Utorak, JUNE 06, 2023
pitanja


Selamun alejkum.......
Iskreno ni sama ne znam kako da po?nem...Stid me je i najradije bih utjela o svemu,a s druge strane znam da trebam pametan savjet od pametnih ljudi i kako god okrenem to ste vi...

Prije tri godine na fakultetu sam upoznala jednog momka,finog,kulturnog,jednog od rijetkih koji nije konzumirao alkohol...vjernika..i Na prvi pogled svidjeli smo se jedno drugom,i sticajem okolnosti po?eli smo se zabavljati...On je iz jednog grada,ja sam iz drugog,a u tre?em gradu studiramo.... Onako mladi i naivni,u zabludi...zalutali smo...Ja sam imala svoj stan on svoj...Me?utim dolazio je meni na kahvu,meni na doru?ak,na ru?ak,na ve?eru,u?ili smo zajedno.....i tako s vremenom do?oe i no?i kada prespava kod mene...Ina?e,on nema oca,nastradao je krajem rata,tako da ga nisu ubrojali u ehide,i ovaj nema nikakvih primanja,koluju se i on i brat od penzije koja iznosi 300 KM...Kako je stalno bio kod mene,a jedva mogao skuckat para da plati svoj stan,odlu?ili smo oboje da ivimo skupa,tj.da on do?e kod mene.....To smo ozbiljno odlu?ili,jer smo oboje eljeli provest ostatak ivota skupa,nanijetili smo taj na ivot kao bra?ni,za mene on je bio moj mu,a ja njemu ena.....Krili smo to,i za taj na ivot samo su neki prijatalji znali...I tako pro?e jedna godina,pro?e i druga....Kako je vrijeme odmicalao sve smo se vie pribliavali vjeri,i sve jedan po jedan grijeh prestajali radit...ramazane postili,ili u damiju,klanjali,sadaku davali,nigdje nismo izlazili kao ostala omladina...izu?avali smo nau vjeru svakim danom sve vie i vie...i tako smo odlu?ili da iako ivimo skupa nemamo spolne odnose sve dok ne u?emo u "pravi brak"....Svaki dan pri?amo o tome ta i kako da radimo... Za brak nemamo apsolutno NIKAKVIH uslova,iako to oboje svim srcem elimo i najsretniji bi tad oboje bili...Svjesni smo ?injenice da je ovo to ivimo skupa grijeh,ali Allah zna najbolje i zna u kakvoj smo situaciji i On nam je svjedok da smo nanijetili brak....... Do kraja fakulteta oboma nam nije ostalo puno,tj. uz Boiju pomo? uskoro bi trebali zavriti i zaposliti se i vjen?ati onako kako Bog zapovjeda... A ta sad da radimo?? Da prestanemo ivjet skupa i vi?at se sve do tog dana kada on dobije posao,nemogu?e je jer on nema sredstava da pla?a stan i da nastavi studirat?Pokajali smo se oboje za sve grijehe,i zamolili Allaha da nas razumije..i pomogne nam..a vas pitamo,ta nam savjetujete???

 

.hmmessage P { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px } BODY.hmmessage { FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma }

Potovana sestro,

Naalost i na op?e razo?arenje, vi ste samo jedna od brojnih muslimanki koja je sebi dopustila ono to muslimani ni u snu ne bi trebali i ne bi smjeli raditi. Islam je ?ist od onoga to mu njegovi sljedbenici pokuavaju pripisati. Za vaa djela ne vidim nikakvo opravdanje osim neznanja i vjerske i moralne zaputenosti. Iz vaeg pisma da se zaklju?iti da ste vi ipak bili svjesni grijeha koji ?inite i opasnosti u koju ulazite. I vi kao i mnogi drugi iz vae generacije takva djela pravdaju mlado?u i ludo?u. I to samo kada se radi o nemoralu, a ina?e su veoma pametni kad se radi o drugim stvarima, ?ak pametniji i od svojih roditelja i ?itavog svijeta.

Ovih dana ina?e mnogo ?itamo o velikom broju poba?aja mladih djevoj?ica (13 godina) u Biha?u. Procenat poba?ene djece iz dana u dan raste. Procenat nedozvoljenih kontakata je uzrok takvim poba?ajima, odnosno ubistvima jo nero?ene djece. Nae drutvo nema snage da se bavi ovim problemom. Sve se svodi na statistike. Broj novosklopljenih brakova opada, a broj razvedenih brakova raste. Natalitet tako?er opada i to u sredinama u kojima ive muslimani. I one majke-djevoj?ice svoje greke pravdaju mlado?u i ludo?u. Naalost! O posljedicama niko u drutvu ne govori. Koga briga to svakim danom sve dublje srljamo u moralni sunovrat.

Vi ste otili i dalje i svoj provod pravdate i socijalnom humano?u. Vi ste vaem partneru obezbijedili krov nad glavom i udomili ga u svojoj ku?i. A zauzvrat on je spavao sa vama?! Smijeno i jadno! Oprostite to ovako otvoreno govorim, ali o ovim stvarima se i ne moe druga?ije govoriti. One su toliko gnusne i teke iako ih svakodnevno pokuavamo relativizirati i dovesti u ravan sa normalnim ponaanjem i zahtjevom vremena. Islam nikada ne moe tolerisati takvo ponaanje.

Hvala Allahu pa vas je uputio u vjeru i odjednom ste postali svjesni grijeha koji ste ?inili. Me?utim, paradoks u svemu ovome jeste to to vi, iako ste svjesni grijeha, pokuavate da pozovete Allaha kao svjedoka i zatitnika te vae nedozvoljene zajednice. Ne razumijem zato vi do sada niste imali nikakvih uvjeta za sklapanje braka. Mogli ste se legalno vjen?ani i ivjeti ivotom kao to ste do sada ivjeli. I to u vaem stanu, ako je mladi? bio siromaan i nije bio u situaciji da on obezbijedi stan. Vaa humanost ne bi morala izostati. I tada biste imali priliku da pomognete svog partnera. U tom slu?aju za vau vezu bi svako znao i podravao je. Ali je ogromna razlika izme?u zajednice u kojoj ste ivjeli i ove o kojoj vam ja govorim. Ne razumijem zato niste mogli ivjeti u braku do sada?!?

Savjetujem vam da se iskreno pokajete za grijehe koje ste ?inili i da hitno prestanete ivjeti skupa. Ili se vjen?ajte pa nastavite ivjeti kao legalni bra?ni partneri ili se razi?ite dok ne budete imali normalne uvjete za sklapanje braka. U svakom slu?aju va zajedni?ki boravak u istom stanu nema nikakvo opravdanje. Daljim zajedni?kim boravkom u istom stanu otvarate vrata ejtanu i ponovnom povratku u zinaluk.

A va partner neka trai stipendiju kod jedne od organizacija i institucija koje pomau kolovanje onih koji za to nemaju uvjete. Nije uredu da ga vi na taj na?in pomaete. Mislim da se radi o neiskrenom ?ovjeku. Vi od oca traite novac kojim izdravate i sebe i partnera koji vam sutra moe okrenuti le?a i ostaviti vas. Mislim da nije uredu prema vaim roditelja i veoma je nepoteno prema njima to to njihovim imetkom izdravate ?ovjeka koji s vama spava. Dakle, na ra?un vaih roditelja va partner ima sav mogu?i ugo?aj. Razmislite malo vie o svom statusu. Vi sada niste ni djevojka ni ena. Svaki roditelj mata da svoju k?erku odgoji da bude potena i da im ne okalja obraz prije udaje. ive za dan kada ?e neokaljana obraza udati svoju k?erku...

Pokuajte se staviti u ulogu roditelja i pretpostaviti kako biste se vi ponijeli prema vaoj k?erki da je ona isto u?inila kao i vi... Jel to humanost?

Moda ?e vam moj odgovor izgledati grubo, ali grubo je to to ste vi tako jeftino dali ono to je trebalo da u pravom, legalnom braku bude va najvaniji ulog. Grubo je to to vi vie niste ni ena ni djevojka, grubo je to to ste tako iznevjerili roditeljsko povjerenje koje su vam ukazali kad su vas poslali da studirate i obezbijedili vam potrebna sredstva.

Molim Allaha da vas uputi i da budete iskreni prema Njemu, svojim roditeljima, sebi samoj...

Mr. Senaid Zajimovi?


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA