Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


girl_hijabPojedini kozmeti?ari su proirili glasine koje su se poklopile s prinicipima odjevanja ene-muslimanke. Tvrdili su da je marama jedan od glavnih uzroka opadanja kose kod ene, kao i da naruava njenu ljepotu. Me?utim ove tvrdnje su nau?no pobijene kao neistinite od strane dva doktora.

Dr. Mayy Es-Samaahi, profesorica Kozmeti?ke medicine na Ain Shams Univerzitetu, potvrdila je da marama nema negativan efekat na kosu.
 
Nau?na istraivanja sprovedena na enama, od kojih su pojedine nosile maramu dok druge nisu, dokazala su da marama nije povezana sa opadanjem kose kao ni sa njenim takozvanim cvjetanjem.
 
Naprotiv, marama titi i ?uva kosu od vanjskih faktora. Ipak, preporu?eno je da marama bude od pamuka jer je on ustvari zdrav materijal koji pogoduje kosi i koi.
 
Dr Mayy Es-Samaahi tvrdi da kosa opada zbog dva razloga.
 
Prvi razlog opadanja kose je nestabilno psihi?ko stanje, a drugi razlog je op?e zdravstveno stanje.
 
Kosa dobiva svoju hranu iz tijela. Dakle, treba jesti dovoljne koli?ine vo?a, povr?a i proteina. Osim toga treba se osloboditi napetosti i brige.
 
Treba voditi brigu o op?em zdravlju, bez pretjerivanja u koritenju krema, ulja i ampona, jer oni uti?u na kosu. Kosu treba prati samo dva puta sedmi?no.
 
Dr. Muhammed Nada, profesor dermatologije na Univerzitetu u Kairu, utvr?io je da marama titi kosu. Vjetar i izravne sun?eve zrake uzrokuju da kosa gubi glatkost, kao i da prouzrokuje njeno blijedilo i krhkost. Tako?er je dokazano da izlaganje kose zraku ne uti?e na proces hranjenja kose, jer o?ito je da dio kose koji je na glavi je beivotna ronata stanica, dok kosa dobija hranu iz krvnih ila unutar koe, a zdravlje op?enito proizlazi iz zdravlja tijela.
 
(akos.ba/IslamBosna.ba)


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...