Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
tekstovi_logo

Zna?aj i mjesto braka u Islamu


brakBrak ima ogroman zna?aj u islamu i igra vrlo vanu ulogu u ivotu pojedinca, zajednice i naroda. Kuran i sunnet su na mnogim mjestima ukazali na uzvieno mjesto braka i posvetili mu veliku panju. Uzvieni Allah podsti?e na brak rije?ima:
"enite se sa onim enama koje su vam doputene, sa po dvije, sa po tri, i sa po ?etiri." (En-Nisa, 3) Kur'an se obra?a i skrbnicima da vjen?aju neudate i ene neoenjene: "Udavajte neudate i enite neoenjene I ?estite robove i ropkinje svoje." (En-Nur, 32) Na Plemeniti Gospodar obavjetava nas da je brak put kojim su ili svi poslanici: i prije tebe smo poslanike slali i ene i porod im darivali." (Er-Rad, 38)
Mumini ?e u dennetu biti u drutvu svojih supruga vjernica sa kojima su ivjeli na dunjaluku: Edenski vrtovi u koje ?e u?i oni i roditelji njihovi i ene njihove i porod njihov. (Er-Rad, 23)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre kae: "enu udaju ?etiri stvari: njen imetak, porijeklo, ljepota i njena vjera. Izaberi vjernicu, Allah ti dao svako dobro!
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsti?e na brak mladi?e rije?ima: O skupino omladine, ko od vas bude u mogu?nosti neka se oeni, jer je to najbolji na?in za ?uvanje pogleda i polnog organa, a onaj ko to ne bude u stanju, neka posti, jer je post zatita.
Svjedoci smo, naalost, da u naim sredinama ima mnogo primjera izbjegavanja zasnivanja bra?ne zajednice, koji se vrlo ?esto opravdavaju jalovim izgovorima, poput: nepostojanja jake materijalne osnove, eljom za provodom i aikovanjem, sticanjem predbra?nih iskustava, nespremno?u na prihvatanje odgovornosti i obaveza Kao to se da primijetiti, ve?ina opravdanja suprotna su na?elima islama i njegovim propisima, ?iji cilj je odgajanje moralne li?nosti, porodice i drutva prakticiranjem Allahovih propisa i sunneta Njegovog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, te izbjegavanje svega to bi moglo naruiti harmoniju i prirodnosti zakona koje je postavio Svemogu?i.
Vanosti bra?ne zajednice
Prvo: Bra?na zajednica je jedan od dokaza Allahovog stvaranja.
O tome Allah, d., kae: I jedan od dokaza Njegovih je to to za vas, od vrste vae, stvara ene da se uz njih smirite i to izme?u vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, poruke za ljude koji razmiljaju. (Er-Rum, 21)
Allh je stvorio ?ovjeka u najljepem obliku, a od njega je stvorio enu. To upu?uje na savrenstvo, veli?anstvenost i svemo? Stvoritelja, Allaha, d., Njegovu mudrost i znanje.
Drugo: U braku se umnoava ljudska zajednica i time produava opstanak ljudi na Zemlji.
Uzvieni Allah kae: O ljudi, bojte se Gospodara svoga,koji vas od jednog ?ovjeka stvara, a od njega je i dr?gu njegovu stvorio i od njih dvoje mnoge mukarce i ene rasijao. (En-Nisa, 1) Allah za vas stvara ene od vae vrste, a od ena vaih daje vam sinove i unuke (En-Nahl, 72)
Da je Allah, d., stvorio sve ljude odjednom, a On je mo?an da to uradi, Zemlja bi im postala tijesna i ne bi se ostvarila kunja kojom je Allah, d., htio da iskua ljudski rod, a koja je rezultat me?usobnih odnosa roditelja i djece, suprunika, i rodbine.
Brak je idealan na?in za zasnivanje zdravog i ?estitog potomstva, to je od postanka, pa sve do dananjih dana, bio cilj svake zajednice koja stremi ka produetku svoje loze, a to je svakako i prirodni nagon koji je Allah stvorio u ?ovjeku. Brak je sredstvo kojim se povezuju razli?ite porodice i njime uspostavljaju i ja?aju odnosi koji po?ivaju na ljubavi i me?usobnom uvaavanju to igra ogromnu ulogu u formiranju i opstanku ljudskih zajednica.
On od vode stvara ljude i ?ini da su rod po krvi i po tazbini." (El-Furkan, 54)
Tre?e: Uve?avanje broja sljedbenika ummeta Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, i spre?avanje njihovog nestanka i tla?enja.
Upravo zato su mnogi u?enjaci u svojim djelima dali prednost propisima o braku u odnosu na propise koji tretiraju pitanje dihada. Razlog tome je da dihad, iako predstavlja sredstvo o?uvanja islama i opstanak muslimana, dolazi iza braka u kojem se omasovljava islamski ummet i ra?aju mudahidi koji bdiju i ?uvaju teritorije, robuju i oboavaju Jednog i Jedinog Allaha, d., Gospodara svjetova. Mnogi alimi su istakli da se braku daje prednost u odnosu na neenstvo radi obavljanja dobrovoljnih ibadeta, jer se brakom ostvaruju mnogi pozitivni i korisni interesi. Neki od njih su:
-brakom se ?ovjek ?uva od zabranjenih (haram) odnosa
-u braku se odgaja zdravo potomstvo
-brakom se ostvaruje duevna ravnotea i smirenost
-brak je sredstvo ja?anja i izgradnje odnosa koji po?ivaju na ljubavi i me?usobnom uvaavanju
