Utorak, JUNE 18, 2024
tekstovi_logo

Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko grana


Dublji komentar rije?i Allahova Poslanika s.a.w.s.:

Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko grana (ili esdeset i nekoliko grana); najve?a od tih grana su rije?i la ilahe illallah, dok je najnia od tih grana ukloniti prepreku s puta, a i stid[i] je dio imana![ii]

Kadi 'Ijad rhm., kae: Dobar dio u?enjaka je pokuavao, putem svog idtihada, ulaganja truda i napora, na jednom mjestu, saeti svih sedamdeset i nekoliko grana imana, ali je teko kategori?ki ustvrditi da su sva ta nabrajanja ono to se samim hadisom htjelo re?i! Nije pogubno po vjeru ?ovjeka to ako ne poznaje sve te grane imana odjednom i na jednom mjestu.[iii]

Ibnu Hader el-Askelani rhm., kae: Oni koji su nabrajali grane imana nisu se sloili u stavkama i redoslijedu. Najblie ispravnosti je metoda imama Ibnu Hibbana rhm., ?ije detalje ne nalazimo direktno kod njega. Ukratko ?u navesti ono to su drugi u?enjaci spominjali, s naznakom da sve grane imana proizilaze iz srca, jezika i tijela.

Djela srca: su ubje?enja/vjerovanja, kao i nijjeti/namjere, i ona se djele na dvadeset i ?etiri vrste: vjerovanje u Allaha d.., u to spada vjerovanje u Njegovo bi?e Zat, Njegova svojstva sifat, Njegov tevhid tj. smatranje Allaha d.., Jednim i Jedinim u svemu, u smislu da Mu nema ravna i sli?na; vjerovanje da je sve - mimo Njega stvorenon; vjerovanje u Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Njegov kader/odre?enje dobra i zla; vjerovanje u Sudnji dan, u ta ?e spadati vjerovanje u kabursko ispitivanje, pa zatim vjerovanje u proivljavenje nakon smrti i skupljanje radi polaganja ra?una, vjerovanje u mizan/vagu i sirat-?upriju, vjerovanje u dennet i dehennem, uz ljubav prema Allahu d.., kao i ljubav i mrnju prema drugima - u Njegovo ime; ljubav prema Poslaniku s.a.w.s., uz duno potovanje njegove li?nosti i djela, u ta ?e spadati donoenje salavata na njega i slije?enje njegova sunneta. Iskrenost prema Allahu d.., u ta spada ostavljanje pretvaranja i licemjerstva. Tevba/pokajanje prema Allahu d.., strah od Njega, nada u Njegov oprost, zahvaljivanje Njemu, ispunjavanje ugovora, sabur/strpljenje i trpljenje, zadovoljstvo Allahovim d.., odredbama i odlukama, oslanjanje na Allaha d.., samilost prema stvorenjima, poniznost u ta spada potovanje starijeg i samilost prema mla?em. Neoholiti se i ne biti umiljen, ne zavidjeti i ne biti zlokoban, i ne srditi se.

Djela jezika: se dijele na sedam vrsta: izgovorati rije?i tevhida (ehadet), u?enje Kur'ana, stjecanje znanja i podu?avanje neukih, dova i zikr u to spada istigfar/traenje oprosta, i klonjenje uplje i prazne pri?e.

Djela tijela: se dijele na trideset i osam vrsta: ?i?enje due i tijela, u to spada ?uvanje od ne?isti; prekrivanje stidnog djela tijela. Obavljanje namaza kako farzova tako i nafila, hadd, 'umra, tavaf/obilazak Ka'abe, i'itikaf/osama zadnjih deset dana Ramazana, i?ekivanje Lejletul-Kadra, o?uvanje dina/vjere u ta spada ?injenje hidre iseljenje i naputanje neislamske zemlje (darul-irk); ispunjavanje zavjeta, preciznost u vjerovanju, izvravanje kefareta/otkupa, ?ednost tako to ?e se stupati u brak, ispunjavanje obaveza prema svojoj familiji, dobro?instvo prema roditeljima uz maksimalno klonjenje neposlunosti prema njima. Odgajanje djece, spajanje rodbinskih veza, pokornost vo?ama, blagost prema pot?injenim. Vladati pravedno, drati se dema'ata, pokoravati se pretpostavljenom, mirenje ljudi u ta ?e spadati borba protivu haridija i razbojnika. Me?usobno potpomaganje u dobru u ta ?e spadati nare?ivanje dobra i odvra?anje od zla. Uspostava eri'atskih sudova i kazni, kao i dihada/borbe na Allahovom d.., putu, u ta spada bdijenje i straanje na Allahovom d.., putu. Ispunjavanje povjerenog emaneta, izdvajanje petine iz ratnog plijena, vra?anje duga, dobro?instvo prema komiji, lijepo opho?enje s ljudima. Zara?ivanje halal imetka, i njegovo ekonomi?no troenje bez rasipanja. Neluksuzirati se i ne rasipati se. Odgovarati na selam, nazdraviti onom ko kihne, neuznemiravati ljude, nepri?ati prazne pri?e i uklanjanje prepreke sa puta. Ovo su esdeset i devet svojstava/grana, koje se mogu nabrojati i sa sedamdeset i devet svojstava s obzirom na to ta pojedina svojstva obuhvataju ili u sebi sadre, a Allah najbolje zna!

Prijevod s arapskog jezika:

Sead ef. Jasavi?, prof.fikha[i] Hafiz Ibnu Hader el-Askelani rhm., kae: Stid je svojstvo koje ?ovjeka tjera na to da se kloni ogavtina i runih stvari, i koje ga goni k tome da u potpunosti ispunjava svoje obaveze i hakkove prema drugima. Zbog toga se u drugom hadisu kae: Stid je svaka vrsta dobra! (Sahihu Muslim) Ako bude re?eno: Stid je uro?ena osobina ?ovjeka pa kako se moe smatrati djelom imana/vjere? Re?i ?e se: Stid je nekada uro?eno svojstvo, ali je nekada i ste?eno svojstvo. Upotreba stida u skladu sa eri'atom zahtjeva trud na polju njegova stjecanja i znanja pa i nijjeta; kada sve to ne?iji stid ispuni onda je on dio imana, a od imana je i zbog toga to stid nuka ?ovjeka na ?injenje dobrih djela, i prepreka mu je na putu ?injenja loih djela. Pogledaj: Fethul-Bari, 1/52..

Imam Muhammed emsul-hakkil-'Azim Abadi Ebul-Tajjib rhm., kae: Poslanik s.a.w.s., je, ovim hadisom, stavio akcenat na svojstvo stida, zbog toga to je stid ono to ?ovjeka vodi ostalim dijelovima i granama imana. Stidljiva i srame?a osoba je ona koja se boji bruke ovoga i onoga svijeta! (Pogledaj: 'Avnul-Ma'abud, 12/283.)

[ii] Sahih. Pogledaj: Sahihul-Buhari, br.9.; Sahihu Muslim, br.35..

[iii] Pogledaj: Fethul-Bari, 1/52..

[iv] Pogledaj: Fethul-Bari, 1/67..Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...