Petak, Svibanj 24, 2024
ramazanski_savjeti

Kako iskoristiti ramazan na najbolji mogu?i na?in?


ramdan7
Problem sa ritualima je da se prili?ito ?esto drimo forme, a zaboravimo na sutinu. Fokusiramo se na nijanse i detalje rituala i zaboravljamo na principe koje oni zajedno sa?injavaju. Ovo je opasnost za svaki ritual, a posebno za onaj koji se ?esto izvodi.
 
Detalji i ta?nost razli?itih aspekata rituala postaju prioritet dok ve?i ciljevi ostaju u sjeni. Mnogo brinemo o tome kako i zaboravljamo na zato. Kada se ovo desi, gubi se sama korist rituala i ne postie se namjenski rezultat.

To je razlog to islam toliko kriti?ki ukazuje na nae namjere. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Uistinu su djela prema namjerama, i uistinu ?e svaka osoba imati (biti nagra?ena shodno) onom to je namjeravala. Namjera je taj poseban trenutak kada se upitamo zato prije nego to bilo ta uradimo. Opet potvr?ujemo ve?u svrhu djela koje planiramo u?initi i fokusiranje na tu svrhu kroz cijelo djelo. I tada se o?ituju koristi tog djela.

Isto je i sa ramazanom. Taj godinji ritual ima toliko toga da nam ponudi, ali mi mu ?inimo nepravdu rade?i iste stvari ramazan za ramazanom. Pua?i prestaju puiti jedan mjesec i opet nastavljaju odmah poslije Bajrama.

Svjesni vjernici padaju u istu zamku mole?i se, poste?i itd. mjesec dana, a zatim se ponovo vra?aju svojim navikama. Ovo se doga?a kada zaboravimo svrhu djela koje ?inimo. Tako da ?e porodice godinama i godinama slijediti isti plan za svoj ramazan. Posje?ivati ?e iste mesdide, u?iti iste dijelove Kurana, druiti se sa istom grupom ljudi, obavljati isti broj rekata za teravih namaz, postiti isti broj dana itd.


Obnovimo na pristup ramazanu! To je mjesec u kojem bismo trebali ?initi ve?e stvari  koje ?e se protezati kroz cijelu godinu.

U?enje Poslanika s.a.v.s. otkriva nam da je on elio da mi idemo dalje od samog minimuma standarda koje moramo zadovoljiti. Ohrabrivao nas je da idemo dalje od samog rituala u traganju za ve?om svrhom. Poziva nas da testiramo granice naih mogu?nosti i otkrijemo nau stvarnu ja?inu, veli?inu i kapacitet da sluimo Allahu d.. sve do naih krajnjih granica. Jedan od savjeta Poslanika s.a.v.s., da bi nas motivirao da prigrlimo ovu poruku je bio: Kod vjernika nemaju dva sli?na dana.  Rituali u ramazanu i ?inovi ibadeta dolaze od Stvoritelja svih nas. On nas poznaje, zna nae mogu?nosti i prirodu. Allah  nam je odredio ove rituale da nam dopusti da tragamo za ve?im ciljevima ljudskog postojanja. To je krajnji cilj da damo ono najbolje od nas za ramazan.

Stoga, do?ekuju?i ramazan ove godine, moramo se upitati dva jednostavna pitanja. Po ?emu ?e ovaj ramazan biti druga?iji i po ?emu ?e biti poseban? Odgovor na ova dva, veoma potrebna pitanja, ?e nam omogu?iti da dovedemo na um u pravo stanje i iskoristimo ramazan na najbolji mogu?i na?in kao nikada dosada. Sami ?emo sebe natjerati na izazove i odgonetnuti kako izvu?i najbolje od ramazana ove godine. Nemojte se stidjeti da postavite ciljeve koji se naizgled ?ine nedostinima, prije nego one koji su objektivni i realni. To je ta?no svrha i dar ramazan. Omogu?ava nam da otkrijemo nau unutranju snagu testiraju?i nae unaprijed postavljene granice i pomjeraju?i ih daleko izvan naih o?ekivanja. Kada ovo u?inimo, ramazan ?e nas uistinu i promijeniti. Iza?i ?emo iz njega kao ?vrsti vjernici sa ve?im samopouzdanjem.


I vie se ne?emo mo?i vratiti naim starim navikama. Bit ?e nam neugodno da to u?inimo. Zapo?et ?emo novo putovanje.

To je ono to ramazan treba da u?ini za nas. To i jeste bit Taqwe (straha od Boga). Ramazan ?ini strukturu i okvir koji na omogu?avaju da osjetimo Taqwu. Allah je iz Svoje Milosti zavezao ejtane, zatvorio vrata Dehennema i umnogostru?io nagrade za djela, pa zar ne bismo trebali biti spremni da damo najbolje od sebe?

To je sada na izazov: da u?inimo ovaj ramazan produktivnim, i stoga postavimo ciljeve i planove kako to da postignemo:
-   Ne dozvolite da radite najvanije projekte za ramazan.
-   Ovo je mjesec za povezivanje sa Allahom .
-   Ovo je vrijeme kada se trebate moliti vie, u?iti vie Kuran, davati vie novca za dobro?instvo, sticati nove prijatelje, posje?ivati nove mesdide, podu?avati nekoga, ?itati vie, u?iti vie.
-  U posljednjih deset dana ramazana, ako ne moete u?i u itikaf, onda barem pokuajte da ostanete u mesdidu (ili ene u ku?i) od petka do nedjelje.

Moto bi trebao biti: U?initi ?u sve to mogu ovog ramazana! Shva?amo da je sutina ramazana da ?inimo dvije stvari: tragamo i mijenjamo. Tragamo za Allahovom Milo?u, Oprostom i Spasom od vatre u tri dijela mjeseca. Mijenjamo tako to pomjeramo granice za koje smo mislili da ih imamo. ?ine?i ovaj ramazan druga?ijim, u?init ?emo ga najboljim ramazanom ikada.

 
Autor: Naseeb Khan
Izvor: productiveramadan.com
Za AKOS prevela: Smaila Muli?


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...