Ponedjeljak, SEPTEMBER 20, 2021
tekstovi_logo

TEKSTOVI

POKAJNICI


snezana-muslimanka

TOPLO PREPORU?UJEMO SVIM SESTRAMA DA POGLEDAJU OVAJ VIDEO, KAKO ONIM KOJE NOSE HIDZAB TAKO I ONIMA KOJE JOS NISU STAVILE HIDZAB

Novi Pazar Turbulentan i teak ivot naterao je da potrai uto?ite i smiraj. Pronala ga je u prihvatanju Islamu.

Ro?ena u Smederevskoj Palanci kao Sneana Nikoli?, a danas ponosno nosi ime dennetske ene, Hurija. Mlada ali jaka li?nost, sa 16 godina vra?a se Islamu.

Bez straha i otvoreno govori o svom ivotu u enskom muhabetu, slikovito, prisje?a se svakog detalja. Traila je odgovore ta je svrha ivota na zemlji, ko je Bog, kako Isus moe biti Bog a bio je ?ovjek? Sve odgovore pronala je u Islamu. Prisje?a se svih ljepota koje je prime?ivala u Islamu prije samog izgovaranja ehadeta.

Postila je Ramazan i prije nego je postala muslimanka, Osje?ala sam se mo?no u trenucima posta, kae Hurija.

Opširnije: Ovo je ponosna muslimanka Sneana (Hurija) Nikoli?

 

POKAJNICI


pokajanje_benjaminNedavno sam upoznao jednog brata koji je porijeklom Holan?anin, a preao je na islam. Svaka pri?a o povratku islamu zaista je posebna, zanimljiva i pou?na, ali ova njegova pri?a toliko me fascinirala me i nisam mogao odoljeti a da ga ne pitam da napie neto o tome pa da se od te pri?e okoriste i drugi muslimani s naeg govornog podru?ja. Molim Allaha da u?vrsti nae ubje?enje, omili nam da Ga iskreno oboavamo i spominjemo i da nam omrzne grijehe i neposlunost. Pored ovog, cilj prenoenja ove pri?e jeste i poziv onima koji jo nisu spoznalu ljepotu islama da po?nu da prou?avaju ovu vjeru, ako paljivo budu obra?ali panju na sve oko sebe i ako budu iskreno tragali za istinom i vje?nom sre?om, sigurno ?e mo?i vidjeti znakove i dokaze Boanske mo?i koji upu?uju na Stvoritelja koji jedini zasluuje da bude oboavan.

Benjaminova pri?a

Opširnije: Kako je Holan?anin Benjamin preao na islam

   

ZA SESTRE


kuran-i-kerimKada udate sestre kau da ja imam mnogo slobodnog vremena samo zato jer nisam udata, ponekad se malo uvrijedim jer kao da time ele re?i da prava zauzetost postoji samo u braku. ivi dok se ne uda, kasnije ti je kasno, vidjet ?e i sama Me?utim, kao ljudi imamo obi?aj da na prolost gledamo kroz rui?aste nao?ale. Tako i udate sestre na svoju prolost gledaju uglavnom u lijepom svjetlu (zaboravljaju?i tadanje probleme koje su imale). Prisje?aju se vremena prije udaje kao vremena kada su ivjele bez briga. Donekle i imaju pravo. Pomagati majci ili sestri oko ku?nih poslova nije isto kao kada ste u poziciji kada se od vas o?ekuje da napravite ru?ak ili operete ve.

Opširnije: Nekad sam u?ila Kuran...

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

BUDIMO PRIJATELJI