihov sastanak je zavrio obostranim pristankom; Benu-Haima i Hatidine rodbine koju je zastupao Omer ibn Esed.
Novosti su prodrle duboko u drutvo. Tako je jednog dana doao neki ?ovjek kod Kurejija te ih zapitao:
- O narode Kureja, niste li ?uli novost?
- Koju? - upitae.
- Muhammed sin Abdullahov, ?oban, koji je ?uvao nae ovce po obroncima Mekke, oenio je Hatidu k?erku Huvejlida sina Esedovog - odgovori ovaj.
Tada neko iz skupine odgovori: "Teko tebi ro?a?e! On je sin Abdul-Muttaliba. Najpovjerljiviji je me?u nama. Reci mi ko od Kureja vie odgovara Hatidi od njega? Uostalom, ima li iko me?u nama da se moe uporediti sa Muhammedom?"
Nakon to se blagoslovljeni brak sklopio, budu?i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dobio vie vremena da razmilja o stvarima koje su ga okruivale. Mnoge sate, pa i dane, provodio je u pe?ini Hira. Osamljen i zadubljen u misli. Hatida, radijellahu anha, je za to vrijeme vodila brigu o njemu i njihovoj ku?i, pune?i je veseljem i ugodnostima.
Tako je bilo sve do dana kada se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, vratio ku?i dr?u?i od straha.
"Pokrite me! Pokrite me!" - govorio je.
Kada se malo umirio po?e da pripovjeda ta mu se desilo: "Izaao sam iz pe?ine, i dok sam jo bio na brdu, za?uh glas sa neba kako me doziva: "O Muhammede, ti si Allahov poslanik, a ja sam Dibril." Podigao sam glavu prema nebu pa ugledah meleka ?ija je pojava ispunila ?itav horizont. Ponavljao je: "Ti si Boiji poslanik, a ja sam Dibril." Tada sam se zaustavio gledaju?i ga. I nisam stupio naprijed niti se vratih unatrag sve dok ne nestade sa obzorja. I eto, tako se vratih ku?i, o majko Abdullahova." {Nap. prev.: Ibn-Hiam 1/237-238}
Hatida, radijellahu anha, mu brino re?e: "O Ebul-Kasime, poslala sam svoje glasnike da te trae po ?itavoj Mekki, ali te ne na?oe.", osmjehnu mu se, pa nastavi, "Razvedri se dragi moj muu. Ustani i izdri. Vjerujem da si ti Poslanik ovog ummeta."
Zajedno posjetie njenog ro?aka Vereku ibn Neufela ibn Eseda ibn Abdul-'Uzzaa, koji je primio kr?anstvo u tom predislamskom periodu. Bio je to slijepi starac koji je prou?avao Indil. Hatida, radijellahu anha, mu re?e: "O amidi?u, posluaj pri?u svoga ro?aka."
On odvrati: "Pri?aj, ro?a?e, ta si vidio?" Kada ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio o onome ta je vidio ovaj zaklju?i: "Bio je to melek koji je poslan i Musau, alejhis-selam. Volio bih da sam mla?i pa da budem iv kada te tvoj narod bude u la ugonio i protjerivao."
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, za?u?eno zapita: "Zar ?e se to dogoditi? Oni ?e me proganjati?"
Vereka mu potvrdi: "Ko bi doao sa ne?im sli?nim bivao je maltretiran. Ako doivim te dane svakako ?u te svesrdno pomo?i."
Nakon to se ovaj slu?aj zavrio i sve postalo jasno, objava je krenula svojim ta?no odre?enim tokom. Razne nevolje i neda?e su obavijale to vrijeme, pa da ?ujemo kakvo je mjesto zauzimala Hatida, radijellahu anha, u tom prvom islamskom periodu.
Atif El-Kindi, ?ovjek ve? u godinama, doao je taj dan u Mekku. elio je da kupi neto odje?e i mirisa za svoju enu. Susreo je Abbasa ibn Abdul-Muttaliba kod Kabe, pa su zajedno zapo?eli razgovor. Toga trenutka u haremsko dvorite u?e jedan mukarac sa dje?akom u svome drutvu. Pribliie se Kabi i okrenue lice prema njoj, kada im se pridrui jedna ena koja u?ini isto to i ova dvojica. Tada se mukarac nakloni, a dje?ak i ena za njim ponovie tu radnju. Mukarac se zatim uspravi pa pade ni?ice na zemlju, a ovo dvoje ga u potpunosti slijedie u tome. Atif El-Kindi ih je svo vrijeme za?u?eno posmatrao.
- O Abbase, primje?ujem da je ovo zaista neobi?na radnja! - re?e.
- Neobi?na? Izgleda da uop?e ne zna ko je ovaj mukarac - za?udi se ovaj puta Abbas.
- Ne znam.
- To je Muhammed, Abdullahov sin i moj brati?. A zna li ko je ovaj dje?ak sa njim?
- Ne - ponovo odgovori Atif.
- On je tako?e moj brati?, Alijj sin Ebu-Talibov. A ena? Zna li ko je ona?
- Ne znam - slijedio je isti odgovor.
- Ona je Hatida k?erka Huvejlidova, i Muhammedova ena - pojasni mu Abbas, pa nastavi - Moj brati? tvrdi da ga je Gospodar nebesa i Zemlje uputio u tu vjeru. Kunem se Allahom da, koliko je meni poznato, osim ovo troje koje vidi, nema drugih sljedbenika. Ja bih elio, vjeruj mi, da budem ?etvrti.
Kada je primio islam, Abbas, radijellahu anhu, je u?inio da njegova elja postane stvarnost. Od toga dana postao je istinski pomaga? svoga brati?a.
?injenica koja nepobitno ukazuje na visinu Hatidinog, radijellahu anha, poloaja kod Uzvienog Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svakako je slu?aj kada joj je Dibril, alejhis-selam, prenio selam od Allaha, subhanehu, koji je iznad sedam nebesa. Osim ovoga, Uzvieni Allah je preko Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, obradovao divnom vije?u. Obe?an joj je dvorac sagra?en od finog bisera, u kojem ne?e biti buke i galame, niti tekog i mukotrpnog ivota. Prenosi Alijj ibn Ebi-Talib, radijellahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolje ene su Merjem k?erka Imrana i Hatida k?i Huvejlida."
Ukratko; Hatida, radijellahu anha, je ivjela ivotom ene koja je zavrije?ivala svo duno potovanje, a umrla je kao blaga i iskrena vjernica.
Nakon njene smrti, njen mu, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Tako mi Allaha, nisam imao enu bolju od nje. Vjerovala je u mene (da sam Poslanik) onda kada niko nije vjerovao. Znala je da govorim istinu kada su me drugi u la utjerivali. Pomagala me je svojim imetkom dok su mi ga drugi uskra?ivali. I samo sa njom Allah mi je podario djecu."
Iz knjige: "Poslanikovi dani provedeni sa njegovim enama" (prvi dio),
Napisao: Abdul-Munim El-Haimi,
Sa engleskog prevela: Enesa Hoti?-Dizdarevi?


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VELIKANI UMMETA

POSJETITE MINBER.BA