medinna_xU prvo vrijeme muslimani su ivjeli uglavnom u Mekki i Medini, a to je bilo vrijeme ratova i pripravnosti za bitke i napade od strane neprijatelja. Ve? tada je Poslanik, sallallahu alekhi ve sellem, obavijestio muslimane da ?e sa pribliavanjem Sudnjeg dananastati bezbjednost i da ?e se ivjeti u miru i rahatluku. Rekao je: Ne?e nastupiti Sudnji dan dok Arabija ponovo ne postane zelena i puna rijeka, i dok jaha? ne bude putovao od Iraka do Mekke, ne plae?i se ni?eg osim da zaluta s puta. I dok se ne umnoi hered. Upitan je ta je hered, pa je odgovorio:Ubijanje.

Ovo se kazuje i u hadisu koji prenosi 'Adij ibn Hatim, radijallahu anhu, kojeg je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: O 'Adij, da li si vidio Hiru? Nisam ali sam ?uo za nju, odgovorio mu je, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu re?e: Ako poivi dovoljno, zaista ?e ?uti kako ena iz Hire putuje da tavafi oko Kabe      ( do Mekke), ne boje?i nikoga, samo Allaha.

Tako?e pove?a?e se imetak da ?e ga biti u izobilju, Allahovom dozvolom, a u doba Mehdija i Isaa, alejhi sellam, pravda ?e zavladati u cijelom svijetu, a nestat ?e nepravde i zuluma. O tome Allah najbolje zna.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP