Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


novi_vjerovjesnik

 Jedan od predznaka sudnjeg dana je i pojava laljivaca i prevaranata koji ?e se predstavljati kao novi vjerovjesnici, ireci nered I izazivaju?i smutnju sa svojim podvalama. Ovih ?e prevaranata biti tridesetak, kako nas je obavjestio Poslanik, sallallahu alejhim ve sellem. Prenosi se da je rekao: Ne?e nastupiti Sudnji dan dok se ne pojave laljivci, prevaranti njih blizu tridesetak, svaki od njih ?e govoriti da je Allahov poslanik.(Biljei imam buhari.)

 

Ovaj se predznak obistinio, ve? se pojavio veliki broj ovih prevaranata, I to odma nakon dolaska islama. A ima ih I u novije vrjeme, I vjerovatno ?e ih biti jo, sve dok se ne pojavi posljedni naj ve?i laa?, ?oravac Deddal, da nas Allah u?uva njegova iskuenja. Jednom se Allahov Poslanik, sallallahu alejhim ve sellem, obra?ao skupu muslimana, pa im je rekao: Uistinu, ne?e nastupiti Sudnji dan dok se ne pojavi trideset prevaranata, posljedni od njih je ?oravi laov. (Biljai imam Ahmed sa ispravnim lancem prenosilaca.)

 

A Sevdah, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ne?e nastupiti Sudnji dan dok se plemena iz moga ummeta ne sastanu sa idolopoklonicima I dok ne po?nu oboavat kumire. I zaista ?e se u mome ummetu pojaviti trideset laljivaca, svaki od njih se umislio da je vjerovjesnik, a ja sam pe?at svih vjerovjesnika nema vjerovjesnika nakon mene. (Biljee ga Ebu Davud I Tirmizi, a hadis je vjerodostojan.) Tako?er je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio da ?e se pojaviti dvadesetsedmorica koja ?e zvati da su vjerovjesnici, ?etverica od njih bit ?e ene. Taj nam hadis prenosi Huzejfe, radijallahu anhu, a u njemu stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:U mom ?e ummetu biti laljivaca prevaranata, njih dvadesetsedam, od njih su ?etiri ene - a ja sam pe?at svih vjerovjesnika, nema vjerovjesnika nakon mene. (Biljee ga Ahmed I Taberani u El-Kebiru I El-Evsetu, tako?er I Bezzar, sa povjerljivim lancem prenosilaca.)

 

Prevaranti neposredno nakon pojave islamaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...