Petak, AUGUST 19, 2022
pitanja

Kada je no? Lejletu l-Kader?


Je li ta?no da je Lejletu l-Kader svake godine fiksno dvadeset i sedme no?i ramazana?

Odgovor: Velik broj u?enjak je smatrao da je Lejletu l-Kader dvadeset i sedma no? ramazana. To miljenje je definitivno najprostranjenije me?u op?im muslimanskim masama u cijelom svijetu. Mislim da ljude ne treba ograni?avati na ubje?enje da je Lejletu l-Kader u istoj no?i svake godine, zbog manjkavosti koje to miljenje nosi u sebi. Mnogo je ljudi koji smatraju da ako tu no? provede u ibadetu da je sigurno osvanuo oprotenih grijeha i da u drugim no?ima ramazana pa i tokom cijele godine ne treba ibadetiti.

Hadisi Allahovog Poslanika jasno ukazuju da je Lejletu l-Kader u zadnjoj tre?ini mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: 'Traite Lejletu l-Kader u zadnjoj tre?ini mjeseca ramazana' (Tirmizi od Aie r.a. ejh Albani ga je smatrao vjerodostojnim)
U drugim hadisima Allahov Poslanik je pojasnio citirani hadis i preporu?io traganje za no?i Kadera u neparnim no?ima zadnje tre?ine mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: ' Trudite se trae?i no? Lejletu l-Kadr u neparnim no?ima zadnjih deset dana ramazana.' (Buharija i Muslim od Aie r.a.)
Mnogo je rivajeta i hadisa koji preciziraju no? Kadera. U nekima je to dvadeset i prva no?, u nekima dvadeseti tre?a, u nekima dvadeset i sedma i nekima dvadeset i deveta. Kako ispravno shvatiti ove hadise i kao pomiriti prividnu koliziju koja postoji u spomenutim hadisima?
Kazao je imam En-Nevevi u Medmu'u: 'Ne postoji drugi na?in da se pomiri prividna kontradiktornost izme?u hadisa spomenutih u ovom poglavlju osim na na?in da se kae da no? Lejletu l-Kadra nije fiksna u istoj no?i svake godine, ve? je prelazna iz godine u godinu. (El-Medmu'u - 6 tom 316 str.)
Zbog toga vjernik ne bi trebao da se poigrava sa spomenutom nagradom i da no? Kadera smatra neku od no?i iz zadnje tre?ine ramazana, ve? bi trebao da sve neparne no?i zadnje tre?ine ramazana provede u ibadetu, u elji za postizanjem spomenute nagrade.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Pezi? Elvedin


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA