Ponedjeljak, APRIL 22, 2024
tekstovi_logo

Smrt - da li smo spremni zanju ?


Smrt je uistinu surova i jeziva stvarnost. S njom ?e se suo?iti svako ivo bi?e i ne moe je niko izbje?i.Ona se deava svakog trenutka i svi ?e joj u o?i pogledati, bez izuzetka.

"Svako ?e ivo bi?e smrt okusiti i Nama ?e se poslije vratiti." kae se u Kur'anu.
ivot ima samo jedan kraj, i svi ?e umrijeti, ali ?e se nakon toga mjesto povratka razlikovati.
"..Skupina u Dennet, a skupina u Dehennem" (E-ura 7)
U smrti je podsje?anje i upozorenje i ona je dovoljna kao opomena. Rekao je Poslanik s.a.w.s.:
"Smrt je dovoljna kao savjetnik."
Smrt je najjezivija propovjed, najuzasnija stvar, ?aa sa najneukusnijim i najmrim napitkom.Ona je doga?aj koji rui sve strasti i prekida sve rahatluke i elje.
Ali, na veliku alost, mi smo smrt zaboravili ili se pravimo da smo je zaboravili. Mrzimo spomen na nju i preziremo susret s njom, iako smo uvjereni da ?e se neminovno desiti. ?udno je kako ?ovjek, koji pameti ima, udobno ivi i ne sprema se za smrt.A gleda kako smrt pobje?uje i savladava njegove prijatelje i komije. Onaj ko je zaokupljen dunjalukom, predan njegovim varljivim ?arima, zaljubljenik u njegove prohtjeve, nema sumnje da mu je srce nemarno prema sje?anju na smrt, a kada se podsjeti na nju, mrzi je i bjei od nje.Onaj ko se danas ne prisje?a smrti i ne sprema se za nju, sutra ?e ga iznenaditi, dok bude u nemaru prema njoj i zaokupljen ne?im drugim.

Kae Malik ibn Dinar:
"Kada bi ljudi znali sta ih sutra ?eka, nebi nikada osjetili slast ivota."
Svaki vjernik koji danas strahuje sutra ?e biti siguran, zbog prihvatanja pouke i zbog svojih dobrih djela. Ali nazalost, mnogi ljudi uzaludno potrose svoj ivot u onome zbog ?ega nisu stvoreni, a kada ih smrt iznenadi uzviknu:
"Gospopdaru moj, povrati me! Da uradim kakvo dobro u onome to sam ostavio." (El-mu'minun 99)
O nemarni ?ovje?e , koliko si ti samo daleko od ovoga dana? Zato ne radi dok ima dovoljno vremena i dok uiva u zdravlju svoga tijela, i dok ti se melek smrti jos nije primakao?
Prizori koje vidimo na mezarjima najve?i su vaz i najve?a pouka. Onaj kolji nosi denazu danas, sutra ?e biti noen, a onaj koji se danas vrati ku?i sa mezarja, sutra ?e biti onaj od koga se ljudi vra?aju i ostavljaju ga usamljenog i preputenog njegovim djelima. Ako budu dobra, dobra ?e biti i nagrada, a ako budu loa, kazna ?e biti estoka. Dok je sam usamljen pod zemljom, ?ovjekov prijatelj u kaburu samo je njegovo dobro djelo. Ali, malo je onih koji pouku uzimaju i rijetki su oni koji su marljivi.
Ko se nada kratkom ivotu i kome je smrt uvijek na umu,
kao da je gleda, bez sumnje radit ?e za ahiret i iskoristiti svaki trenutak svoga ivota u pokornosti Allahu dz.s. alit ?e za svakim trenutkom kojeg je uzalud potroio bez dobrog djela koje ga je moglo pribliiti Uzvienom Allahu d.., a bit ?e sretan zbog djela koja je uradio i veseo zbog prelaska u vje?ni ivot.
Ovakav, uistinu, zasluuje da mu se zavidi.

Mudri Lukman govorio je svome sinu:
"O sine, neto za to ne zna kada ?e te zadesiti, spremi se za njega prije nego te iznenadi."
Neki od dobrih predhodnika govorili su:
"Znaj, kada pred ?ovjekom ne bi bilo ni brige ni straha ni kazne, osim smrtnih muka, dovoljno bi bilo da mu zagor?a ivot i u?ini ga nesretnim, te da odbaci svoj zaborav i nemar."
Ova stvar uistinu zasluuje da se o njoj dugo razmilja i da se za nju uveliko sprema, a kako i ne, kada znamo da poslije smrti dolaze kabur i njegove tmine, Sirat i njegova otrina, obra?un i njegova estina. Strahote, ?iju veli?inu ne zna niko osim Allaha Uzvienog.

