vecera-hranaPuhanje u vru?u hranu da bi se ohladila

Ovo je uobi?ajena navika mnogih, posebno djece,  svakoga dana, a znamo da je Poslanik s.a.v.s. zabranio ovo djelo, a on nita nije govorio bez razloga.

Nau?na ?injenica kae da se u naim tijelima nalazi jedna prijateljska bakterija, koja  za razliku od tetnih bakterija,  pomae naem organizmu da se odbrani od nekih bolesti, a smjetena je u grlu.

Me?utim, kada ?ovjek po?ne puhati, ova bakterija izlazi zajedno sa vazduhom iz usne upljine, te kada do?e u kontakt sa vru?om povrinom, pretvara se u tetnu bakteriju koja dovodi do pojave kancerogenih ?elija koje izazivaju rak, da nas Allah sa?uva!

Zbog pomenutog nam je savjetovano da ne puemo u vru?u hranu i pi?e kako bi ih rashladili. Od Abdullaha ibn Abbasa se prenosi da je rekao: Allahov poslanik s.a.v.s. je zabranio da se die nad posudom ili da se pue u nju. Prenosi Ebu Davud.

Izvor: femme-tendance.com

Prevod i obrada: Anesa Gegi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP