Četvrtak, AUGUST 18, 2022
pitanja


Pitanje: Da li je dozvoljeno koristiti mirise (parfeme) koji sadre odreenu koli?inu alkohola?

Odgovor: Sva zahvala pripada Uzvienom Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
Propis koritenja parfema koji sadre alkohol vra?a se na propis ?isto?e, odnosno ne?isto?e alkohola, oko ?ega kod islamskih u?enjaka postoje dva poznata miljenja.

Prvo: Alkohol je ne?ist. Ovog miljenja su sve ?etiri priznate islamske pravne kole (hanefijska, malikijska, afijska i hanbelijska), a ovo miljenje preferirao je i ejhul-islam Ibn Tejmijje, r.h. Kao dokaz, prvenstveno navode sljede?i ajet:
O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne (pogane) stvari, ejtanovo djelo, zato se toga u potpunosti klonite da biste postigli to elite. (El-Maide, 90.)
- Kau da je Allah alkohol nazvao ''er-rids'' (neto odvratno i pogano), odnosno ne?istim, i naredio da ga se u potpunosti klonimo.
Drugo: Alkohol je ?ist. Ovog stava iz reda prvih generacija bili su Rebi'a, Lejs i Muzeni, a kao prioritetnije miljenje od potonjih u?enjaka odabrali su ga imam evkani, San'ani, Ahmed akir, Albani i Ibn Usejmin, r.h.
Kao dokaz navode ?injenicu da u ajetu nema jasnog dokaza da se pod pojmom
''er-rids'' misli na ne?isto?u, jer u arapskom jeziku ovaj pojam pored toga to moe zna?iti ne?isto?a, ima jo mnogo drugih zna?enja, kao naprimjer:
err zlo, haram zabranjeno, azabun kazna (patnja), ismun grijeh, kufrun nevjerstvo, kabihun neto runo itd.
Isto tako kau da niko od prvih generacija rije? ''er-rids'', koja se spominje u ajetu, nije protuma?io kao ne?ist.
- Kau da alkohol iako je haram zabranjen, to ne zna?i da je nuno i ne?ist, jer nije sve ono to je haram uvijek i ne?isto. Naprimjer, zlato i svila zabranjeni su muslimanima mukarcima, ali se smatraju ?istim po konsenzusu u?enjaka. Isto tako, otrov je haram, ali nije ne?ist.
- Navode i nekoliko hadisa iz kojih se indirektno moe zaklju?iti da alkohol nije ne?ist:
1. Kada je Allah, d.., zabranio alkohol, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je da se sve zalihe alkohola unite i proliju, to su ashabi i u?inili tako da je ''alkohol tekao ulicama Medine'', kako kae prenosilac hadisa. (Hadis biljei Buharija, br. 2332, Muslim, br. 1980, od Enesa b. Malika, r.a.)
U?enjaci koji alkohol smatraju ?istim kau da su ashabi gazili po ulicama po kojim je bilo alkohola, a zatim su ulazili u damiju koja tada nije bilo zastrta tepisima, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije im naredio da operu svoju obu?u.
2. Jedan ?ovjek je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, htio pokloniti alkohol ne znaju?i za njegovu zabranu, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to rekao: ''Allah koji je zabranio pijenje Alkohola zabranio je i njegovu prodaju'', nakon ?ega je ?ovjek odmah prolio alkohol iz posude u kojoj je bio. (Muslim, br. 1579, od Abdullaha b. Abbasa, r.a.)
Kau u?enjaci: da je alkohol bio ne?ist, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio bi ashabima da proliju vodu na mjesto gdje je alkohol proliven kako bi ga o?istili, kao to je u?inio kada je jedan pustinjak izvrio malu nudu u damiji, pa im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da na to mjesto proliju kofu vode.
Na kraju zaklju?ujemo da  je drugo miljenje ja?e, a ide mu u prilog i ?injenica da nema jasnog i nedvosmislenog dokaza koji upu?uje na ne?isto?u alkohola (jer poznato islamsko pravilo glasi da je sve u osnovi dozvoljeno, osim onoga za to postoji jasan dokaz da je zabranjeno), tako da je dozvoljeno koristiti mirise u kojima ima alkohola.
Pored toga, prvo miljenje takoer ima svoju teinu, pogotovo zbog ?injenice da ga zagovaraju sve ?etiri pravne kole, i da je Uzvieni Allah u ajetu naredio da se alkohola klonimo, pa je opreznije izbjegavati ovakve mirise. Takoer, postoji mnotvo mirisa koji ne sadre alkohol, a vrlo su dobri i kvalitetni pa ?e musliman njihovom upotrebom izbje?i ulazak u ono oko ?ega postoji spor, to je svakako pohvalno.  
A Allah Uzvieni najbolje zna.
Odgovorio: Amir Durmi?, prof.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA