Utorak, JUNE 06, 2023
pitanja

Klanjanje u odje?i na kojoj se nalazi alkoholni miris


parfemi_1Pitanje: Da li upotreba alkoholnih mirisa (parfema) uti?e na ispravnost namaza? Allah vas nagradio svakim dobrom!

Odgovor: Nema smetnje da se upotrebljava miris koji u svom sastavu sadri alkohol, svejedno da li ga koristili na tijelo ili na odje?u, kao to prisutsvo istog ne uti?e na ispravnost namaza. Me?utim, u?enjaci nisu usaglaeni u pogledu alkohola koji se upotrebljava za pi?e (hamr) da li se isto tretira kao osjetilna ili fizi?ka ne?isto?a (nedasetun hisijje) ili apstraktna (nedasetun ma'nevijje).

ejh Muhammed b. Salih el-'Usejmin, Allah mu se smilovao, upitan je o ne?isto?i konzumnog alkohola i kolonjske vode (alkoholnog mirisa), pa je rekao: Osnova u pogledu stvari jeste da su ?iste sve dok ne do?e jasan dokaz koji ukazuje da je doti?no ne?isto. Prema tome, s obzirom da ne postoji jasan dokaz o njegovoj ne?isto?i, ostje da je konzumni alkohol (hamr) kao tvar u osnovi ?ist. Me?utim, sa aspekta njegove prakti?ne primjene i naruavanja duhovnog on je tetan, jer uslov zabrane odre?ene stvari nije samo da ista bude ne?ista, kao to je slu?aj sa otrovom koji je zabranjen iako nije ne?ist. Svaka ne?ist je zabranjena, a sve to je zabranjeno nije ne?isto.

Na osnovu izloenog moemo re?i da alkoholni mirisi i sli?ne stvari nisu ne?iste, jer alkohol kao materija, kako smo ve? spomenili, nije ne?ist, te ih zbog toga nije potrebno odstranjivati sa odje?e. Medmu'u fetave-ejhil-'Usejmin, 11/252.

Tako?e, Muhammed b. Salih el-'Usejmin upitan je: Ako ?ovjek ustanovi da je miris koji se nalazi na njegovoj odje?i sa odre?enim postotkom alkohola u sebi da li je neophodno uklanjati ga kada bude namjeravao obaviti namaz?, pa je odgovorio:

Nuno je poznavati da ?isti alkohol (medicinski) nije ne?ist, i da nije potrebno od njega prati odje?u niti tijelo, te prema tome ni alkoholni miris, bez obzira na koncentraciju alkohola u njemu, nije ne?ist. Likaul-babil-meftuh, 176/pitanje br. 4.

Izvor: http://www.islam-qa.com

Prijevod: Esad Mahovac, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA