Nedjelja, JULY 03, 2022
nurtube

Islam i nauka | Znoj lijek za sljepilo

adminn » 10am - January 1, 2014
Jedna od švicarskih farmaceutskih firmi po?ela je proizvodnju novog lijeka zvanog: "Kur'anski lijek" koji omogu?ava efikasno lije?enje slabog vida kod ljudi bez operativnog zahvata. Kako pišu novine Ar-Raya koje se objavljuju u Kataru: "Ovaj lijek, kojeg je sastavio egipatski doktor Abdul Basit Muhammed od lu?enja ljudske žlijezde znojenja, ima uspjeh u 99% slu?ajeva bez ikakvih neželjenih posljedica. Kur'anski lijek je registriran u Evropi i SAD." Tako?er se prenosi da jedna od švicarskih firmi proizvodi ovaj lijek u te?nom stanju i kapima. Izvor inspiracije je sura Jusuf. Dr. Abdul Basit Muhammed naglašava da je svoju inspiraciju dobio iz sure Jusuf i kazao je "Jednoga jutra, dok sam u?io suru Jusuf, pažnju mi je privukao 84. ajet i ajeti koji slijede: "I okrenu se od njih i re?e: "O Jusufe, tugo moja!" - a o?i su mu bile pobjeljele od jada, bio je vrlo potišten" (Jusuf, 84. ajet) "Ovu košulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite, on ?e progledati, i svu ?eljad svoju mi dovedite!" I kada karavana napusti Misir, otac njihov re?e: "Ja zbilja osje?am miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio." "Allaha nam," - rekoše oni - "ti i sada kao i prije griješiš." A kad glasonoša radosne vijesti do?e, on stavi košulju na lice njegovo i on progleda." (Jusuf, 93-96. ajet) U njima se navodi da je poslanik Jakub a.s. tugovao za svojim sinom Jusufom a.s zbog koga je mnogo plakao. Ta prevelika tuga je bila uzrok objeljenja o?iju a kada su kasnije na tužne Jakubove a.s. o?i stavili Jusufovu a.s. košulju Jakub a.s. je progledao. Tu sam po?eo da razmišljam. Šta je to moglo biti u košulji Jusufovoj a.s.? Kona?no sam došao do zaklju?ka da nije moglo ništa drugo biti osim znoja.
Ocena: 2.8 (570 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.

POSJETITE MINBER.BA