Petak, AUGUST 19, 2022
nurtube

Islam i nauka | Osjetila za bol i toplotu se nalaze u koži

adminn » 1am - January 30, 2013
"Doista, one koji ne vjeruju u Znamenja Naša, Mi ?emo u Vatru baciti, pa kada god im se kože ispeku, zamijenit ?emo im ih drugim kožama, kako bi kaznu osjetili! Allah je, doista, silan i mudar!" (Kur'an; En-Nisa, 56) Navedeni ajet nam govori o kazni za nevjernike. Allah, dželle ša'nuhu, ?e ih baciti u Džehennem gdje ?e u vatri gorjeti, a kada im kože izgore, Allah ?e im druge kože stvoriti kako bi osjetili pravu patnju i bol. Zašto nam je ovaj detalj toliko bitan? Mnoga su istraživanja pokušala otkriti kako osje?amo bol i kako ?ulo dodira djeluje. Otkrilo se da svaki živ?ani završetak ima vlastito receptivno polje -- podru?je kože koje se podražuje kako bi se djelovalo na taj živac tj. nerv. Obavještenja o dodiru putuju od nervnih završetaka, preko živ?anih vlakana, somatskih živaca do centralnog nervnog sistema. Receptorska polja razlikuju se u stepenu osjetljivosti i ovise o koncentraciji nervnih završetaka u razli?itim dijelovima kože. Prije par decenija, poznati dermatolog Dr. Tagata Tagasone je dokazao da se završeci osjetila za bol i toplotu nalaze u koži. Kada ne bismo imali kože, mi ne bi osjetili toplotu, a tako ni bol. Upravo iz tog razloga Uzvišeni Allah napominje da ?e nevjernicima kože, nakon što izgore, zamijeniti drugima kako bi bol osjetili. Ovaj Kur'anski ajeti objavljen je prije 1400 god. kada ljudi nisu imali na raspolaganju savremene metode za nau?na istraživanja. Tu ?injenicu je mogao znati samo Onaj koji ?ovjeka stvara u najljepšem obliku, Allah, Stvoritelj svega postoje?eg. Što dokazuje da je Kur'an Allahov Govor i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov Poslanik. Dr. Tagata Tagasone je, nakon što je dokazao da se osjetila za bol i toplotu nalaze u koži, prisustvovao 8. Saudijskom medicinskom samitu, održanom u Rijadu. Tu se susreo s ovim Kur'anskim ajetima. Nije prošlo mnogo vremena dok je sagledao ove jasne ?injenice, ustao i pred svim prisutnim nau?nicima izgovorio šehadet (Nema boga osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik). Postao je musliman. U komentaru Kur'anskih ajeta sure En-Nisa stoji: "Allah Uzvišeni kazuje kako ?e kažnjavati u džehenemskoj vatri one koji ne vjeruju u Njegove ajete i odvra?aju od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže: 'Doista, one koji ne vjeruju u Znamenja Naša... itd.', tj. Mi ?emo uvesti u Vatru tako da kaznom i patnjom bude obuhva?en svaki djeli? njihovoga tijela. Zatim kaže: 'pa kada im se kože ispeku, zamijenit ?emo im ih drugim kožama, kako bi kaznu osjetili!' E'meš navodi predanje od Ibn-Omera: 'Kada njihove kože budu sagorjele, bit ?e zamijenjene drugim kožama, bijelim poput hartije!' To prenosi Ibn Ebi- Hatim. Jedan je ?ovjek ovaj ajet prou?io pred Omerom, pa je on rekao: 'Ponovi mi ga!', što je on u?inio. Tada je Muaz ibn Džebel rekao: 'Ja imam njegov komentar! U jednom satu bit ?e promijenjene sto puta!' Omer je kazao: "Tako sam ja ?uo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!" (Tefsir Ibn Kesir) Obrada: Hacker Design
Ocena: 2.8 (704 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.

POSJETITE MINBER.BA