Utorak, JULY 23, 2024
tekstovi_logo


Kada stanovnici Denneta u?u u Dennet, govorit ?e: "Hvaljen neka je Allah, koji nas je na pravi put uputio; mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio.'' (Prijevod zna?enja El-'Araf, 43.) Da bi odre?eno djelo bilo ispravno i prihva?eno od Allaha, ono mora biti popra?eno ispravnim vjerovanjem.
Rekao je Uzvieni: ''Onome ko ?ini dobro, bio mukarac ili ena, a vjernik je, Mi ?emo dati da proivi lijep ivot i doista ?emo ih nagraditi boljom nagradom nego to su zasluili. (Prijevod zna?enja En-Nahl, 97.) Dakle, u ovom ajetu ispravnost i prihva?enost djela uvjetuje se sljede?om sintagmom: ''...a on je vjernik''!

Ovih  dana  mnogi ljudi masovno posje?uju osobu koja se zove Mekki Turabi, u kojoj vide lijek i rjeenje za sve svoje patnje. ele da u jednoj sekundi ili kroz jedan njegov dodir prestanu sve neda?e koje su ih pogodile zaboravljaju?i da Allah, subhanehu ve te'ala, kae: ''Mi ?emo vas dovoditi u iskuenje malo sa strahom i gladovanjem, i time to ?ete gubiti imanja i ivote, i ljetine; a ti obraduj izdrljive.'' (Prijevod zna?enja El-Bekare, 155.)
Zna?i, ?ovjeku je odre?eno da mora saburati i trpjeti  neda?e. Zato?
Kae Allah: ''Onaj koji je dao smrt i ivot da bi iskuao koji od vas ?e bolje postupati; - On je Silni, onaj koji prata. (Prijevod zna?enja El-Mulk, 2.)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

O samom  Mekkiju Turabiju, hvala Allahu, puno toga je re?eno i razjanjeno. Me?utim, da bi sve izre?eno bilo jo jasnije, potrebno je dodatno ukazati na sljede?e ?injenice:

Prije svega, Mekki tvrdi (ili njegov prevodilac) da sa tim ?udnim bi?ima, u toku razgovora ili u trenucima kada od njih prima energiju, razgovara na nekom stranom jeziku koji ni on sam ne razumije.
Islamski u?enjaci kau da sihirbazi piu zapise i sli?no nekim nerazumljivim i nejasnim pismom. O ?emu se zapravo radi? To nisu nita drugo nego ifrovane poruke izme?u njega i njegovog ejtana kojem se on pokorava i koje samo oni razumiju. Ove ifrovane poruke su pune rije?i nevjerstva i runih govora o Allahu kako bi se sihirbaz na ovaj na?in, ?ine?i ovo nevjerni?ko djelo, pokorio ejtanu i zauzvrat dobio neke usluge koje mu samo ejtan moe dati. Isto se odnosi i na nerazumljivi govor koji neko koristi prilikom lije?enja, a niko drugi ga ne razumije.

Za ispravnost rukje (lije?enje Kur'anom i dovama) islamski u?enjaci postavljaju nekoliko uvjeta, izme?u ostalog, da bude na jasnom i razumljivom jeziku.

Druga stvar na koju elim ukazati jeste sljede?e: svi mi znamo da eni nije dozvoljeno da se lije?i kod doktora mukarca, stranca, i da pred njim otkriva svoje tijelo osim u iznimnim situacijama kada je to nuno, odnosno kada se radi o bolesti ili kada je u pitanju spaavanje ivota, a u situaciji kada nema doktorice koja joj moe ukazati tu uslugu lije?enja. Kod Mekkija Turabija nema iznimnih situacija nego on jednostavno kri Allahove propise i dodiruje bilo koju enu koja mu do?e, dodiruju?i stidna mjesta tih ena. Interesantno je da on istovremeno tvrdi da je to Boiji dar?!

S obzirom na to, neophodno je istaknuti da ?ovjek ne moe imati Boiji dar a istovremeno kriti Allahove propise kroz isti taj Boiji dar. Niko nema pravo da iza?e iz okvira Allahovih zakona, pa ?ak ni poslanici koja su bili najbolja skupina ljudi koja se ikada pojavila na svijetu i koji su bili Allahu najdraa bi?a.

Islamski u?enjaci su jasno kazali da jedna od stvari koje izvode ?ovjeka iz vjere jeste smatranje i vjerovanje da je odre?enim osobama dozvoljeno da iza?u iz okvira erijata i zakona sa kojim je doao Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Tre?a stvar jeste da mi muslimani vjerujemo u svijet dinna i ejtana. ejtan moe nauditi ?ovjeku i nanositi mu tetu odre?eno vrijeme, me?utim, njegova glavna zada?a jeste da odvede ?ovjeka u zabludu, nevjerstvo.
Shodno tome, kada osoba kojoj teti ejtanovo djelovanje ode i potrai pomo? kod sihirbaza, ejtan automatski naputa tu osobu jer eli da povjeruje i da je obmane kako ju je taj sihirbaz zaista izlije?io. Na ovaj na?in on je natetio toj osobi vie nego kada je vrio pritisak na nju. Zato? Zato to je odlazak kod sihirbaza  i vjerovanje u njega samo po sebi djelo nevjerstva, i na taj na?in ejtan je ostvario svoj primarni cilj. Samim tim to biva ve?a teta po tu osobu nego prijanje ejtansko djelovanje.
Zato je to nevjerstvo?

Kae Allah, subhanehu ve te'ala, kada govori o sihru: ''I povode se za onim to su ejtani O Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik - ejtani su nevjernici u?e?i ljude vradbini. (Prijevod zna?enja El-Bekare, 102.) Ovo je prvo nevjerstvo!
U istom ajetu meleki koji su donijeli sihr, govorili su: ''Mi samo iskuavamo i ti ne budi nevjernik!'' To je drugo nevjerstvo!
U istom ajetu Allah, subhanehu ve te'ala, kae:  ''...iako su znali da onaj koji tom vjetinom vlada ne?e nikakve sre?e na onome svijetu imati.'' To je tre?e nevjerstvo! U istom ajetu stoji: ''...a doista je jadno za ono to su se prodali kad bi samo znali!'' To je ?etvrto nevjerstvo!

A u ajetu koji slijedi odmah poslije ovoga, govore?i opet o sihirbazima, Allah kae: ''...a da oni vjeruju i boje se!'' Dakle, ovo je peto nevjerstvo, pa ta poslije ovih ajeta re?i za osobu koja ode sihirbazu i povjeruje mu?
U drugoj suri, govore?i o ejtanu, Allah, subhanehu ve te'ala, kae: ''On vas vidi, On i vojske Njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo u?inili ejtane zatitnicima onih koji ne vjeruju. (Prijevod zna?enja El-'Araf, 27.)

Ovim ajetom aludira se na to da ejtan vidi ?ovjeka i zna da li je on pokoran Allahu ili ne i na taj na?in zna koliko je on jak ili slab, odnosno da li mu moe nakoditi ili ne. Zato rukju ne treba da u?e osim bogobojazne osobe, zato to je njihova rukja djelotvorna, za razliku od ostalih grjenika koji imaju slab iman, slabo vjerovanje pa se ejtani igraju sa njihovom rukjom.
I peta stvar... Turabi tvrdi da razgovara sa ?udnim bi?ima koja su veli?ine 60 cm i imaju djelimi?no oblik kornja?a.

S obzirom na to da nas je Allah obavijestio o svijetu meleka, ljudi, dinna, biljaka i ivotinja, sasvim slobodno moemo re?i da Turabijev opis tih bi?a uop?e ne odgovara opisu meleka, a isto tako ni opisu ljudi, jer svi dobro znamo kako mi izgledamo.
ta nam preostaje, zaklju?ite sami!

Kae Allah, subhanehu ve te'ala: ''U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko slua, a priseban je.'' (Prijevod zna?enja Qaf, 37.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...