Nedjelja, AUGUST 14, 2022
nurtube

Islam i nauka | Kiša i vjetar u Kur'anu

adminn » 1am - January 30, 2013
"Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On ho?e, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kada je On na one robove Svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radoš?u ispune." (Ar-Rum, 48) "Mi šaljemo vjetrove da oplo?uju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti - vi time ne možete raspolagati." (El-Hidžr, 22) U ovom ajetu, naglašeno je da je prvi faktor potreban za nastajanje kiše, zapravo vjetar. Na po?etku 20. Stolje?a, jedina veza koja je bila poznata izmedu kiše i vjetra bila je da vjetar pokre?e oblake. Me?utim, moderna meteorološka istraživanja pokazala su da vjetar ima i sekundarnu ulogu u formaciji kiše. Ova uloga vjetra funkcioniše na sljede?i na?in: Na površinama mora i okeana stvaraju se vodeni mjehuri?i. U momentu kada se rasprsnu, tvori se hiljade malih dijelova sa dimenzijama tek stotine milimetra koje bivaju ba?eni u zrak. Ovi dijelovi miješaju se sa prašinom sa Zemlje koju donose vjetrovi i bivaju nošeni u više dijelove atmosfere. Nošeni vjetrom, ovi dijeli?i dolaze u kontakt sa ?esticama vode u atmosferi, koje se stapaju sa ovim dijeli?ima te tako nastaju kapi vode. Zatim se kapljice vode me?usobno spajaju te tvore oblake i onda padaju na Zemlju u obliku kiše. Vjetrovi nose dijeli?e vode u atmosferu, što omogu?ava stvaranje oblaka za kišu. Da vjetar ne posjeduje ovu osobinu, kapi kiše se nikada ne bi formirale u atmosferi te ne bi postojala kiša. Najbitnija stvar u svemu ovome jeste da je ova uloga vjetra te stvaranja kiše pomenuta u Kur'anu stolje?ima prije, u dobu kad su ljudi znali veoma malo o prirodnim fenomenima. Tekst ?itao: Mirnes Burki? Obrada: Hacker Design
Ocena: 2.7 (626 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.

POSJETITE MINBER.BA