Četvrtak, JULY 18, 2024
tekstovi_logo

Kur'ansko kazivanje o Isaau( Isusu) a.s.


Preuzeto sa www.minber.ba

Isa, a.s., spada me?u najodabranije i najodli?nije Allahove poslanike koji su u erijatskoj terminologiji poznati pod imenom "ulul 'azm". Loza Isa. a.s., poti?e iz porodice Davuda, a.s. Majka Merjeme, Imranova ena se zavjetovala da ?e svoj porod darovati na hizmet Allahovom hramu Kuddusi-erifu, kao dokaz svoje pokornosti Stvoritelju, s.v.t, i veli?anstvenosti njenog ibadeta. Dok je bila trudna, ona podigla je svoje ruke i rekla: "O Gospodaru moj, ovo to je u trbuhu mome ja zavjetujem Tebi na slubu, pa primi od mene. Ti zaista sve ?uje i zna! " (Prijevod zna?enja - Ali Imran, 35.)

Isaova majka, Merjem bint Imran
Me?utim, Allahovom neograni?enom mudro?u i odredbom, njen porod bijae jedna prekrasna curica koja ?e izrasti u enu koju ?e generacije samo po dobru spominjati, i koja ?e biti ?ista od svake dunjalu?ke prljavtine, i koja ?e opravdano ponijeti epitet odabrane ene spram svih svjetova. Iznena?ena ishodom svoga dugo o?ekivanog poroda, Merjemina majka, puna ibadeta i zahvale svome Gospodaru, ponovo je zavapila u stanju molbe i dove: "Gospodaru moj, rodila sam ensko, a muko nije to i ensko. Dala sam joj ime Merjem. Ja nju i njen porod stavljam pod Tvoju zatitu od prokletog ejtana." (Prijevod zna?enja - Ali Imran, 36.)

Dova upu?ena u stanju iskrenosti i veli?ine istinskog ibadeta bijae usliana, a Merjem i njen porod zati?en od ejtana napasnika l.a. Rekao je posljednji Allahov Poslanik, a.s.: "Nema ni jednog novoro?en?eta koje se rodi a da ga ejtan ne dodirne prilikom ro?enja, pa ono zapla?e od tog dodira. Osim Merjeme i njenog sina." Allah je lijepo primio taj veli?anstveni poklon ene Imranove, te u?inio da Merjema ima lijep odgoj i moral, zajedno sa onim robovima sa kojima je On, s.v.t., zadovoljan. Izrasla je u enu velikog znanja i iskrene vjere u Jedinog Allaha.

?ak su joj i meleci dolazili razveseljavaju?i je i savjetovaju?i je: "Merjema, Allah je tebe, zaista, odabrao i ?istom u?inio! On te je odabrao nad enama svjetova! Merjema, budi skruena i Gospodaru svome seddu ?ini, i Njemu se klanjaj zajedno sa onima koji Mu se klanjaju." (Prijevod zna?enja - Ali Imran, 42-43.) O njoj se brinuo Zekerijja, mu njene sestre, i bio je najve?i sebeb da Merjema bude sretna te da nau?i svako korisno znanje i dobra djela. Bila je Allahov evlija: "Kad god bi joj Zekerijja u hram uao, kod nje bi hrane naao." (Prijevod zna?enja - Ali Imran, 39.)

Mudahid, Ikrime, Seid ibn Dubejr i neki drugi kau: "To zna?i da bi on (Zekerijja) kod nje pronalazio ljetnog vo?a u vrijeme zime, a zimskog vo?a u vrijeme ljeta!" "Odakle ti to Merjema", on bi rekao, a ona bi odgovarala: "To je od Allaha! Allah doista opskrbljuje koga On ho?e bez ikakvog ra?una!" (Prijevod zna?enja - Ali Imran, 37.) Njenu pokornost potvr?uje i Mudahid koji kae: "Merjem, a.s., bi toliko klanjala da bi joj oticali ?lanci na nogama."

Radosne vijesti o ro?enju bez oca

Jednog dana do?oe joj meleci sa radosnom vije?u od Allaha, d..: "O Merjema, Allah te raduje sinom koji je rije?ju od Njega stvoren, ?ije ?e ime biti Mesih, Isa sin Merjemin. Ugledan i na ovom i na drugom svijetu i jedan od Allahu bliskih! On ?e govoriti ljudima i u kolijevci i kada odraste, i jedan je od dobrih." (Prijevod zna?enja - Ali Imran, 45-46.)
?uvi za ovu neobi?no radosnu vijest, Merjema, sva zbunjena i iznena?ena, obra?a se svome Go

spodaru: "Gospodaru moj, kako ?u ja imati dijete kada me ni jedan mukarac ni dodirnuo nije?" (Prijevod zna?enja - Ali Imran, 47.) Ali, Allahovo odre?enje biva u skladu s Njegovom voljom i On, s.v.t., nikada ne?e biti pitan za ono to ?ini, za razliku od Njegovih stvorenja koja ?e odgovarati za svoja u?injena djela. Jednoga dana kada se povukla od svojih uku?ana na istok, prema Kuddusi-erifu, zaklanjaju?i se zastorom od njih, pojavio joj se Dibril, a.s., u liku savrenog i potpunog ?ovjeka: "Utje?em se Svemilosnom od tebe, ako Ga se boji."

S obzirom da se s njim nala na osamljenom mjestu, preplaila se i mislila da je on eli iskoristiti. "Ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga", re?e on. "Da ti poklonim dje?aka ?ista" (Prijevod zna?enja - Ta-ha,19.), a ne ono to si ti pomislila! Nakon to je shvatila da se radi o izaslaniku Stvoritelja, s.v.t., rekla je: "Kako da ja imam dje?aka", re?e ona "kad me ni jedan mukarac dodirnuo nije, a ja nisam bludnica." (Prijevod zna?enja - Ta-ha, 20.), i razvrat mi je nezamisliv. "Tako je to", re?e on "Gospodar tvoj je rekao : "To je meni lahko. Da ga u?inimo znamenjem ljudima i znakom milosti nae, tako je unaprijed odre?eno." (Prijevod zna?enja - Merjem, 21.)

Kako je ro?en Isa, a.s.
Veli?anstvena je Alahova mo? i bezgrani?na je Njegova, s.v.t., vlast, nema boga osim Njega niti ima gospodara izvan Njega. Adema je stvorio bez oca i majke, Havu od mukarca bez ene, a ostali svijet stvara od muka i enska, osim Isa a.s.! Njega je stvorio od ene bez mukarca, i to Allahovom rije?ju, nare?enjem ili odredbom "BUDI" i tako i bi.


Hafiz Ibn Kesir kae da se Merjema, kada je ?ula ono to joj je Dibril prenio od Allaha, d.., pokorila Njegovoj, s.v.t., odredbi. Dibril joj je puhnuo u dep njene koulje i taj dah se sputao sve dok se nije smjestio u stidnicu, pa je ona tako boanskom odredbom zatrudnila. "I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje" (Prijevod zna?enja - Merjem, 22.) U pogledu navedenih ajeta, Ibn Kesir, tako?er, tuma?e?i, ih kae: "Kada je Merjema zatrudnila, po?ela je izbjegavati svijet, jer nije htjela da im ita kazuje, zato jer joj ne bi vjerovali ma ta da im saop?i. Krila je svoju tajnu.

