Petak, AUGUST 12, 2022
vasijeti

"Nepij alkohol, zaista je on uzrok svakom razvratu!"


Allah, d.., zabranio je alkohol, koji, po islamskom u?enju, predstavlja majku svih zala (ummul-habais), a zabranu njegovog konzumiranja potvrdio je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Hamrom ili alkoholom smatra se sve ono to muti ljudski um te spre?ava njegovu normalnu funkciju, bez obzira kojoj vrsti pripadao i kako se zvao.

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da ?e do?i vrijeme kad ?e se alkohol (harm), nazivati druk?ijim imenima, upravo kao to to imamo priliku vidjeti danas.

Stoga, sve to opija zabranjeno je(haram). Svako opojno pi?e je haram, makar njegove koli?ine bile male (izrazene npr. u procentima), shodno op?em pravilu koje vazi u islamu, a koje glasi: "Ma eskere kesiruhu fe kaliluhu haram." - "Sve to opija u velikim koli?inama haram je i u malim (i najmanjim) koli?inama."

Allah, d.., rekao je: "0 vjernici, vino, kocka, kumiri i strelice za gatanje odvratne su stvari, ejtanovo djelo, zato se toga klonite, da biste postigli ono to elite. ejtan eli da pomo?u vina i kocke unese me?u vas neprijateljstvo i mrnju i da vas od sje?anja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa ho?ete li se vi okaniti?!" (el-Maida, 90-91)

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je vino, te onoga ko ga pije i ko ga to?i, onoga ko ga prodaje i kupuje, onoga ko ga cijedi i kome se cijedi, onoga ko ga nosi i kome se nosi.9 Alkohol teti razumu, rasipa imetak, biva razlogom raznih bolesti, mrnje i neprijateljstva, te udaljava od spominjanja Allaha, d.., i od namaza.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VJEROVJESNIKOVI VASIJJETI

POSJETITE MINBER.BA