Ponedjeljak, OCTOBER 25, 2021
pokajnici_logo


Iz magazina "RevijaD" - 17.12.2008

 

Ne pamtim svoje roditelje. ?itav moj ivot bio je potucanje od nemila do nedraga, bez sigurnog krova nad glavom, tople postelje, pristojnog obroka, ne?ije iskrene brige. Tuga, patnja i bol koje sam na ple?ima iznijela ne mogu stati u ovu pri?u. Goli ivot sa?uvala sam samo...

zahvaljuju?i ogromnoj vjeri u Boga i njegovoj pomo?i, rije?i su kojima Hatida Tijani?, rodom iz Kraljeva, zapo?inje potresnu ispovijest, prostiru?i pred nama zaista okantne detalje iz svog ivota koji bi, vjerovatno, mogli da poslue i za filmski scenario.

Hatida ivi u Plavu, a prije desetak godina prela je u Islam zbog ?ega je preivjela bolnu stigmu i od pravoslavaca i od muslimana. Ljudi su sudili na osnovu povrnih zaklju?aka, ali se niko nije zaista potrudio da u?e u duu Hatide koja se nekad zvala Vesna.

-O sudbini mojih roditelja postoje razne verzije. Za oca znam da je umro, a majka je, moda, i danas negdje iva. U svakom slu?aju, imala sam osam mjeseci, a sestra neto manje od dvije godine kad su nas pronali na ulici i kada je o nama brigu preuzeo Centar za socijalni rad. Smjetali su nas u razne hraniteljske porodice, ako se one zaista mogu nazvati takvim imenom, pri?a Hatida, koja nakon svega to je doivjela u djetinjstvu vjeruje da su te porodice od drave uzimale novac za njeno i sestrino izdravanje, zauzvrat dobijaju?i besplatnu radnu snagu.

-Kako smo bile veoma male, za enu iz prve porodice u kojoj smo bile smjetene mislile smo da nam je majka... Zbog toga nam je uasno teko palo kada je, nakon ro?enja drugog djeteta, ona odlu?ila da nas da drugim ljudima kod koji smo preivjele pravi pakao. Otac je bio alkoholi?ar, iako male morale smo mnogo da radimo u polju, a ?esto smo spavale napolju i bivale gladne. Kad bi doli ljudi iz Centra za socijalni rad da nas obi?u, plakale smo i molile da nas odvedu, ali je njima bilo bitnije da ispotuju imu?ne gazde nego dvije sirotice, kroz suze pri?a Hatida.

KRV IBALA NA SVE STRANE

Hatida isti?e da su naje?u nemilost ivota ona i njena sestra osjetile u tre?oj hraniteljskoj porodici, koja je pored njih imala jo mnogo djece... Sva djeca bila su smjetena u neuslovnoj upi i do zadnjeg atoma snage radila su na imanju.
-Bilo je kao u horor filmu. Hladna upa koja je prijetila da se urui, kripa vrata koja nijesu mogla da se zatvore, tama, zima i strah.. Nebrojeno no?i ja i moja seka bismo se zagrlile i jecaju?i molile Boga da preivimo. ena kod koje smo bile toliko nas je tukla da je krv ibala na sve strane. Zbog straha koji se u meni ukorijenio, zadugo nijesam umjela da normalno komuniciram s ljudima, pri?a Hatida.

Kad joj je bilo oko 15 godina, sa sestrom je napustila hraniteljske porodice. Ostale su preputene na milost i nemilost onome to su donosili novi dani. Ako bi kojim ?udom imale ta da pojedu, to je zna?ilo pravi blagoslov. Spavale su pod vedrim nebom.
-Nikad ne?u zaboraviti kad sam etala gradom i od gladi osje?ala kako polako gubim vid. Ugledala sam jednu burekdinicu, ula i naru?ila burek i jogurt. Kad su mi to donijeli, po?ela sam da pla?em.

Potpuno sam bila izgladnjela, a bilo me je sramota da kaem da nemam da platim. Moje jecaje primijetio je gazda koji je priao i upitao ta mi je. Smogla sam snage da mu kaem, a on mi je odgovorio: Samo ti jedi, donije?emo ti jo ako moe. To je bila dobrota koju ranije nikad nijesam osjetila. Rekla sam da ?u platiti kad budem imala. Nije elio ni da ?uje za to.

DOLAZAK U PLAV (CRNA GORA)

Hatidina sestra se ubrzo udala i to je u trenutku predstavljalo olakanje. Bar jedna od njih nije morala brinuti gdje ?e da prespava. Jedna usta manje za prehraniti.
Sticajem okolnosti, Vesnu, odnosno danas Hatidu, pozvali su u Plav da radi. Nemaju?i ta da izgubi, pola je na put u nepoznato.

-Po?ela sam da radim u jednom ugostiteljskom objektu. Nadala sam se da ?u od svoje plate mo?i sebi da priutim bar neke sitnice za kojima sam oduvijek ?eznula. Dolazila sam iz jednog potpuno druga?ijeg svijeta i bilo mi je ?udno to u taj lokal ne dolaze ene. Kasnije sam saznala da je, po tradiciji tog naroda, enama mjesto u ku?i, pri?a Hatida.

Za?udile su je i brojne druge osobenosti sredine u koju je dola, ali morala je da se brine o sopstvenoj egzistenciji. Najtee joj je, kae, palo to je gazda kod kojeg je radila insistirao da budu intimni.