Povjerila se jedino svojoj sestri, eni Zekerijjaovoj, koja je bila zanijela Jahjaa, a.s. Kada je Merjema ula i stala pred nju, ova ju je zagrlila i rekla: "O Merjema, moe li shvatiti da sam ja trudna?" (S obzirom da je bila nerotkinja) Merjema joj odgovori: "A zna li ti da sam i ja tako?er trudna?" Zatim joj je ispri?ala kako se to desilo. Obje su poticale iz vjerni?ke porodice i porodice iskrenih. Mufesiri se razilaze u duini noenja Isaa, a.s., ali je op?enito prihva?eno da ga je nosila devet mjeseci, kao i ostale ene svoju djecu. Muhamed ibn Ishak kae: "Poto je zanijela, i prolo izvjesno vrijeme, prestalo joj je krvarenje i nastupile su joj trudni?ke promjene: mu?nina, promjena boje lica pa ?ak i zadebljanje jezika."

"Poro?ajni bolovi je prisilie da do?e do jedne palme." (Prijevod zna?enja - Merjem, 23.) Kao veoma pronicljiva vjernica, i poznavaju?i globalnu situaciju njenog naroda, Merjema je znala da ?e biti uznemiravana i zlostavljanja zbog ovog ra?anja i da svijet ne?e vjerovati da je to bila Allahova odredba, bez obzira to su je ve? poznavali kao pobonu, bogobojaznu i dobrostivu. Ipak ?e pomisliti da je u?inila zinaluk, da je prostitutka, zato je poeljela da umre prije nego to do?eka porod! "Kamo sre?e da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala !" (Prijevod zna?enja - Merjem, 23.) " I neko je nie nje zovnu: "Ne alosti se, Gospodar tvoj je dao da nie tebe pote?e potok. Zatresi stablo palmino i posut' ?e se po tebi datule svjee, pa jedi i pij, i budi vesela." (Prijevod zna?enja - Merjem, 25-26.)

Ve?ina u?enjaka se slae da ju je zovnuo melek Dibril, a da je stablo palme, koje se spominje u navedenim ajetima, bilo suho, te kad ga je potresla, popadale su po njoj svjee datule. Osim toga, zanimljivo je to da ba na osnovu ovih ajeta neki islamski u?enjaci dokazuju da porodiljama nema nita bolje za jela od svjeih hurmi. Pored toga, Merjemi bi re?eno: "A ako vidi kakva ?ovjeka, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Svemilosnom da ?u utjeti, i danas ni s kim ne?u govoriti." (Prijevod zna?enja - Merjem, 26.) Svemilosni Allah je znao mogu?u reakciju njenog naroda nakon to vide njeno dijete, zato je na Sebe preuzeo sav tok doga?anja oslobodivi i zatitivi Merjemu od toga. Merjema je tako i postupila. Ni s kim nije govorila! Svoje novoro?en?e je odnijela svojoj porodici koja je, ?im ga je ugledala, ?itav slu?aj osudila i po?ela koriti Merjem: " Hej ti, koja u ?ednosti li?i Harunu, tvoj otac nije bio nevaljalac, a mati tvoja nije bila nevaljalica." (Prijevod zna?enja - Merjem, 28.)

U beici a pri?a
U ovoj tekoj situaciji, oslanjaju?i se na Uzvienog koji je nikada nije napustio, koji je opskrbljivao onim sa ?im to drugi nisu mogli, u Koga je vjerovala i Kome je istinskim srcem i djelom robovala, Merjema je naiaretila na svoje dijete, kao da je htjela da kae: "Pitajte njega!" " Kako da govorimo djetetu u beici", rekoe. Tada je Allah, d.., intervenisao da opravda majku. Interesantno je to to su njegove prve rije?i potvrda njegove ljudskosti, i one su dokaz krivovjerja kr?ana i ostalih koji Isaa, a.s., smatraju bogom ili boijim sinom!

Rekao je: "Ja sam Allahov rob. U?initi ?e me blagoslovljenim gdje god da bio i naredi?e mi da, dok sam iv, namaz obavljam i zekat dajem i da majci svojoj dobar budem. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih proivljen. To je Isaa, sin Merjemin. To je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, Uzvien je On, kada neto odredi, On za to samo kae :" BUDI!" i ono bude (Prijevod zna?enja - Merjem, 28- 35.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...