PRVI HADIS


Muaz ibn Debel, radijallahu anhu, izjavio je: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporu?io mi je deset stvari rekavi mi:

Ne pripisuj Allahu, d.., druga makar te zbo gtoga ubili i spalili;

Ne budi neposluan prema roditeljima makar ti naredili da napusti svoju porodicu i imetak;

Ni u kom slu?aju ne naputaj bojni red makar svi suborci izginuli

Ni u kom slu?aju svjesno ne ostavi propisani namaz, jer ko svjesno ostavi namaz, otkazana mu je Allahova zatita-,

Nepij alkohol, zaistaje on uzrok svakom razvratu-,

Dobro se pazi i ?uvaj grijeha, jer grijesi, zaista, navla?e Allahovu srdbu;

Ukoliko stanovnike nekog mjesta zahvati epidemija, a ti se na tom mjestu zatekne, ostani i ne naputaj ga-,

Na svoju porodicu troi u skladu s mogu?nostima;

Nepodii s njih prut radi njihovog odgoja;

-Zaplauj ih Allahovom kaznom.'"

Prenosilac hadisa

Muaz ibn Debel, radijallahu anhu, je Ebu Abdur-Rahman Muaz ibn Debel el-Ensari el-Hazredi el-Medini, jedan od fakiha, dobrih i ?asnih ashaba.

Islam je primio u svojoj osamnestoj godini ivota. Prisustvovao je drugom susretu ensarija s Poslanikom na mjestu zvanom Akaba. Tom prilikom je zavjet na poslunost Poslaniku dalo sedamdeset Medinelija. Kada je propisana borba, prisustvovao je na Bedru, Uhudu, Hendeku i ostalim bitkama s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.

Umro je, radijallahu anhu, u epidemiji kolere2 u Emvasu osamnaeste godine po Hidri. Allah njime bio zadovoljan!

Vjerodostojnost hadisa

Ovaj hadis zabiljeili su Imam Ahmed u Musnedu, 5/238, i et-Taberani u el-Evsatu. Hadis je spomenuo el-Hejsemi u Medmeu, 4/215, od hazreti Muaza.

Niz prenosilaca ovog hadisa ima svoju slabost, me?utim ima za njega ahid3 koji ga ja?a, a prenosi se od Ebu Zerra. Zabiljeio ga je i el-Buhari u djelu El-edebul-mufred i glasi: "Resulullah mi je oporu?io devet stvari..." Tako?er, dijelove ovog hadisa zabiljeio je i Ibn Mada, 4034.

Hadis ima i drugi ahid, koji prenosi Ummu Ejmen, hizme?arka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od Ubade ibn es-Samita. Dakle hadis je dobar (hasen). Neki ga u?enjaci smatraju vjerodostojnim (sahihom) na osnovu ahida. Vidi opirnije: Medme'uz-zevaid 4-215-217. U drugoj verziji stoji: "Makar zbog toga bio sasje?en i spaljen."

Ovdje primje?ujemo kako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sugerira upravo Muazu, radijallahu anhu, da kada ga zadesi kolera, ne naputa mjesto u kojem se nalazi, kao da je u ovome iaret da ?e ga upravo to i zadesiti. S druge strane, Muazova odanost principima i preporukama islamskog u?enja preko jezika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iJus-truje odnos ashaba prema sunnetu i otkriva tajnu kojom su postigli Allahovo zadovoljstvo i prcdnost nad svim prethodnim i budu?im generacijama. (op. prev.) Sahih je hadis koji se prenosi od nekog drugog ashaba, a biva po doslovnom izgovoru i]i samo po zna?enju sli?an hadisu kojem svjedo?i (Prof. dr. Nuruddin Itr, Menhed^un-nakd, 418., - op. prev.)

u nastavku: komentar hadisaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP