Subota, JUNE 25, 2022
nurtube

Koristi spominjanja | veli?anja Uzvišenog Allaha

adminn » 2am - March 30, 2012
„O vjernici, ?esto Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i nave?er Ga slavite i veli?ajte!" (El-Ahzab, 41,42) Nke koristi zikra: - zikrom se odbija i ukro?uje šejtan, - postiže zadovoljstvo Milostivog, - odstranjuju brige i žalosti iz srca, - u srce se nastanjuju radost, sre?a i širokogrudnost, - osnažuje srce i tijelo, - prosvjetljava lice i srce, - postiže izobilje u nafaki, - ?isti srce od naslaga duhovne hr?e, odnosno grijeha, - spašava od Allahove, dž.š., kazne, - uzrokuje spuštanje Allahovog, dž.š., smiraja, milosti i prisustvo odabranih meleka, - upošljava jezik i tako eliminiše ogovaranje, prenošenje tu?ih rije?i, laž i bestidan govor, - unosi sigurnost u srce mu'mina na dan polaganja ra?una. - Zikr ?e onome koji se sje?a Allaha, dž.š., biti svjetlo na dunjaluku, svjetlo u kaburu i svjetlo koje ?e mu prethoditi kada bude prelazio sirat ?upriju. - Zikr omogu?uje boravak u džennetskoj baš?i još na ovom svijetu, svakom onom ko boravi u skupovima gdje se spominje i veli?a Allah, dž.š. - Skupovi koji se sazivaju radi spominjanja Allaha mjesta su na kojima borave meleki na zemlji. - Oni koji puno spominju Allaha, bit ?e predvodnici na Kijametskom danu. - ?esto spominjanje Allaha daje sigurnost ?ovjeku da ne padne u vode munafikluka, jer se munafici malo sje?aju i spominju Allaha dž.š.
Ocena: 2.9 (726 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.

POSJETITE MINBER.BA