Utorak, Svibanj 17, 2022
nurtube

Dan kada ?e stanovnici Dzenneta VIDJETI Allaha! ??? ??????

adminn » 12am - April 12, 2012
Uistinu ?e vjernici u Džennetu vidjeti lice svoga Gospodara i to ?e im biti najve?a nagrada,kako se prenosi u vjerodostojnim predajama od Poslanika sallallahu alejhi we selem. -Pri?ao nam je Amr b. Avn,njemu Halid i Hušejm,prenose?i od Ismaila,on od Kajsa,a ovaj od Džerira da je kazivao:"Sjedili smo sa Vjerovjesnikom,saws,u no?i punog mjeseca,pa je on pogledao u mjesec i rekao:"Zaista ?ete vi vidjeti svoga Gospodara kao što vidite mjesec i u tom vi?enju ne?ete biti uskra?eni.Ako vas što ne omete da klanjate prije izlaska sunca i prije njegova zalaska,u?inite to(ovdje se vidi vrijednost sabaha i ikindije namaza,kada se meleci smjenjuju)!""Sahihul Buhari-Poglavlje Allahove jedno?e(Tevhida) hadis br 7434 -A u narednom hadisu pod brojem 7435 se tako?e prenosi od ?erira b. Abdullaha da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi we selem rekao:"Zaista ?ete vi svojim o?ima vidjeti svoga Gospodara" -Prenosi Ebu Seid El Hudri :"Upitali smo Allahovog Vjerovjesnika sallallahu alejhi we selem,ho?emo li vidjeti svoga Gospodara na Sudnjem danu,pa nam je on odgovorio:"Da li vas išta sprje?ava da vidite sunce i mjesec kada je vedro?"Ne, odgovorili smo,a on re?e:"Ništa vas ne?e sprije?iti ni toga dana da vidite svoga Gospodara,osim onoliko koliko imate smetnje da to dvoje vidite.Sahih Buhari hadis broj 7439 -Prenosi se od Adija b. Hatima da je Allahov Poslanik saws,rekao:"Nema nijednog od vas,a da Gospodar njegov ne?e s njim razgovarati bez prevodioca i bez ikakva zastora koji bi Ga zaklanjao" Sahih Buhari,poglavlje tevhida hadis broj 7443 -Pri?ao nam je Ali ibn Abdullah,a njemu Abdul-Aziz b. Abdus-Samed,prenose?i od Ebu-Imrana,on od Ebu Bekrab. Abdullaha b. Kajsa,a ovaj od svog oca da je Vjerovjesnik saws,rekao: "U dva dženneta bit ?e sve od srebra-posu?e i ostalo,a u druga dva sve? od zlata-posu?e i ostalo.U Edenu ne?e ništa sprije?avati ljude da vide svoga Gospodara,osim zastora veli?anstvenosti na Njegovom licu"-Buhari,poglavlje Allahove jedno?e(tevhida),hadis broj 7444
Ocena: 2.6 (682 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.

POSJETITE MINBER.BA

  • O donošenju radosne vijesti (2. dio)
      Ibn Ĺ umas prenosi: “Došli smo kod Amra b. El-Ä€sa, radijallahu anhu, kada je bio na samrtnoj postelji. Dugo je plakao, pa je okrenuo svoje...
  • Vrijednost posta šest dana mjeseca ševala
    Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, a potom ga (posteći) poprati...
  • Ĺ ta poslije ramazana?
    Piše: Amela Omerović-Ćeman Poslanik, sallallahu ʻalejhi ve selleme, je rekao: „Allahu je najdraže ono djelo koje se ustrajno čini, pa makar bilo i neznatno.” (Buharija...