Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Oni kojima se dova ne odbija


1. Dova vjernika upu?ena bratu muslimanu u njegovom odsustvu: Od Ebu Derdaa' r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Nema tog muslimana koji moli Allaha za svog brata dok je on odsutan a da melek, koji je zaduen za njega, ne u?i istu dovu za toga koji moli." (Biljei Muslim)

2. Dova onoga kome je nepravda u?injena: "Kada je Allahov Poslanik, a.s., odlu?io da poalje Muaza u Jemen, savjetovao ga je rije?ima: "?uvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda u?injena, jer zaista izme?u njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor." (Biljei Buhari)

3. Dova putnika: Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: " Tri dove se ne odbijaju i tu nema nikakve sumnje: dova onoga kome je nepravda u?injena, dova putnika namjernika i dova roditelja koji moli za svoje dijete." (Biljei Tirmizi)

4. Dova posta?a dok i?ekuje iftar, dova pravednog vladara-imama: Po hadisu koji se prenosi od Ebu Hurejre, trojici se dova ne odbija: "Posta?u dok se iftari, pravednom vladaru i dova onoga kome je nepravda u?injena. Njegovu dovu Allah uzdie iznad bijelh oblaka, otvara joj nebeska vrata i kae: "Tako mi Moje mo?i, pomo?i ?u te, koliko je uskoro!" (Biljei Tirmizi)

5. Dova poslunog djeteta: Od Ebu Hurejre, r.a., se biljei se predaja da je Alejhi-sselam rekao: "Kada ?ovjek umre prestaju mu se pisati njegova djela osim u tri slu?aja: "ako iza sebe ostavi trajnu sadaku, znanje koje ljudima koristi i lijepo odgojeno dijete koje moli za svoje roditelje." (Biljei Muslim)

6. Dova onoga koji se naao u nevolji: Shodno Kur'anskom ajetu: A koje taj Koji se nevoljniku u nevolji odaziva (En-Ne-ml, 62)

7. Ko zano?i ?ist (pod abdestom) spominjaju?i Allaha: Od Muaza ibn Debela, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik kazao: "Nema tog vjernika koji zano?i sa abdestom spominjuju?i Allaha pa se probudi a potom prou?i dovu trae?i od Allaha dobro i na dunjaluku i na ahiretu, a da mu ta dova ne bude usliana." (Biljei Ebu Davud i Ahmed)

Dova kojom je molio Junus, a.s.: " Od Sa'd ibn Ebi Vekasa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao : "Ko prou?i dovu koju je Junus a.s. u utrobi ribe u?io: 'Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si Ti, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogrijeili', dova ?e mu biti usliana." (Biljei Tirmizi i drugi)

8. Dova onoga koji se probudi iz sna: Od Ubade ibn Samita, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao : "Ko se probudi iz sna pa prou?i: "Nema drugog boga osim Allaha Jednog Jedinoga, Koji nema sudruga, samo Njemu pripada vlast i samo je On dostojan zahvale, On svime upravlja, neka je hvala Allahu, slavljen neka je Allah, Allah je Velik, nema mo?i niti slave osim kod Allaha" a zatim kae Gospodaru moj oprosti mi, ili prou?i dovu bit ?e mu usliana. Ako potom obavi i namaz bit ?e mu primljen kod Allaha." (Biljei Buhari i drugi)

9. Dova ?estitog djeteta za njegove roditelje: Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. kazao:" Zaista ?e Allah uzdigniti poloaj svoga iskrenog roba u dennetu, a on ?e kazati: "Gospodaru moj odakle meni ovoliko dobrih djela ? "Bit ?e mu odogovoreno: "Ovo je rezultat dove i moljenja za oprost tvoje djece." (Biljei Ahmed, a Ibn Kesir ga smatra sahihom)

10. Dova hadije i onog koji obavlja umru, kao i dova onog koji se bori na Allahovom putu: Ibn Omer, r.a., biljei da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Borac na Allahovom putu, hadija i onaj koji umru obavi, ude-?i za svojim Gospodarom, njihove dove su usliane a ono to zatrae bit ?e im dato." (Biljei Ibn Madde, a Albani ga smatra ha-senom)

11. Dova onoga koji mnogo spominje Allaha: Od Ebu Murejre se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Trojici se ne odbija dova: "Onome koji ?esto spominje Allaha, dova onoga kome je nepravda u?injena i dova pravednog imama-vladara." (Biljei Bejheki i Taberani, Albani ga smatra hase-nom)

12. Dova onoga koga je Allah zavolio i kome se smilovo: Od Ebu Hurejre, r.a., se biljei da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: " Zaista je Allah rekao: "Ko uznemirava Mog evliju (vjernika kojeg Ja zavolim) objavit ?u mu rat. Moj rob mi se ne moe ni?im bolje pribliiti kao sa farzovima koje sam mu propisao. On mi se tako pribliava nafilama sve dok ga Ja ne zavolim, a kad ga zavolim postajem njegov sluh kojim slua, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom hoda. Kada Mi zatrai neto, Ja mu dam, a ako Me zamoli za zatitu Ja mu je pruim..." (Biljei Buhari)

Sa arapskog preveo: Ismail Mehti? - "Novi horizonti"


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...