Ponedjeljak, JULY 22, 2024
tekstovi_logo

Divna pri?a o ?itanju Kurana


Jedan stari ameri?ki musliman ivjeo je na farmi u planinama isto?nog Kentakija sa svojim mladim unukom. Svakog jutra djed je rano sjedio za kuhinjskim stolom ?itaju?i Kur'ana. Njegov unuk je elio da bude ba kao i on pokuavaju?i da ga imitira u svemu to je mogao.

Jednog dana unuk upita: "Djede! Trudim se pro?itati Kur'an ba kao i ti, ali ja ga ne razumijem, a ono to razumijem zaboravim ?im zatvorim knjigu. ta je dobro u ?itanju Kur'ana? "

Djed se tiho okrenu stavljaju?i ugalj u poret i odgovori: Uzmi ovu korpu za ugalj do rijeke i donosi mi korpe vode."
Dje?ak u?ini kako mu je re?eno, ali je sva voda iscurila prije nego to je doao nazad ku?i. Djed se nasmijao i rekao: "Morat ?e da se kre?e malo bre sljede?i put", i poslao ga nazad u rijeku sa korpom da pokua ponovo. Ovaj put dje?ak otr?a bre, ali opet je korpa bila prazna prije nego to se vratio ku?i. Bez daha, rekao je njegovom djedu da je nemogu?e nositi vodu u korpi i otiao je da uzme kantu umjesto korpe.
Starac je rekao: "Ja ne elim kofu vode, ja elim korpu vode.

Ti jednostavno ne pokuava dovoljno dobro i izi?e na vrata da gleda dje?aka kako pokuaje ponovo. U ovom trenutku, dje?ak je znao da je to nemogu?e, ali je elio da pokae da je njegovom djedu da ?ak i ako potr?i to bre moe, voda ?e iscuriti prije nego to do?e nazad u ku?u. Dje?ak opet uroni korpu u rjeku i otr?a brzo, ali kada je doao njegovom djedu korpa je ponovo bila prazna. Bez daha, on je rekao, "Vidi djede, ovo je beskorisno!"
"Dakle, ti misli da je beskorisno? ' Starac je rekao: 'Pogledaj korpu ".

De?ak pogleda korpu i po prvi put shvati da je korpa druga?ija. Korpa je bila transformisana iz jedne stare prljave korpe za ugalj u jednu ?istu korpu, spolja i iznutra.
"Sine, to je ono to se deava kada ?itata Kur'an. Ti moda ne razumije ili ne zapamti sve, ali kada ?ita, ti ?e se promjeniti, spolja i iznutra .. To je Allahovo djelo u naim ivotima."Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...