-Uplaena i o?ajna, poalila sam se njegovoj eni koja je pokuala da me zatiti, ali ne zadugo. On je bio uporan da sprovede svoj naum, pa sam bila primorana da pobjegnem iz te ku?e. Nijesam eljela da uzmem ni platu. Zaposlila sam se u drugom lokalu, gdje su se prema meni lijepo ophodili. Ipak, svi su me osu?ivali zbog posla kojim sam se bavila.

NIKAD VIE KONOBARICA

U me?uvremenu, Hatida je, kako kae, po?ela da ?ita knjige o Islamu i da se sve vie priklanja toj vjeri.
-Mnogo sam razmiljala o sebi, stvarima koje sam radila, ljudima, ivotu, dragom Allahu. Po?ela sam da pronalazim mir u dui i da molim Allaha da me u?ini pravom muslimankom. Osje?ala sam u toj vjeri neto zaista ?isto, uzvieno i lijepo. eljela sam da postanem dio nje, prisje?a se tada jo uvijek Vesna perioda kada je po?ela da se priklanja islamskoj vjeri.

To je, kae, bilo presudno da napusti konobarisanje, iako je to, s druge strane, zna?ilo da ?e ostati na ulici.
-Narednu zimu provela sam u ulazu jedne zgrade, gdje sam spavala. ?esto sam plakala i molila Allaha da me uputi na pravi put, da ne pokleknem i da se vie nikad ne vratim u kafanu. Potom sam godinu dana spavala na golim daskama u jednoj naputenoj ku?i. Nijesam eljela da bilo ko primijeti moju bijedu. U kasnim no?nim satima, kad svi spavaju, odlazila sam na gradski izvor i prala svoju garderobu. Kupala sam se ledenom vodom, pri?a drhtavim glasom. Ubrzo je po?ela da radi u Radio- televiziji Glas Plava...

PRELAZAK U ISLAM

-To je zna?ilo da mogu da iznajmim sobicu s kupatilom i da koliko- toliko zapo?nem pristojan ivot. Nikad ne?u zaboraviti san koji sam jedne no?i usnila u tom sobi?ku. Boljelo me je ?itavo tijelo, toliko jako da sam bol osje?ala i na javi. Uzela sam Kuran i privila ga rukama na grudi. U snu sam izgovarala: Ja moram u damiju, ja moram u damiju! Ponovo u snu, ustala sam i otila do damije. Kad sam poloila ruku na jedan harf na arapskom jeziku, bol je nestala. Nakon tog sna, znala sam da svim srcem elim da pre?em u Islam, kae Hatida, koja je i dalje neprestano istraivala i u?ila o islamskoj vjeri.

Nakon jednog od intervjua s doktorom islamskih nauka na RTV Glas Plava, Hatida je svom sagovorniku saoptila da eli da pre?e u Islam, to je on blagonaklono prihvatio.
-Rekao mi je da ne moram da mijenjam ime, ali sam ja ve? bila odabrala da ?u se zvati Hatida. Ritual prelaska u Islam bio je u?enje Ezana na uvo, kao to se radi bebama. Vjera se zapravo sti?e i u?vr?uje ne time, nego odnosom osobe prema Allahu i pobje?ivanjem raznih iskuenja koja se name?u kroz ivot, objanjava Hatida.
Ona je bila druga ena u Plavu koja se pokrila po islamskim propisima.

ODBA?ENA ZBOG PREDRASUDA

U po?etku joj je, kae, bilo veoma teko, jer su je odbacivali i pravoslavci i muslimani. Doivljavala je brojna ponienja, prijetnje i neprijatnosti. Pravoslavci su je odbacivali kao otpadnika, a muslimani se nijesu mirili s ?injenicom da je neko ko je bio konobarica preao u Islam. Sve to Hatida je smatrala iskuenjima na putu u?vr?ivanja svoje nove vjere.

Danas nigdje ne radi. Pokrivena je, i teko joj je da na?e posao. U iznajmljenom stanu pla?a kiriju od 100 eura. Od ne?ega mora i da ivi. Njen zahtjev za pomo? plavski Centar za socijalni rad je bez mnogo komentara odbio. Hatida i dalje vodi mu?nu borbu sa ivotom, ali joj, kako kae, pomae vjera u Allaha.

-Stekla sam i prijatelje koje smatram najve?im bogatstvom u ivotu. Ne potcjenjujem nijednu vjeru, ali sam sigurna da bi mnogi ljudi, kad bi samo bolje upoznali Islam, shvatili da je to pravi izbor. Voljela bih da svijet postane bolje mjesto za sve nas, a prije svega da imam svoju porodicu i oduim svoj dug prema ivotu, zaklju?ila je Hatida, koju je evociranje uspomena ?esto tjeralo na suze tokom razgovora, ali koja vjeruje da je najgore za nju prolo.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Učenje Kur’ana za materijalnu nadoknadu
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić U ovom radu predstavit ćemo i analizirati odgovore na pitanja o pravnom statusu učenja Kur’ana za materijalnu nadoknadu i predstavit ćemo...
  • Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje o sebi
    Ovo bismo poglavlje slobodno mogli nazvati vrstom autobiografije jer ćemo u njemu navesti hadise u kojima Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, najodabraniji sin ljudskog roda,...
  • Dobar sluga, a loš vladar
    Piše: Muhamed Ikanović  U zadnje vrijeme u više sam navrata imao priliku da slušam i čitam o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kao vrlom ekonomisti...