Dobro se pazi i ?uvaj grijeha, jer grijesi, zaista, navla?e Allahovu srdbu."

Drugim rije?ima, kloni se grijeha i nemoj ih ?initi. Ono to je posebna opasnost od grijeenja jeste ustrajnost i nepokolebljivost u ?injenju grijeha. Naime, ljudi nisu zati?eni od grijeenja, shodno izjavi Allahovog Poslanika: "Svi potomci Adema, sallallahu alejhi ve sellem, grijee, a najbolji grenici jesu oni koji se poslije grijeha kaju."

"Zaista je Allah odredio neke dunosti, pa ih nemojte naputati, postavio je granice, pa ih nemojte prelaziti, preutio je neke stvari iz milosti prema vama, ne iz zaborava, pa ih nemojte istraivati."

Hadis je hasen na osnovu drugih seneda i vjerodostojnih predaja. Grijesima se izaziva Boija srdba, ljutnja, kazna i prokletstvo. O tome Allah, d.., u Kur'anu kae: "Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali - zato to su se bunili i uvijek granice zla prelazili; jedni druge nisu odvra?ali od grenih postupaka koje su radili. Runo li je, zaista, to kako su postupali." (el-Maida, 78-79)

Dakle, kad su se me?u njima proirila ?injenja runih djela i kad je zavladalo grijeenje, a istovremeno is?ezao princip nare?ivanja dobrih, a zabrane loih djela, stigla ih je teka kazna, ljutnja i Boije prokletstvo.

A Uzvieni Allah islamskom je ummetu dao odre?ene vrijednosti. S tim u vezi Allah, d.., rekao je: trVi ste najbolji narod koji se ikad pojavio, traite da se dobra djela ?ine, a od nevaljalih odvra?ate i u Allaha vjerujete." (Alu Imran, 110)

Na drugom mjestu u ?asnome Kur'anu stoji: "A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove s neba i iz zemlje slali, ali oni su poricali, pa smo ih kanjavali za ono sto su radili." (el-E'raf, 96)

Dakle, vjerovanje i sustezanje od grijeha (takva) iziskuju otvaranje op?eg blagoslova iz neba i iz zemlje, dok bezbonost (poricanje Boga) i grijeenje otvaraju vrata svakog zla i kunje, zbog ?ega je neophodno uloziti maksimum opreza u ?uvanju od grijeha u ummetu i nehajnosti prema blagodatima koje posjedujemo i dunosti zahvale na tome. Tako?er, ne trebamo se zavaravati onim to vidimo kako je i nevjernicima dao Allah, d.., sve oblike blagodati, jer, zaista, njima pripada to na ovome svijetu, dok na ahiretu njima slijedi teka patnja. Ne postoji nita to je Allah, d.., zabranio, a da u tome nije sadrana neka teta po drutvo ili narod /ummet/ i da sama zabrana u sebi ne sadri mnoge mudrosti.

Tako je npr. Allah, d.., zabranio blud, ?uvaju?i na taj na?in porijeklo ljudi i tite?i drutvo od nemorala.

Zabranio je potvaranje ?istih i nevinih vjernica, tite?i njihovu ?ast i ugled.

Zabranio je ruan govor o drugima, ismijavanje, podrugivanje i omalovaavanje radi zatite ljudske ?asti i ?estitosti, te da drutvo bude ?isto i zdravo. Iz ovih i sli?nih razloga zabranjeno je i bespravno uzimanje imovine drugih, kamata i druge radnje.

S obzirom da ljudi nisu bezgreni, Allah, d.., ostavio je vrata tevbe irom otvorena, pa je tako odredio da se uzimanjem abdesta sapiraju odredeni grijesi. Namazi briu grijehe u?injene izme?u njih. Umra brie grijehe izmedu nje i prethodne, duma do dume, takoder. Svi ovi ibadeti briu grijehe koji se u meduvremenu u?ine.

"Ako se budete sustezali od velikih grijeha, onih koji su vam zabranjeni, i Mi ?emo pre?i preko manjih ispada vaih i uvest ?emo vas u divno mjesto." (en-Nisa, 31)

I odredio je da ?injenje dobrih djela (hasenat) bude razlog brisanja loih djela. Tako moemo re?i: "Grijeh je ?injenje nereda na Zemlji. Popravljanje i uspostavljanje reda dolazi preko pokajanja (tevbe) i konstantnog traenja oprosta (istigfara)."

Allah, d.., s tim u vezi kae: "Traite od Gospodara vaeg oprosta, jer On, doista, mnogo prata; On ?e vam obilnu kiu poslati i pomo?i vas imanjima i sinovima, i dat ?e vam ba?e, i rijeke ?e vam dati." (Nuh, 10-12)

I kae: "Od Gospodara svoga oprost traite, i da se pokajete, On ?e vam dati da do smrtnog ?asa lijepo proivite i svakom ?estitom dat ?e zasluenu nagradu." (Hud, 3)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP