Četvrtak, JULY 25, 2024
tekstovi_logo


kupatilo1Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, salavat i selam na Njegovog odabranika i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu ?asnu porodicu i  njegove vrle ashabe, a zatim

Potovani ?itatelji stigli smo do jednog novog poglavlja i veoma bitnog u ivotu svakog muslimana a to je gusulili kupanje. Osim to se njime otklanja vidljiva ne?isto?a i tako ?uva zdravlje, tako?er taj ?in omogu?ava nam da izvravamo ibadete koje nam je Uzvieni propisao kako bi smo postigli Njegovu milost i zadovoljstvo. Tako?er, treba napomenuti da je islam sa ovim propisom doao u vrijeme kada drugi narodi nisu imali pojma kakav utjecaj ima ?isto?a na sprije?avanju pojedinih bolesti a samim tim i ?uvanjem zdravlja. U ovom tekstu krenut ?emo od osnovnih pojmova.

Definicija gusula
Jezi?ki zna?i: te?enje vode preko ne?ega uop?e, dok terminoloki zna?i: Pranje i sapiranje cijelog tijela sa nijetom pribliavanja Allahu, d...

Kada je kupanje obavezno?
1. Prilikom izlaska sperme na javi ili u snu, kod mukarca i kod ene, prilikom nadraaja, dakle ako se desi da se sperma pojavi al ne iz uobi?ajenog razloga ve? npr. zbog bolest ili prilikom podizanja ne?ega tekog, dakle nije bilo nadraja prethodno onda u tom slu?aju gusul nije obavezan, ve? ?e samo abdestit. Shodno rije?ima Uzvienog: a ako ste dunubi onda se okupajte (o?istite). (El-Maide, 6.) Tako?er, kupanje nije obavezno u slu?aju izlaska vedijje i mezijje, shodno hadisu Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, kojeg prenosi Ali, radijallahu anhu, gdje kae: Bio sam od onih kojima je ?esto tekla mezijja, pa sam pitao Poslanika alejhis-selam, o tome, pa mi je odgovorio: U slu?aju mezijje dovoljan je abdest, a prilikom izlaska sperme obavezan je gusul. (Ahmed, Ibn Made, Tirmizi)
Vedijja je bijela ?vrsta teku?ina koja ponekad izlazi nakon napornog obavljanj nude.
Mezijja je bijela (bistra) sluzava teku?ina koja izlazi prilikom razmiljanja o polnom op?enju ili nadraaja.

2. Dodirivanje spolnh organa (mukarca i ene) sa stra?u bez obzira desilo se izbacivanje sperme ili ne, kao i spolno op?enje sa ejakulacjom ili bez nje. Shodno rije?ima Uzvienog: a ako ste dunubi onda se okupajte (o?istite). (El-Maide, 6.), ili kako stoji u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, od Aie, radijallahu anha: Ako do?e do spajanja vrhova, kupanje je obavezno pa makar i ne bilo ejakulacije. (Muslim)

3. Hajz i nifas. Allah, d.., kae: i ne prilazite enama kada su u hajzu a kada se o?iste (okupaju) onda im prilazite. (El-Bekare, 222.) A u hadisu u kom se Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, obra?a Fatimi b. Ebi Hubej kae: Kada ti nastupi hajz prekini sa namazom, a kada zavri okupaj se i nakon toga klanjaj. (Mutefekun alejhi)

4. Smrt muslimana, dakle onog nuslimana koji nije preselio kao ehid, obavezno ga  je okupati jer je Poslanik, alejhis-selam, naredio da okupaju ?ovjeka koji je pao sa svoje jahalice pri ?emu je umro. Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi pa kae: Okupajte ga vodom i sidrom, i umotajte ga u dva kefina. (Mutefekun alejhi)

5. Primanje islama, shodno hadisu Kajs b. Azima: Primio je islam pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, naredio da se opere vodom i sidrom. (Buhari, Muslim, Nesai)

Farzovi gusula
Prije nego to spomenemo farzove gusula, navest ?emo svojstva kupanja Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a koja se navode u hadisu kojeg prenosi Aia, radijallahu anha, gdje kae: Kada bi se Poslanik, alejhis-selam, kupao od dunupluka prvo bi oprao ruke, zatim bi iz desne ruke polio po lijevoj i oprao svoj polni organ, a zatim bi abdestio, a nakon toga bi prstima vodu utrljao u korijen kose, a zatim bi na glavu posuo tri pregrta vode, a nakon toga bi oprao cijelo tijelo i na kraju noge. (Mutefekun alejhi)

Dakle farzovi abdesta su:

1. Oprati cijelo tijelo tako da nigdje suho ne ostane, dakle jedanput i to je minimum. Svaki vanjski dio tijela i svaka dla?ica moraju biti pokvaeni shodno hadisu Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, a kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: Ispod svake dla?ice nalazi se denabet, zato operite dla?ice i protrljajte kou. (Ebu Davud, Tirmizi) Treba napomenuti ovdje kada je upitanju kosa tj. kod ena koje nose kosu u pletenicama, da njima nije obaveza da raspli?u pletenicu zbog poteko?e, ali pod uslovom da voda stigne do korijena kose i do tjemena, shodno hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kojeg prenosi Umu Seleme, radijallahu anha, gdje kae: Pitala sam Allahovog poslanika, ja sam ena koja ima gustu i jaku kosu, ho?u li je rasplesti prilikom kupanja od denabeta i hajza? Ne, re?e Poslanik, alejhi selam, ve? ti je dovoljno da na glavu pospe tri pregrta vode i to utrlja. (Muslim)

2. Izaprati nos i usta, jer ajet u kom Allah, d..,  kae: a ako ste dunupi okupajte se. (El-Maide, 6.) kod hanefijskih i hanbelijskih pravnika je op?eg je karaktera jer obuhvata ?itavo tijelo da se opere sa vodom. A kod malikijskih i afijskih pravnika ovo spada u sunnete gusula, jer u hadisu koji govori o uro?enim normama islamskog ponaanja, kog biljee svi osim Buharije stoji da i ispiranje usta i nosa spada u te norme.

3. Nijet kod po?etka kupanja. Naravno ovo je miljenje ve?ine, shodno hadisu Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme: Djela se mjere prema namjerama. Dok hanefijski pravnici nijet smatraju sunetom.

Suneti gusula
Ve? smo naveli na po?etku hadis koji opisuje svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve selleme, kupanja, te iz toga u?enjaci su izvukli i farzove i sunnete, stoga ?emo ovdje poredati i sunnete.

1. Prou?iti bismillu i zanijetit,
2. Oprati ruke do ?lanaka tri puta,
3. Oprati ne?isto?u ako bude kakve vidljive ne?isto?e,
4. Oprati polni organ,
5. Abdestiti se kao za namaz,
6. Saprati tri puta tijelo,
7. Po?eti sa pranjem glave,
8. Prvo oprati desnu stranu a zatim lijevu,
9. Trljati tijelo prilikom pranja,
10. Saprati noge u slu?aju da se stojalo na jednom mjestu.

Poku?ene radnje prilikom gusula
1. Pretjerano rasipanje vode, jer je Poslanik, alejhis-selam, zabranio rasipanje vode i prilikom abdesta, pa makar i kada bi se abdestio iz rijeke. Naime, u hadisu kojeg prenosi Ibn Omer, radijallahu anhu: Proao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, pored Sada a ovaj je abdestio, pa ga je upitao: Kakvo je to rasipnitvo? Zar i kada je u pitanju abdest ima rasipnitva i pretjerivanja? Upita Sad. Da, re?e mu Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, pa ?ak i kada bi bio pored rijeke. (Ibn Made)
2. Govor prilikom kupanja,
3. Traenje pomo?i od drugog ako nije neophodno,
4. U?enje dova,
5. Otpo?injanje sa lijevom stranom prilikom pranja,
6. Ponovo nakon kupanja abdestiti, osim ako se nije desilo neto to kvari abdest a time i gusul, shodno hadisu kojeg prenosi Aia, radijallahu anha, da Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nije abdestio nakon kupanja.

Pripremio:
Bahrudin ef. ?olo, prof.fikhaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...