-islamski brak sredstvo je za rjeavanje problema izopa?enosti, razvrata, poroka i duevnih trauma.
Egipatske novine Ehram su objavile ?lanak pod naslovom Univezirtetska profesorica preporu?uje svojim studentima brak. Naime, radi se o profesorici iz Engleske koja je u svom oprotajnom govoru pred stotinama studenata izjavila povodom opratanja od katedre u 60-oj godini ivota da je dostigla vrhunac uspjeha u ivotu i dala veliki doprinos drutvu. Uivala je veliku popularnost, stekla veliko bogatstvo, obila ?itav svijet, ali nije, nakon svega toga, osjetila istinsku sre?u. Zaboravila je, u svim tim trenucima uspjeha, izobilja, putovanja i rada na univerzitetu, ono to je najbitnije za jednu enu. Zaboravila je na brak, ra?anje djece i trenutke sre?e koju djeca donose. Obuzeo ju je osje?aj da u ivotu nije postigla nita i da je sav uloeni trud nestao poput mjehuri?a pjene koji se odjednom raspre i nestau.Nakon godine ili dvije ljudi ?e zaboraviti na mene i moje uspjehe jer ?e biti zauzeti svojim ivotnim problemima. Me?utim, da sam se udala i zasnovala veliku porodicu, ostavila bih iza sebe trag i ostvarila svoju ulogu u ivotu. Uloga ene je da u?e u bra?nu zajednicu i formira porodicu, jer svaki trud koji se u neto drugo uloi nema zna?aja kao to ima brak. Ja savjetujem svakoj u?enici da razmisli o braku prije nego li po?ne razmiljati poslu i sticanju popularnosti i slave.
?etvrto: Brak je jedini ispravan put za o?uvanje morala i ?ednosti, i za spre?avanje prostitucije i nemorala.
Brakom se kanaliu strasti. Brak predstavlja dozvoljen na?in intimnih odnosa suprunika, a u isto vrijeme brana je pogrenom i zabranjenom na?inu zadovoljavanja strasti.
Allahov Poslanik, s.a.v.s, kae: Dunjaluk je mjesto prolaznog uivanja, a njegovo najve?e blago je ?estita supruga. A u Kuranu Uzvieni kae: A enama vaim s kojima ste imali bra?ne odnose podajte vjen?ane darove njihove kao to je propisano. (En-Nisa, 24)
Ovakav intimni odnos kojim se zadovoljava prirodni nagon kod suprunika na?in je na koji se ostvaruju duevni mir i staloenost koji su neophodni ?ovjeku.
Rjeenje za napetost i duevni nemir nije guenje prirodnog nagona koji ?e na kraju proizvesti eksploziju to ?e unititi pojedince i zajednice, niti je pravi na?in ostavljanje potpune slobode zadovoljavanju strasti bez ikakvih granica i okvira. Jedino ispravno rjeenje je uspostavljanje bra?ne zajednice koja je, ustvari, prirodna veza izme?u mukarca i ene u kojoj se zadovoljavaju intimne potrebe oba bra?na druga. U tome slu?aju veza je prosperitetna i plodonosna, a ne ruila?ka i destruktivna.
Na?in i metod kojim je Allah, d., propisao brak ne suprostavlja se prirodi koju je Allah stvorio u ?ovjeku. On mu je propisao put ?istote i ?ednosti to predstavlja uzdizanje ?ovjeka, njegove li?nosti i osje?anja na visoke stepene moralnosti.
Peto: Brak je jedini ispravan put za upotpunjenje karakteristika mukarca i ene.
Mnoge od navedenih karekteristika ne upotpune se i ne do?u do punog izraaja osim u okrilju bra?ne zajednice. Kao npr: plemenita osje?anja naklonosti jednog bra?nog druga prema drugom, o?inska i maj?inska osje?anja, osje?anja brinosti i simpatije, me?usobno upotpunjavanje suprunika u pravima i obavezama, te odgovornost koju svako od njih preuzima u okviru porodice.
Mnogo je slu?ajeva da mladi ljudi koji su prije braka bili nemarni, razuzdani i nepromiljeni u braku postanu dostojanstveni, staloeni i ozbiljni; postanu ljudi ?vrstog karaktera, spremni da ponesu odgovornost koju nosi bra?ni ivot u odnosu na suprugu i djecu. Oni u braku mijenjaju na?in razmiljanja i spremno donose ivotne odluke.
Rezultat odbacivanja islama i njegovih propisa jeste unitenje porodice i drutva, moralnih vrijednosti, irenje nemorala i bestidnosti u ime slobode na koju se po?inioci tih djela pozivaju.
Vidimo do ?ega je sloboda dovela na Zapadu: spolne bolesti uzele su maha i dostigle zabrinjavaju?i nivo. Neke od njih zavravaju smr?u. Na desetine miliona je zaraenih osoba. Djeca bez roditelja i porodi?ne topline stvarnost su u kojoj ive neislamske sredine, a to je rezultat vanbra?nih, haram odnosa. Njihov broj danas je umnogostru?en i predstavlja veliki teret drutvu. Anarhizam je doprinio guenju duhovnosti i vrlina, a doveo do oboavanja materije i materijalnog i utapanja u tjelesna, neograni?ena uivanja uz iznalaenje puteva i sredstava za udovoljavanje prohtjevima i strastima.
Takva sloboda ustvari je anarhija koja je prijanje narode odvela u zabludu i propast, pa su bili uniteni radi nedjela koja su po?inili. Ista sudbina prijeti narodima i drutvima danas, ako se ne osvijeste i prihvate islam, jer samo je u islamu  spas za ljudski rod.

Autor: Mr. Hamid Indi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...