Kabur je prva stanica ahireta. A mi, ta je s nama, pa smo zaboravili da se pripremimo za njega, a do nae selidbe ostaje samo da kau:
"Umro je taj i taj." Kae poslanik sallallahu alejhi ve sellem.:
"Kabur je najstravi?niji od svih prizora koje sam vidio."
Kae poslanik sallallahu alejhi ve sellem.:
"Kabur je prva stanica ahireta, pa onaj ko u njemu bude spaen, lake ?e mu biti ono sto dolazi poslije. A onome ko ne bude spaen u kaburu, tee ?e biti ono to dolazi poslije." Dragi brate, samo jednom razborito razmiljanje o kaburu, tako mi Allaha, da?e ti pravu sliku dunjaluka . Zar da nakon ponosa i imetka, nakon posluge i pratnje, nakon dvoraca i ku?a, ?ovjekov kraj bude u ovoj tjesnoj i tamnoj rupi.
Dragi brate, pogledaj i razmisli o stanju mrtvih i njihovom bolu. Tako mi Allaha, do?i ?e ti ovaj dan, kao to je i njima doao, i doivjet ?e ono to su i oni doivjeli, pa zato uzmi pouku i spremi se. Ne budi nemaran i ne zaboravi gdje ?e se vratiti.
Zamisli sebe na mjestu ukopanog mejta. Tako mi Allaha, uistinu je velika blagodat to ti je Allah pruio priliku da uzme pouku od drugih, a tebe nije u?inio poukom drugima. Data ti je prilika da se obra?una sa samim sobom i da se pripremi za taj obra?un, pa hajde, iskoristi ovu priliku dok slobodnog vremena ima.

Prenosi se od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "Kada se denaza postavi i kada je ljudi ponesu na ramenima, ako bude dobra, re?i ?e : Pourite sa mnom, pourite sa mnom! Ako ne bude dobra, re?i ?e onima koji je budu nosili: Teko meni, gdje me nosite? Svako ?e ?uti njen glas, osim ?ovjeka, a kad bi ga ?ovjek ?uo, pao bi u nesvijest."
Allahov robe, zamisli da tebe nose, u kojem od ova dva stanja bi volio da bude?
Kae poslanik sallallahu alejhi ve sellem:
"Tako mi Allaha, kada bi znali ono to ja znam, malo bi se smijali, a mnogo bi plakali i ne bi se u postelji sa zenama nasla?ivali, i izali bi na poljane skrueno Allaha mole?i i pla?u?i i svoje glave bi zemljom posipali."
Ove rije?i upu?ene su ashabima radijallahu anhum, pa ta je s tobom, nemarni ?ovje?e , koji uzalud vrijeme tra?i. Zabavlja se, ?ini grijehe prema Allahu danju i no?u kao da pred tobom nema ni smrti, ni kabura, ni proivljenja, ni stajanja pred Allahom, i kao da nema Sudnjeg dana. Prenosi se u jednom predanju da ?e ?ovjeku koji je bio razvratnik i grijenik, kada bude sputen u kabur, zemlja re?i:
"Tako mi Allaha, dok si hodao po meni, bio si mi najmri insan, a danas si doao u moju utrobu pa ?e vidjeti ta ?u stobom uraditi."
Zamisli sebe, Allahov robe, u ovom pustom i tamnom kaburu kako slua ove rijeci. Tada ti ne?e koristiti ni kajanje, ni vika, ni pla?, niti jecanje.

Prenosi se u hadisu da ?e mejtu, kada bude sputen u kabur, do?i dva meleka i pitati ga o njegovom Gospodaru, vjeri i poslaniku. Pa ako bude od onih koji su umrli sa grijesima i nepokorno?u ne?e uspjeti dati odgovor. Kabur ?e mu se stijesniti tako da ?e mu se rebra jedna s drugim pomijeati i bit ?e udaren eljeznim maljem kojim bi se brdo moglo pretvoriti u prah. Otvorit ?e mu se prozor prema Dehennemu i vidjet ?e svoje mjesto u njemu. Osje?at ?e njegovu vru?inu i njegove arke vjetrove i ostat ?e u svome kaburu u patnji, u skladu sa svojim djelima. A ako mejt bude od onih koji su Allahu bili pokorni i dobra djela ?inili, Allah ?e ga u?vrstiti i olakati mu odgovor, u?init ?e njegov kabur svijetlim i prostranim, vidjet ?e svoje mjesto u Dennetu i kabur ?e mu se u?initi kao jedna od Dennetskih ba?a, sve do Sudnjeg dana.
Pa Allahov robe, odaberi mjesto koje eli? ta ti je lake: -Pokornost Allahu ili strahote koje ?ekaju nepokorne??? Tako mi Allaha, pokornost tvome Gospodaru je mnogo laka.
Dragi brate! Da li ti je na umu trenutak rastanka, kada bude ispra?ao ovaj dunjaluk posljdnjim pogledom, a do?ekivao ahiret sa svim njegovim strahotama i teko?ama? I tada, polazak u udobnost, lijepu opskrbu i dennetske blagodati ili u vatru uarenu i vodu klju?alu i oganj preni?
Zato od sada, dok vremena ima i dok su mogu?nosti, radi djela koja ?e te, uz Allahovo doputenje, spasiti dolaze?ih strahota da ovaj dunjaluk napusti smiren, veseo i radostan zbog susreta sa svojim Gospodarem i vje?nih blagodati koje ti je Allah pripremio.

I za kraj navest ?emo jo jedan hadis Posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda a.s a on kae:
Do?i ?e zeman kad ?e moj Ummet voljeti petero, a zaboraviti petero
-volje?e Dunjaluk a zaboravi?e Ahiret,
-volje?e bogatstvo, a zaboravi?e na polaganje ra?una
-volje?e ono to je stvoreno, a zaboravi?e Stvoritelja,
-volje?e grijehe, a zaboravi?e na tevbu (pokajanje) i
-volje?e dvorce, lijepe zgrade, a zaboravi?e na kabur."
Vrijeme neumitno te?e i u vje?nosti ?e nam vrijediti samo iskreni uzdasi naih dova upu?enih Gospodaru naih ivota i svemira cijelog.
Boe nas, primi nae dove! Mi smo grijeni, a Tvoj oprost je neizmjeran. Ti si milostiv i voli one koji se samo Tebi obra?aju.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...