Subota, JUNE 25, 2022
nurtube

Dan kada ?e stanovnici Dzenneta VIDJETI Allaha! ??? ??????

adminn » 12am - April 12, 2012
Uistinu ?e vjernici u Dennetu vidjeti lice svoga Gospodara i to ?e im biti najve?a nagrada,kako se prenosi u vjerodostojnim predajama od Poslanika sallallahu alejhi we selem. -Pri?ao nam je Amr b. Avn,njemu Halid i Huejm,prenose?i od Ismaila,on od Kajsa,a ovaj od Derira da je kazivao:"Sjedili smo sa Vjerovjesnikom,saws,u no?i punog mjeseca,pa je on pogledao u mjesec i rekao:"Zaista ?ete vi vidjeti svoga Gospodara kao to vidite mjesec i u tom vi?enju ne?ete biti uskra?eni.Ako vas to ne omete da klanjate prije izlaska sunca i prije njegova zalaska,u?inite to(ovdje se vidi vrijednost sabaha i ikindije namaza,kada se meleci smjenjuju)!""Sahihul Buhari-Poglavlje Allahove jedno?e(Tevhida) hadis br 7434 -A u narednom hadisu pod brojem 7435 se tako?e prenosi od ?erira b. Abdullaha da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi we selem rekao:"Zaista ?ete vi svojim o?ima vidjeti svoga Gospodara" -Prenosi Ebu Seid El Hudri :"Upitali smo Allahovog Vjerovjesnika sallallahu alejhi we selem,ho?emo li vidjeti svoga Gospodara na Sudnjem danu,pa nam je on odgovorio:"Da li vas ita sprje?ava da vidite sunce i mjesec kada je vedro?"Ne, odgovorili smo,a on re?e:"Nita vas ne?e sprije?iti ni toga dana da vidite svoga Gospodara,osim onoliko koliko imate smetnje da to dvoje vidite.Sahih Buhari hadis broj 7439 -Prenosi se od Adija b. Hatima da je Allahov Poslanik saws,rekao:"Nema nijednog od vas,a da Gospodar njegov ne?e s njim razgovarati bez prevodioca i bez ikakva zastora koji bi Ga zaklanjao" Sahih Buhari,poglavlje tevhida hadis broj 7443 -Pri?ao nam je Ali ibn Abdullah,a njemu Abdul-Aziz b. Abdus-Samed,prenose?i od Ebu-Imrana,on od Ebu Bekrab. Abdullaha b. Kajsa,a ovaj od svog oca da je Vjerovjesnik saws,rekao: "U dva denneta bit ?e sve od srebra-posu?e i ostalo,a u druga dva sve? od zlata-posu?e i ostalo.U Edenu ne?e nita sprije?avati ljude da vide svoga Gospodara,osim zastora veli?anstvenosti na Njegovom licu"-Buhari,poglavlje Allahove jedno?e(tevhida),hadis broj 7444
Ocena: 2.6 (686 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.

POSJETITE MINBER.BA