Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

?ovjek ?ijim je sebebom islam primilo 11 miliona ljudi


dr_abdurrahman

Dok se vojno vozilo probijalo kroz ume Afrike u kojima su svakodnevne otmice i plja?ke, iznenada se ispred automobila isprije?i drugo vojno vozilo. Iz vozila je izaao oficir, otvorio vrata od automobila, pogledao putnike a onda upitao:Da li ste vi dr. Abdurahman? On odgovori:Da, ja sam dr. Abdurahman. Tada se oficir nasmija i re?e:Pa ejh, ja sam... jedan od vaih jetima kojeg ste odhranili i odgojili, sada radim kao direktor za vjerska pitanja u vojsci!

SubhanAllah, koji prizor, da ti osoba nakon tolko godina pri?e i kae:Ja sam jedan od vaih jetima kojeg ste odhranili..... subhanAllah. Pa ko je taj dr. Abdurahman???


On je dr. Es-Semit Abdurahman (gornja slika), doktor i islamski daija iz Kuvajta. Poznat je po tom to je ve?inu svoga ivota posvetio davi (pozivanju u islam) u Africi kao i pruanju svake vrste pomo?i tom napa?enom narodu. Za vrijeme svog boravka u raznim dravama Afrike, pred njim je islam primilo oko 11 miliona ljudi.

Njegova humanitarna organizacija u kojoj je pod njegovim nadzorom radilo 4000 daija tokom 35 godina postigla je sljede?e rezultate: sagradili su preko 5500 damija, 860 kola u kojima nauku izu?ava preko pola miliona u?enika, preko 11 000 bunareva za vodu, 186 bolnica kao i 120 domova za zdravlje.
Iako su ove cifre velike, ejh i dr. Abdurahman veli:Kada je u pitanju trgovina sa Allahom, cifre nisu bitne, najvanije je da te u?injene stvari daju rezultate i da ide ka boljem, to nam je cilj.

Kad je imao est godina, gledaju?i slike Afike i njenih naroda u novinama, zamiljao je sebe kako eta umama Afrike oslanjaju?i se na tap. Tada ga je ve? poga?alo stanje ljudi u Africi, njihovo siromatvo i glad. Razmiljao je kao estogodinjak: A zato mi muslimani ne bi pomogli ove ljude? U estoj godini ?itao je pri?e za djecu a u 11. godini ivota, po?eo je aktivno da ?ita ?asopise na stranim jezicima. Ta razmiljanja su se kasnije i ostvarila.

Danas ejh Abdurahman ima 65 godina i sad stvarno oslanjaju?i se na tap hoda umama Afrike pomau?i ljudima.

Kad je doktorirao u Kanadi, njegova ena mu je tada predloila da se presele u zemlje Azije kao bi ljude pozivali u Allahovu vjeru. Odmah je ejh Abdurahman posjetio Ministarstvo vakufa u Kuvajtu trae?i od njih da ga pomognu u njegovim projektima koje je zamislio. Me?utim nije naiao na potvrdan odgovor.
To ga nije pokolebalo, pa je sa nekoliko prijatelja osnovao nevladinu humanitarnu organizaciju. To su bile neke po?etne ideje, me?utim prvi i pravi korak a koji ?e kasnije biti uzrokom ejhovog odlaska u Afriku, jeste kad je jedna sestra koja je obezbijedila novac, zatraila od ejha da napravi damiju u Malaviju. Kad su ti ljudi uli u damiju, taj doivljaj njihove radosti je bio neopisiv.

Me?utim, stvarna slika stanja ovih ljudi je bila, kad je pred ejhom umrlo dijete od malarije a ?ije lije?enje kota u Africi nekoliko dolara, ili kad vidi da 48 000 djece u jednoj pokrajini u kojoj su ve?inom muslimani ne poha?aju kolu jer ne mogu da kupe udbenike koji kotaju svega 5 dolara, onda vidi da je situacija i vie nego ozbiljna.

Ima na desetine nadimaka, od koji su najpoznatiji sluga Afrike ili dobri ?ovjek. Trenutno ivi u Madagaskaru, tu je zadnje tri godine, tu je sebi i svojoj eni iskopao kabur da ga u njega ukopaju kada preseli. Spava u atoru, na zemlji, pije vodu iz bunareva, hrani se za istom sofrom za kojom jedu i siromasi, sa njima radi poljoprivredu, pomae im u svim poslovima. Od dunjaluka nema nita nit eli bilo ta, samo eli Allahovo zadovoljstvo i nagrad kod Njega.

Neka te ejh Abdurahman, Allah, s.w.t nagradi svakim dobrom i molimo Ga da ti podari Dennet Firdews, amin. A nama koji smo u toplom i suhom, koji uivamo dunjalu?ke blagodati, da uzmemo pouku iz tvog ivota kada je u pitanju pomo? siromanih i bolesnih muslimana. Zamislite nagrade kod Allaha kad preko vas 11 miliona ljudi primi islam!? Allahu ekber!!!

(Akos.ba/Islamika.net)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...