Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


Od Muaza ibn Debela r.a. se prenosi da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

Stanovnici Denneta ?e u Dennet u?i golobradi, bez dlaka po tijelu i sa surmom podvu?enim o?ima u dobi od trideset i tri godine

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre stoji jo: "U liku svoga oca Adema koji je bio visok sezdeset arina.

Od Ebu Hurejre, r.a., se, tako?er, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Prva skupina koja ce u?i u Dennet bi?e poput

Mjeseca u no?i utapa. Oni koji budu ulazili iza njih blista?e poput najsjajnije zvijezde na nebu. U njemu ne?e ni malu ni veliku nudu obavljati, niti se oseknjivati niti pljuvati. ?eljevi ce im biti od zlata, a znoj ?e im mirisati poput mousa. Mengele ?e im biti od alojeva drveta. ene ?e im biti djevice crnih krupnih o?iju. Bi?e sloni svi kao jedan i ima?e lik njihova oca Adema, ezdeset arina visokog od zemlje."

O njihovom dranju Uzvieni veli: / Mi ?emo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni ?e kao bra?a na divanima jedni prema drugima sjedjeti. (El-Hidzr, 47.) tj. slonih srca i jedni prema drugima okrenuti licem u lice.

U Buharijinom Sahihu i Muslimovu Sahihu, takoder, se biljezi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Oni se ne?e me?usobno razilaziti niti mrziti. Njihova srca ?e biti slona kao jedno srce. Slavi?e Allaha i jutrom i nave?er."

preuzeto iz knjige Bistro more pobonosti i suptilnosti, Ahmed FeridAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...