Kako sam od ?lana uli?ne bande postao hafiz Kur'ana?


hafiz-suhaib-webb

Kada sam vidio kako kroz pijacu ide obu?en sav u crveno, razgovara s djevojkama i ponaa se kao da si neko bitan, primijetio sam da u tebi ima dobra i dovio sam Allahu da te uputi. ejh Abdurrahman El-Besir

Kada sam imao 17 godina, ?esto sam posje?ivao lokalnu buvlju pijacu u Oklahoma City-ju kako bih prodavao muzi?ke trake. U tom je vremenu, prodaja na pijaci bila najbolji na?in da se nove muzi?ke numere proire me?u rajom, a pritom se dobro zaradi.

Jednog dana, glupirao sam se s jaranima, kad primijetih nekog ?ovjeka koji je na sebi nosio dugo dube i turban. Radio je na tandu s mirisima, a panju su mi privukle sjajne reklame i jeftina roba. Hej, ti! Daj mi taj miris Cool Water za 5 dolara!, rekoh mu.

Tako smo zapo?eli na razgovor, pitao sam ga kakvu to robu prodaje i gdje ivi. Ja sam musliman i ivim na Marcy Ave, Brooklyn. Iznenadio sam se, jer sam mislio da on ivi tamo negdje. Zar vi muslimani ne mrzite bijelce i zar ne vjerujete da Bog leti okolo u svemirskom brodu?, upitah ga.

Ne! Mi ne mrzimo nijedno Allahovo stvorenje. I ne, Bog ne ivi u svemirskom brodu. Mladi brate, islam zna?i mir, a nemir i haos koji vidi oko sebe je uzrokovan s time to ljudi ne oboavaju jedinog Boga. Ljudi Ga ne poznaju. Uzmi ovaj letak, i razmisli svojom glavom!, odgovori mi mirnim tonom.

Nakon tog dana, mnoge su se stvari zbile. Me?utim, kapi koje su prelile ?au su bile dvije pucnjave u kojima sam u?estvovao, u jednoj sam bio subjekt, a u drugoj, kako to obi?no biva, objekt. Nakon toga sam shvatio da bi najbolje bilo da se sklonim s ulice i po?nem s ?itanjem. U tom momentu mi je Allah omogu?io da po?nem potragu ga primjerkom Kur'ana.

Otiao sam u biblioteku, ali na spisku knjiga za?udo nije bilo nijednog primjerka Kur'ana. Odlu?io sam da li?no krenem u potragu, i na kraju sam ipak pronaao jedan primjerak polici. Bio je to originalni prijevod Yusufa Alija. Uzeo sam ga i tri godine izu?avao Kur'an. Elhamdulillah, nakon tri godine sam izgovorio ehadet, i to pred istim ejhom kojeg sam upoznao na pijaci! Moj ivot se tako u potpunosti promijenio!

Moj ivot se tako u potpunosti promijenio!

Kako je vrijeme prolazilo, poelio sam da ivot posvetim radu za islam. Otiao sam na studij u Egipat, na ?uveni univerzitet Al-Azhar gdje sam uspjeno okon?ao studij i stekao titulu ?uvara, hafiza Kur'ana. Danas radim kao imam u

Islamskom centru u Bostonu i radim na irenju Allahove vjere, a moje putovanje je zapo?elo s dovom mog dragog brata s po?etka pri?e!

Nekoliko godina nakon zavretka hifza, sjedio sam s ejhom Abdurrahmanom kada mi re?e neto to me je duboko potreslo.

Zna, posmatrao sam te na pijaci. Bio si tako razuzdan. Glumio si facu. Ali u tebi sam vidio i dobrog. Bio si ljubazan i postavljao si pitanja. Zato sam dovio Allahu da te uputi, i to svaki put kad bih te vidio. Dovio sam za tebe, i prije nego to si ti pri?ao s mnom!

?esto puta upiremo prste u druge ljude, kritikuju?i ih; zaboravljamo da smo mi zajednica ?ija je zada?a da olakaa ljudima povratak njihovom Gospodaru.

Nare?eno nam je da budemo prenosioci i sebebi Upute, da tragamo za srcima koja ude da obnove vezu s svojim Gospodarem. Ne smijemo zaboraviti snagu dove; ne smijemo zaboraviti da je Allah kadar da promijeni srca i stanja ljudi.

?esto smo ?uli za dovu naeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kojom moli da islam oja?a s jednim od dvojice Omera (Omerom ibn el-Hattabom ili Omerom ibn Hiamom Ebu Dehlom; prim. prev.). Ali mi ?esto naruimo vlastito pozivanje ka Allahu loim ahlakom i ponaanjem, nesigurnostima ili mrnjom prema drugima!

?esto puta elimo da zatitimo sebe od dehennemske Vatre, ali koliko puta doprinesemo tome da joj se drugi ljudi priblie?

Allah, delle e'nuh, kae: Ne dopustite da vas mrnja koju prema nekim ljudima osjetite natjera da budete nepravedni. Budite pravedni! To je najblie ?estitosti. Kur'an, El-Maide, 2.

Dok razmiljam o proteklih 20 godina koje sam proveo kao musliman, dovim za ?ovjeka koji je bio sebeb moje upute i zahvaljujem se Allahu to me je uputio. Zapamtite: dovite za ljude oko vas i budite sredstvo koje ?e dirnuti u srca drugih ljudi. Ukoliko vie vremena provedete proklinju?i druge ljude umjesto da dovite za njihovu Uputu, promijenite tu svoju naviku!

 

Autor: Suhaib Webb

Preveo: Nedim Boti?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP