Četvrtak, Svibanj 23, 2024
kuran


ajeti1Stanovnici Sabe imali su dokaz u mjestu u kome su ivjeli: vrtove, zdesna i slijeva. "Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakav divan kraj i Gospodar koji mnogo prata!" Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, poputanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim. (34- Saba', 15-16)

Neka od kur'anskih kazivanja o prolim narodima susre?emo i u Starom i Novom Zavjetu. S obzirom da se poplava nastala usljed poputanja brane, o kojoj se govori u citiranim ajetima, desila u periodu nove ere, taj slu?aj, koji se, dakle, desio nakon Starog i Novog Zavjeta, spominje se jedino u Kur'anu.


U mnogim prijevodima se sintagma, koju smo preveli kao ''poputanje brane'', prevodi i kao ''poplava arim''. Arapska rije? ''arim'' ima zna?enje ''brana, nasip''. Razlog to se, unato? tome to se zna da rije? ''arim'' zna?i ''brana'', ova rije? nije prevodila jeste nerazumijevanje na to se odnosi ovaj ajet, te je ova rije? u nekim prijevodima ostavljana u njenom originalnom obliku. Ova arapska rije? ozna?ava branu ili nasip, te se govori o tome kako su lijepe bate stanovnika Sabe unitene poputanjem neke brane. Bilo je, me?utim, i islamskih alima koji su analizirali zna?enje ove rije?i i doli do zaklju?ka da je do poplave dolo usljed poputanja neke brane.


Jedan od tih alima je i Mevdudi, koji kae sljede?e: ''Kao to se koristi u formulaciji ''seyl-ul-arim'', rije? ''arim'' ima zna?enje ''brane, nasipa'' i izvedenica je iz rije?i ''arimen'', koja se koristi u arapskom jeziku na jugu. Ova rije? se u tom zna?enju veoma ?esto koristila u iskopinama ruevina u Jemenu. Ova rije? se u zna?enju ''brane'' ili ''nasipa'' veoma ?esto koristila u natpisu napisanom nakon opravke velike brane Marib, 542. i 543. godine n.e., po nalogu Ebrehe, habeijskog vladara Jemena. U tom slu?aju, formulacija ''sejl-ul-arim'' dolazi u zna?enju poplave nastale usljed ruenja brane.''


Glavni grad Sabe bio je Marib, koji je, zbog svog prestinog geografskog poloaja, bio prili?no bogat grad. Marib se nalazio na obali rijeke Adana i imao je poloaj pogodan za gradnju brane. Zahvaljuju?i toj brani Sabejci su dostigli zavidan nivo napretka i razvoja. Glavni grad Marib bio je jedan od najrazvijenijih gradova tog perioda. Plinije ga opisuje kao grad ispunjen zelenilom.
Brana u Maribu bila je visoka 16, iroka 60 i duga 620 metara. Pretpostavlja se da se zahvaljuju?i brani navodnjavalo podru?je od 9600 hektara, od ?ega je 5300 hektara pripadalo junoj, a 4300 hektara sjevernoj ravnici. Kur'anske rije?i ''vrtovi, zdesna i slijeva'' aludiraju na ove dvije raskone ravnice. Uz pomo? ove brane i sistema za navodnjavanje, Jemen se proslavio kao najbolje navodnjavano i najplodonosnije podru?je.


Francuz J. Holevy i Austrijanac Glaser su pisanim dokumentima dokazali da maribska brana postoji od veoma starih vremena. U dokumentima napisanim na himerskom dijalektu bilo je napisano da je ova brana ?inila plodnom zemlju u ovoj dravi. Pretpostavlja se da je brana sruena 542. godine n.e.
Brana, koja je sruena navedene godine, prouzro?ila je poplavu, o kojoj se govori u Kur'anu, i unitila cijelu oblast.
Arheolog Werner Keller, isto tako, prihvata da se poputanje brane (arim) desilo na na?in kako to Kur'an navodi, te kae sljede?e: ''Postojanje jedne ovakve brane, te njeno ruenje i unitenje grada, dokazuje da se doista desio primjer vlasnika vrtova, koji se navodi u Kur'anu.''


?itaju?i o onome to je zadesilo Sabejce, saznajemo za katastrofu koja je zadesila zajednicu koja je, unato? mnogobrojnim blagodatima, bila nezahvalna i ohola. Svi mi moramo znati da je Uzvieni Allah, d. ., Vlasnik svih dobara i da je Tvorac svih blagodati. Ne smijemo gubiti iz vida da Njemu pripada svaka hvala i da moramo nastojati da ne budemo kao narod Sabe.

Kaznili smo ih tako zato to su bili nezahvalni, a da li Mi kanjavamo ikoga drugog do nevjernika, nezahvalnika?! (34- Saba', 17)

preuzeto sa www.okcsana.orgAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA