Nedjelja, NOVEMBER 28, 2021
tekstovi_logo

Abdullah b. El-Mubarek (118-181. H.g.)


On je Abdullah b. El-Mubarek b. Vadih el-Hanzali Ebu Abdurrahman El-Hafiz, rahmetullahi alejh, u?enjak svoga vremena, predvodnik bogobojaznih u svome vaktu, dobro?initelj veliki.

Ro?en je 118. godine po Hidri i svoj ivot je proveo kao haddija, mudahid i trgovac.

Znanje je po?eo traiti u svojoj 20-oj godini ivota. U?io je kod Sulejmana et-Tejmijja, Asima el-Ahvela, Humejda et-Tavila, El-E'amea i drugim u?enjacima toga vremena.

Hadise je prenosio od Ma'mera, Sufjana es-Sevrija, Ebu Ishaka el-Fezarija i drugih, rahmetullahi alejhim; i njegovi hadisi su dokaz, nalaze se u "Usulima" i "Mesanidima".

Putovao je u Mekku i Medinu, am, Egipat, Irak i Horosan i irio hadise na tim mjestima.

Od njegovih rije?i su i: "Moda malo djelo uve?a nijjet i moda ogromno djelo nijjet umanji." Tako?er, rekao je: "Vjerodostojnim hadisom se treba zaokupirati od slabog."

Od djela koja jenapisao jeste i "Kitabul-dihad" i on je prvi koji je napisao zasebno djelo na ovu temu, a tu je i "Kitabur-rekaik".

Ibnu Hader, rahmetullahi alejh, u "Takribu" kae za Abdullaha b. El-Mubareka: "Pouzdan i povjerljiv, pravnik i veliki u?enjak, dareljiv i mudahid."

Umro je na rijeci Eufrat vra?aju?i se iz bitke sa Rimljanima, 181. godine po Hidri, Allahmu se smilovao Svojom obilnom milo?u!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VELIKANI UMMETA