Ponedjeljak, Svibanj 29, 2023
pitanja

Istihara namaz


Pitanje: Da li ja smijem klanjati sebi istihare ako sam tek nedavno pocela klanjati i da li smijem citati prilikom klanjanja namaza istihare ili moram znati napamet taj dio? Posto sam u knjizi "Zbirka hadisa Muhammeda s.a.v.s." nasla da je to ma? s dvije ostrice, taj namaz, pa me malo strah. Kako se klanjaju 2 rekata nafile namaza i kad ,tj. u koje vrijeme?
Odgovor: Istihara namaz se klanja kada elimo neku bitnu ivotnu odluku da donesemo ali se dvoumimo izme?u nekoliko opcija ili ponuda. Tada kao i svaku drugu nafilu klanjamo u bilo koje doba dana, kada je dozvoljen namaz. Na kraju namaza preda selam i prou?i dovu (moe se i pro?itati) i Allaha zamoli da ti olaka u toj odluci. Dobrovoljni namazi su uzrok ulaska u Dennet. Prenosi se da je Rebia' ibn Ka'b zatraio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Dennetu pa mu je on odgovorio da to vie ?ini seddu, tj. da to vie klanja dobrovoljni namaz. (Muslim). Nafila-namazi donose bereket u ku?u onoga ko ih ?esto obavlja. Poslanik, alejhis-selam, je savjetovao da se nafile klanjaju kod ku?e za to imam Nevevi kae da je jedna od koristi toga i pove?anje bereketa u ku?i u kojoj se namaz ?esto klanja. Kao i mnoge vrste ibadeta tako se i namaz dijeli na obavezni (farz) i dobrovoljni (nafila-namaz).
1. Moemo kazati da su nafila-namazi jedna od mogu?nosti koje islam prua svojim sljedbenicima da pove?aju svoja dobra djela i svoje stepene u Dennetu ... Na Sudnjem danu ?e se nafilama upotpunjavati nepotpuni farzovi. Prenosi Temim ed-Darijj da je Allahov Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, rekao: ''Prvo za to ?e ?ovjek odgovarati je namaz, pa ako bude potpun tako ?e se i primiti, a ukoliko bude manjkav, re?i ?e Uzvieni Allah melekima: 'Pogledajte da li Moj rob ima nafila, pa njima upotpunite farzove''' (Ebu Davud). Nafila-namazima se podiu stepeni vjernika kod Allaha. Prenosi se da je Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, rekao: ''to vie namaz obavljaj, jer svaki put kada u?ini seddu Allah ti pove?a deredu (stepen)'' (Muslim) ... Dobrovoljni namazi su i uzrok ulaska u Dennet. Prenosi se da je Rebia' ibn Ka'b zatraio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Dennetu pa mu je on odgovorio da to vie ?ini seddu, tj. da to vie klanja dobrovoljni namaz. (Muslim).
Nafila-namazi donose bereket u ku?u onoga ko ih ?esto obavlja. Poslanik, alejhis-selam, je savjetovao da se nafile klanjaju kod ku?e za to imam Nevevi kae da je jedna od koristi toga i pove?anje bereketa u ku?i u kojoj se namaz ?esto klanja. Dobrovoljni namazi su i uzrok Allahove ljubavi prema ?ovjeku. U poznatom hadisi-kudsijju napominje se da su Allahu najdraa djela farzovi koje je propisao, a da Mu se ?ovjek vjernik neprestano pribliava nafilama sve dok ga Allah ne zavoli. (Buharija). Osnova je da se nafila-namazi obavljaju kao i farzovi, tj. onako kako se obavljaju propisani - farz-namazi. Postoje neki izuzeci kod nafila-namaza koji nisu dozvoljeni kod farzova, a to je, kako islamski u?enjaci kau, zbog toga to su nafila-namazi na manjem stepenu od farzova. Od tih posebnosti su: Nafilu-namaz je dozvoljeno klanjati sjede?i bez obzira da li klanja? bio u stanju da klanja stoje?i, s tim da je nagrada upola manja: Namaz obavljen sjede?i je pola nagrade namaza obavljenog stoje?i. (Muslim). Imran ibn Husajn je upitao Poslanika o namazu koji se klanja sjede?i pa je rekao: Klanjati stoje?i je bolje, a ko klanja sjede?i ima pola nagrade. (Buharija)
Nafilu je dozvoljeno klanjati na jahalici, tj. u autu, autobusu, avionu, brodu ili nekom drugom prijevoznom sredstvu, pa ?ak i ako onaj koji eli klanjati li?no upravlja vozilom bez obzira da li smo u mogu?nosti da stanemo pa klanjamo stoje?i. Amir ibn Rebia kae da je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako klanja na svojoj jahalici. (muttefekun alejhi) . Nafila-namaz se moe klanjati ne okre?u?i se prema Kibli pod uvjetom da je klanjamo putuju?i u prijevoznom sredstvu. U istoj predaji od Amir ibn Rebie spominje se da je Poslanik, s.a.v.s., klanjao nafilu okrenut u pravcu u kojem se jahalica kretala. ?esto puta se deava da neko ?itaju?i o vrijednosti odre?enog nafila-namaza i nagradi za njegovo obavljanje odlu?i da to vie klanja taj namaz ele?i da pove?a svoja dobra djela. ?ovjek je takve prirode da lahko popusti, a naro?ito ako neto pokua naglo i odjednom. ejtan, neka je Allahovo prokletstvo na njega, koristi razli?ite metode odvra?anja ljudi od dobrih djela, to mu je i glavni cilj.
Tako on pusti ?ovjeka da po?ne ?initi neka djela, pa ga onda napada oteavaju?i mu ono to je svom snagom pokuao uvesti u svoju praksu sve dok to ne ostavi u potpunosti. Ali, mudrost ne lei u koli?ini, nego u ustrajnosti u dobrim djelima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Allahu najdraa djela su ona na kojima ?ovjek ustrajava... (muttefekun alejhi). A u drugoj predaji stoji: Drite se onoga to ste u stanju raditi jer Allahu ne?e neto dosaditi sve dok vama ne dosadi. (muttefekun alejhi). Izvor teksta:Saff A Allah najbolje zna! Pripremio prof. Jasmin DjananAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA