Utorak, MARCH 28, 2023
tekstovi_logo

Mojoj voljenoj sestri !


rose-blue-drops-rain

Draga moja sestro... ?itaj polako ovo pismo namijenjeno tebi! Gledam te i ?udim se, nikako da te shvatim. Zato mila moja tako uurbano prema vatri kro?i? Zato draga ne promijeni smjer? Pogledaj se u ogledalo, pogledaj svoje umorno lice i sjeti kako je nekad lijepo i ?isto bilo. Pogledaj duo ta si od njega uradila pokuavaju?i da imitira one koje nisu dostojne tvoje ljepote, one koje nemaju svjetlost imana, one koje ne pripadaju nama.

Sestrice moja draga, minka, puderi, glamurozna odje?a i sav taj lani sjaj pretvorile su te u lik iz nekog nemoralnog filma u kome  svakodnevno uloge  mijenja ali se niti u jednu ne uklapa. Pokuavam da shvatim zato se toliko trudi da bude kao one koje sigurnim koracima kora?aju ka dehenemskoj vatri? Zato mila bjei od svog prelijepog imena, zato ga prikriva runim, nemuslimanskim nadimcima?

Da li mi se ?ini ili se ti to stidi pripadnosti Islamu mila? Da li se boji da te prozovu zaostalom ili onom iz kamenog doba? Draga moja sestro, sjeti se onih lijepih mektebskih dana. Sjeti se kako te nena podu?avala kratkim surama i nagra?ivala mirisnim narandama i nov?anicama ispod jastuka.

Sjeti se  tvoje sre?e u keranim amijama za vrijeme ramazana i bajrama. Nije to tako davno bilo, zar ne?! Sjeti se seko istinske ljepote, rumenila tog prelijepog lica, onog sjaja u tvojim  prekrasnim, krupnim, o?ima dok si svoju prvu hatmu zavravala. Sjeti se zadovoljstva i spokoja koji si tada osje?ala! Sjeti se ljepote ?istog, nevinog djetinjstva.

Mila moja, vrati se na ispravne staze, na one kojima ?e sigurnim korakom prema dennetu kora?ati. Vrati se draga Onome koji strpljivo tvoj povratak ?eka. Ne gubi nadu u Allahovu milost jer samo nevjernici gube nadu u Njegovu milost. Vrati se duo na put sre?e i spokoja. Dennetske bate i ku?e od srebra i zlata te ?ekaju a u njima sve sto dua moe poeljeti i vie od toga. Vrati se mila dok jos nije kasno, vrati se moja draga ruo na svoju stazu mirisnoga cvije?a jer ti tamo i nigdje drugo, pripada mila. Bjei draga, bjei to dalje od onih koji ti se lanim prijateljima poredstvaljaju. Bjei draga dok jo nije kasno!!! Tvoj Gospodar tvoju teobu nestrpljivo i ove no?i ?eka.

Do?i. Do?i u oazu mira i spokoja. Do?i da zajedno krenemo tamo gdje je sre?a i ljepota vje?na. Ne stidi se. Ne plai se. Kreni draga...

Dok ti mislima lebde pomijeana osje?anja, dok sebi nalazi razli?ita opravdanja za postupke koji ti se ionako gade, kojima sama sebe poniava..., razmisli mila, da li te iskreno cijene i potuju oni koji te na zlo navode, da li te ale kada biva iskoritena i poniena ili se nasla?uju tvojom nesre?om?!

Da li ti je srce smireno u dimu cigareta, mirisu alkohola, droga... dok pokvarene due pohotno gledaju tvoje raznaeno tijelo?! Dok te gledaju i prihvataju kao onu koja se svjesno stavila na izlog i ponudila svoje najve?e vrijednosti za ne?iji kratkotrajni uitak, za ne?iji bolesni um i jo bolesnije fantazije!

Mila moja, sada sebe tjei da ti ipak ima nijet, da ?e se jednog dana smirit, osnovat porodicu, biti ne?ija supruga i majka... Tjei se mila da ?e jednog dana, da se vrati na ispravan put i na tom putu namaz redovno da obavlja, hidabom svoju ljepotu da pokriva, vrijeme sa Kur'anom i zikrom da provodi, djecu da odgaja i muu pokorna da bude...

Tjei se mila da ima jo vremena, da jo si mlada, da jo nije vrijeme... Plai se draga ta ?e drugi da kau za onu koja je na grenom putu bila, brine se zbog lanih prijatelja, a ne brine zbog Onoga koji te je stvorio i svu ti ljepotu i razli?ite blagodati dao. Ne stidi Ga se dok se haramom poniava i Njegovu srdbu izaziva!!!

Mila moja, zapitaj se da li ?e biti iva u narednom trenutku, da li bi te mogao Melek smrti ili Sudnji dan preduhitriti, a oni su  ti blii nego ta tvoja jaka za vratom.

Plai li se duo da ti smrt  do?e i zatekne te u haramu, opijenu muzikom i alkoholom? Plai li se duo toga trenutka?

Jesi li sigurna da ima jo vremena? Strahuje li draga od trenutka kada bi te Svemogu?i mogao ponizit i kaznit i tvoje prelijepo tijelo unakazit, osakatit, a onda ostavit da jo dugo tako pati trae?i one koji ?e u tebi insana, a ne seksualni objekat vidjet?!

Kakav ti je sada osjecaj u srcu mila??? Ima li hrabrosti da zamisli sebe u toj situaciji? Budi iskrena prema sebi duo, analiziraj i pokuaj na prste makar jedne ruke nabrojati one koji bi s tobom ostali u tom iskuenju. Koliko ih je iskrenih mila? Iznena?ena si, zbunjena, uplaena... Da draga, tako je. Malo je onih koji su ti iskreni prijatelji, a ti toliko panje njima poklanja zaboravljaju?i Onog koji te stvorio, Koji ti je sve blagodati ovog dunjaluka dao, Koji te u najljepem obliku stvorio, zdravlje i bereket ti odredio...

A ti? Ti si mu nezahvalna. Ti si ga zaboravila. Ti si daleko od Njega a On te gleda, ?uje i zna ta radi i ta u srcu skriva. On te voli i ?eka da Mu se vrati, da ti sve grijehe oprosti i novu ansu  prui. On te ?uva i samo On je htio da o svemu jo jednom razmisli, da ovaj tekst pro?ita i zamisli se prije nego to bude kasno.

Ne oklijevaj! Vrati se! Otkai spojeve, promijeni planove! Ne stidi se, slobodno im kai da ti vie nisi dio njihovog tima. Slobodno im kai da se vra?a Allahu s.w.t., i Njegovom ispravnom putu.

A sada idi i okupaj se mila, abdesti se i klanjaj dva rekata i zatrai od Allaha s.w.t., oprost svih grijeha i pomo? da istraje na Njegovom putu. Pokrij svoje prelijepo tijelo i zatiti ga od svih onih pohotnih pogleda koje ?e uz Allahovu pomo? zamijenit drugim punim potovanja i divljenja. Ne?e se pokajat! Obe?avam ti! Srce ti ubrzano kuca, osje?a da je ona praznina koja te svo vrijeme mu?ila, zauvjek nestala! To je taj osje?aj Allahove ljubavi mila. To je dokaz Njegove milosti prema tebi. On te voli!

Elhamdulillah kada si Meleka smrti ili neko iskuenje preduhitrila. Elhamdulillah kada si se na ispravne staze vratila.

Na?a Dizdarevi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA