Nedjelja, AUGUST 14, 2022
tekstovi_logo

Odnos vjernika prema Allahovim ku?ama


Damije su Allahove ku?e i mjesto ?injenja ibadeta Uzvienom Allahu. Zato plemeniti Kur'an podsti?e vjernike na njihovu izgradnju i odravanje na najpotpuniji na?in, kae Uzvieni: "Allahove damije grade i odravaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikog osim Allaha ne boje, oni su nadati je se, na pravom putu."  


         Odravanje damija se vri neprestanim ?injenjem ibadeta, poput: namaza, zikra, i'tikafa, odravanjem predavanja, konferencija i nau?nih dersova, a da ne govorimo o odravanju lijepog izgleda damije, poput: stalnog ?i?enja, osvjetljavanja lampama i svjetiljkama, vo?enja ra?una o ?isto?i. Odravanje damija, tako?e, obuhvata popravljanje onog to se pokvari i srui, i spre?avanje da se u njima radi ono zata nisu napravljene, poput: prodaje, kupovine i raspitivanje o izgubljenoj stvari ili ivotinji, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao ?ovjeku koji je u damiji traio izgubljenu crvenu devu: "Dabogda je ne naao, damije su napravljene zbog onog zbog ?ega su napravljene (zbog namaza, u?enja Kur'ana, zikra i sli?no)."  Na ovo ukazuje i drugi hadis u kojem Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, kae: "Ko ?uje, u damiji, ?ovjeka kako trai i opisuje izgubljenu ivotinju, neka kae: neka ti je Allah ne vrati. Zaista, damije nisu zato napravljene"  . Ovo je dokaz da se u damijama radi samo ono ?ime se trai Allahovo lice, nato ukazuju rije?i Uzvienog: "Damije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome."

         Prilikom odlaska u damiju, poeljno je, da se musliman, prije ulaska u damiju, o?isti od velikog i malog hadesa (uzimanjem gusula ili abdesta), te da obu?e ?isto i lijepo odijelo, koje prekriva stidno mjesto, upravljaju?i se rije?ima Uzvienog: "O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada ho?ete da namaz obavite."  Tako?e, mustehab je koristiti misvak (?istiti zube), nato upu?uju rije?i Poslanika, sallahu alejhi ve sellem: "Da se ne bojim da ?u oteati mom Ummetu, naredio bih da koriste misvak (?iste zube) prije svakog namaza."

         Ne treba dolaziti u damiju onaj ko je jeo crveni ili bijeli luk, da ne bi uznemiravao klanja?e i meleke, a dokaz za ovo su rije?i Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem: "Neka se udalji od nas onaj ko je jeo crveni ili bijeli luk", ili je rekao: "Neka se udalji od nae damije, i neka sjedi u svojoj ku?i."

         Prilikom ulaska u damiju mustehab je u?i desnom nogom, zatim donijeti salavat na Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, a zatim prou?iti:

(????? ???? ?? ????? ?????)
 Allahumm-e-ftah li ebvabe rahmetik (Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti)  i prije nego to sjedne, klanjati dva rekata Tehijetul-mesdida. Ne treba gaziti preko svijeta, niti prolaziti ispred njih i prekidati im namaz, jer je to Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, zabranio, rekavi: "Da zna, onaj koji prolazi ispred klanja?a, koliki je to grijeh, bolje bi mu bilo da stoji ?etrdeset (godina) nego da pro?e ispred njega."

         Vjernik treba da se ponaa, u damiji, smireno i dostojanstveno, da ne die glas niti da se prepire, a na ovo upu?uje ono to je preneeno od Es-Saib ibn Jezida, radijallahu anhu, kae: "Bio sam u damiji, neki ?ovjek me je pogodio kamen?i?om, pa sam pogledao i vido Omera ibn el-Hattaba, radijallahu anhu, te mi mi re?e: "Idi i dovedi mi ovu dvojicu", pa sam ih doveo. Pitao ih je odakle su, rekoe da su iz Taifa. Pa im re?e Omer: "Da ste odavde, udario bih vas, podiete svoje glasove u damiji Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem."  

         A kada eli u?iti Kur'an, u damiji, nastoja?e ?e da mu glas bude umjeren da ne bi ometao druge u namazu ili u?enju, u tom kontekstu kae Uzvieni: "Reci: Zovite: 'Allah' ili zovite: 'Milostivi', a kako Ga god budete zvali, Njegova su imena najljepa. Ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavlja, a i ne priguuj ga; trai sredinu izme?u toga."

         Prilikom izlaska iz damije mustehab je iza?i lijevom nogom, zatim prou?iti dovu izlaska:
(????? ??? ????? ?? ????)
 Allahumme inni eseluke min fadlik (Allahu moj, daruj me Tvojom dobrotom).
 
Iz knjige: Ponaanje i moral svakog muslimana, autora Ebu Usame el Dezirija


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA