Utorak, SEPTEMBER 21, 2021
tekstovi_logo

TEKSTOVI

Tajanstvena kamila

ZA NAJMLA?E


Tajanstvena kamila

Ja nisam obi?na kamila. Ja sam, u stvari, sjenka jedne kamile. Neki me vide, a neki ne. Posluajte moju pri?u... Sunce je jako prilo, a vjetar polagano nosio pustinjski pijesak. Daleko u pustinji se nazirala silueta ?ovjeka, koji je bio trgovac kamilama i koji je krenuo u Mekku da ih proda. Nakon nekog vremena stie do ulaza Mekke, gdje ga susrete Ebu-Dehl. Ebu-Dehl je bio vrlo zloban ?ovjek, koji se uporno i uzaludno borio protiv Islama i Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Nije skoro bilo dana, a da nije napadao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu-Dehl uze od prodava?a jednu kamilu, ali mu je ne plati. Prodava? je ostao bez rije?i i nije znao kako da postupi sa ovako drskim ?ovjekom kao to je Ebu-Dehl. On krenu za njim, kako bi naplatio svoju kamilu, ali ga izgubi iz vida. Nastavio je lutati mekkanskim ulicama, trae?i njegovu ku?u, ali bez uspjeha. Gledao je okolo kako bi naao nekoga ko bi ga odveo do Ebu-Dehla. On tada ugleda nasred puta dvojicu ljudi iz plemena Kurej. Ta dvojica bijahu nevjernici i pristalice Ebu-Dehla. Trgovac re?e sav zadihan: Traim ?ovjeka po imenu Ebu-Dehl, jer mi nije platio kamilu. Znate li nekoga ko bi me mogao odvesti njegovoj ku?i?

Opširnije: Tajanstvena kamila

 

Allahov poslanik Salih

ZA NAJMLA?E


Allahov poslanik Salih

Jedan od naroda koji su nekada davno ivili bio je i narod zvani Semud. Kao i mnogima prije njih, ejtan je lagao i nagovorao ih na zlo, te su sami sebi od kamenja i drve?a pravili razne kipove, a zatim ih smatrali bogovima. Onda su od tih kamenih i drvenih kipova traili da im pomognu u raznim problemima i da ih izlije?e kada su bolesni i mnoge druge stvari. Drugim rije?ima oni su, umjesto Allaha, oboavali i vjerovali u lane bogove, a to je neto strano, jer ?e svi oni koji vjeruju u lane bogove, a ne u Allaha, zauvijek biti ba?eni u vatru. ejtan je to vrlo dobro znao i zbog svoje podlosti elio je da to vie ljudi ide sa njim u dehennem.

Zato je njima Uzvieni Allah poslao poslanika da ih opomene kako bi se spasili i ne bi zavrili u vatri. Taj poslanik se zvao Salih. Salih, alejhisselam, im je govorio: "Narode moj, oboavajte samo Allaha. Nema drugog boga osim Allaha." Oni se na to naljutie i rekoe mu: "Mi ne poznajemo tvoga boga. Ti si samo op?aran. A ako ho?e da ti povjerujemo, u?ini da se dogodi neko ?udo. Dokai tako da te zaista Allah poslao."

Opširnije: Allahov poslanik Salih

   

ZA NAJMLA?E


Prelijepa ivotinja Burak

Ja sam Burak, prelijepa ivotinja koja je nosila Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, na njegovom putovanju na nebesa prije mnogo godina.

Na tom putovanju sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, ja sam vidio mnoga ?uda. Kurejije, nevjernici, nisu vjerovali da ja postojim. Me?utim, to je istina i moja pri?a se nalazi u Kur'anu. Potrai je, a i ja ?u da ti je ispri?am.

Prolo je dvanaest godina od kako je Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, dobio prvu objavu od Uzvienog Allaha. U me?uvremenu je on doivio puno tuge i bola pozivaju?i ljude u Islam. Njegov amida Ebu-Talib, koji mu je uvijek pomagao, umro je, a i njegova draga ena Hatida. Njegovo putovanje u Taif, gdje je pozvao ljude da vjeruju u Allaha, isto tako nije bilo uspjeno. Ljudi i djeca su ga u Taifu napala i vrije?ala. SubhanAllah! Me?utim, Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ostao miran i molio Allaha: "Allahu moj, daj mi snage da budem strpljiv."

Opširnije: Prelijepa ivotinja Burak

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

BUDIMO PRIJATELJI