Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo


kaburBra?o i sestre u islamu! Danas 02. rebiu-l-ahira 1433.H., 24. februara 2012. godine, hutbu sam naslovio sa Za ovo se pripremajte i mnogo spominjite onu koja prekida uitke (smrt) hadis.

Naslov dananje hutbe je hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sllem, koji biljei imam Tirmizija, pa ga bra?o i sestre posluajmo, zapamtimo i primijenimo u naim ivotima:

???? ??????????? ???? ??????? ?????? ??????? ??????: ?????? ???? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ???? ???????? ??????????? ???????: ??????? ????????? ????????? ?????: ????? ?????? ????????????? ???????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ???????? ????????? ?????? ???????? ????? ?????????? ??????? ?????? ????? ???????? ???? ?????????? ????? ???????? ????????? ???????: ???????? ????? ??????????? ?? ?????????? ?????? ??????? ??????????? (???????)

Prenosi El-Berrau ibn Azib, radijallahu anhu: Bili smo u drutvu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada ugleda skupinu ljudi, pa upita: Zbog ?ega su se ovi okupili? Bi re?eno: Kopaju kabur. Pa se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uznemiri i brzo ode do kabura, pa zaplaka, tako da su mu se suze natopile zemlju. Potom nam se okrenu i re?e: Za ovo se pripremajte i mnogo spominjite onu koja prekida uitke (smrt)! (Tirmizija)

Bra?o i sestre, podsje?am sebe i vas na 18. ajet Sure El-Har:

??? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????? ??????????? ?????? ???? ????????? ?????? ?????????? ??????? ????? ??????? ??????? ????? ???????????

O vjernici, Allaha se bojte i neka svaki ?ovjek vidi ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte, jer On dobro zna ta radite!

Bra?o i sestre, ovo su rije?i Gospodara svjetova, samo Kojem pripadaju sva vlast i mo?, rije?i upu?ene meni i tebi i rije?i koje bi trebale da urede na dunjalu?ki ivot! Jesmo li ih svjesni i jesmo li istinske muttekije (bogobojazni) i ivimo li kao muslimani, da bi kao takvi i umrli ili smo robovi dunjaluka ili jo gore, robovi robova dunjaluka?!

Smrt je bra?o i sestre svakodnevno tu oko nas i ona dolazi naim roditeljima, rodbini i komijama, a mi nemarno ivimo i iz toga ne uzimamo pouku. Nosimo gotovo svakodnevno tabute na naim ple?ima i u kabure ih sputamo, ali ne razmiljamo o trenutku kada ?emo i mi biti nepomi?ni na tom istom tabutu.

Kae Allah, subhanehu ve teala, u 34. i 35. ajetu Sure El-Enbija:

????? ????????? ???????? ???? ???????? ????????? ???????? ????? ?????? ?????????????(34)  ????? ?????? ????????? ????????? ????????????? ?????????? ??????????? ???????? ??????????? ???????????(35)

Nijedan ?ovjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umre, zar ?e oni dovijeka ivjeti?(34)  Svako ivo bi?e smrt ?e okusiti! Mi vas stavljamo na kunju i u zlu i u dobru i Nama ?ete se vratiti.(35)

Kada se bra?o i sestre primakla smrt jednom srednjovje?nom, otroumnom i dobrom muslimanu, koji je nekada davno ivio u Basri, uz njega su bili uplakani  uku?ani, kojima on re?e: Podignite me da sjednem! Kada su mu pomogli, okrenu se prema babi i re?e: Babo, zato pla?e? Re?e: Sine, ti si moje dijete i plaim se rastanka s tobom! Okrenu se majci, pa je upita: Majko, zato ti pla?e? Re?e: Sine, pla?em zbog gor?ine pomisli na rastanak s tobom! Okrenu se prema supruzi, pa je upita: Zato ti eno pla?e? Re?e: Pla?em zbog tvoga dobro?instva prema nama, koje ?e prestati, pa ko ?e nas izdravati i brinuti se o meni i djeci? Okrenu se prema djeci i upita: Zato vi djeco pla?ete? Rekoe: Babo, pla?emo jer ?emo ostati jetini, pa ko ?e se o nama brinuti i izdravati nas? On ih tuno pogleda i zajeca. Upitae ga: Zato ti pla?e? Re?e: Vidim da vi svi pla?ete zbog sebe, a niko zbog mene! to ne pla?ete zbog duine moga puta? to niko ne pla?e zbog malo opskrbe (dobrih djela) koju nosim sa sobom? to ne pla?ete zbog toga to ?e moja privremena postelja biti kabur? to niko od vas ne pla?e zbog teine moga stajanja pred Gospodarem svjetova na Sudnjem danu i polaganja ra?una? Potom pade i ispusti duu.

Ovo je bra?o i sestre veoma pou?an doga?aj iz kojeg nam valja izvu?i pouke! Zapitajmo se, da li i mi pla?emo za naim umrlim zbog njih ili zbog nas, koliko smo svjesni neminovnosti naeg odlaska sa ovog prolaznog svijeta i ta smo to za smrt, kabur i Kijamet pripremili, jesmo li svjesni da sa sobom u kabur ne moemo od materijalnih dobara ponijeti nita sem ?efina, koji su od najobi?nijeg ifona, neproiveni i neobra?eni, da nam je postelja tabut skovan od najobi?nije jeftine i neoblanjane daske, ili nam je postelja obi?na zemlja, to je sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i praksa naih dobrih predaka, da nemamo ni jastuka ni jorgana, da su nam krov najobi?nije tahte i to na jednu vodu, koje nemaju izolacije, niti crijepa ili vedskog lima, nema prozora, vrata, dimnjaka i ventilacije, nema rasvjete, grijanja, niti klime i nema mnogo toga to je bio sastavni dio naih ivota?!

Kao pripadnici ummeta vjerujemo u istinitost hadisa naeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da se kabur vjernicima proiri i bude ba?a od dennetskih ba?a, a da se kabur nevjernika i munafika stijesni, tako da u?u rebra u rebra i kabur biva provalija od dehennemskih provalija, sve do Sudnjega dana, nakon ?ega je vje?nost u dennetu ili vatri, a ja molim Allaha, subhanehu ve teala, da nas obraduje dennetom i sa?uva dehennemskih patnji!

Budimo bra?o i sestre od onih za koje hadis, koji biljei imam Tirmizija kae da su otroumni:

???? ?????? ??????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ??????? ???? ???????????? ?????? ?????????? ?????? ????? ???????? ?????????: ????? ???????? ???????? ???????: ???????????? ?????????? ???????? ?????????????? ????? ???????? ?????????????? (???????)

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, da je jedan Ensarija upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Ko je najotroumniji? Re?e: Onaj ko najvie spominje smrt i koji se najbolje pripremio za ono poslije nje! (Tirmizija)

 Dunjaluk je bra?o i sestre kod Allaha, subhanehu ve teala, bezvrijedan, kao to stoji u hadisu koji biljei imam Muslim:

???? ??????? ???? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ????? ???? ?????? ??????????? ??? ???????? ???????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ?? ?????: ????????? ??????? ????? ????? ???? ?????????? ?????????: ??? ??????? ??????? ????? ???????? ????? ???????? ???? ?????: ???????????? ??????? ?????? ???????: ??????? ???? ????? ??????? ????? ??????? ?????? ????????? ??????? ???????? ?????? ??????? ???????: ????????? ??????????? ???????? ????? ?????? ???? ????? ?????????? (????)

Prenosi Dabir Ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proao sa ashabima na pijaci pored mrvog teleta, koje je imalo zakrljale ui, pa ga je uzeo za uho i rekao: Ko ga od vas eli uzeti za dirhem? Rekoe: Ne elimo ga nipoto. ta bi sa njim uradili? Re?e: Bi li voljeli da je vae? Rekoe: Tako nam Allaha, da je ivo, bilo bi pod mahanom, jer je zakrljalih uiju, a kamoli kada je mrtvo! Re?e: Tako mi Allaha, dunjaluk je kod Allaha bezvrijedniji, od ovoga vama. (Muslim)

Bra?o i sestre, svi mi pla?emo za umrlim zbog njegove smrti, a ne zbog onoga to ga ?eka, pla?emo nekoliko dana ili sedmica, a potom nae suze presahnu i prepustimo se dunjaluku, dok umrlog kako vrijeme odmi?e sve rje?e spominjemo i mislimo o njemu.

Bra?o i sestre, zato se ne sjetimo ?e?e onih koje smo sputali u kabur i zagrtali zemljom i ostavljali u kaburu, nakon ?ega su od njih odlazili najdrai, da nastave sa dunjalu?kim uivanjem, zato se ne sjetimo njih koji su do ju?e zajedno sa nama sjedili, radovali se i smijali, prave?i dugoro?ne planove, pa da iz toga izvu?emo pouku i razmiljamo o tome ta i nas ?eka?

Proao je Alija ibn Ebi Talib, radijallahu anhu, pored Bekia, mezarja u blizini Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, damije, sa grupom drugova, pa je kazao: Es-selamu alejkum, o stanovnici kabura! Ho?ete li da vam prenesem nae vijesti? Vae ku?e su nastanjene, vae ene su se poudale i sa drugima uivaju u vaim posteljama i va imetak je podijeljen! Ovo su nae vijesti! A koje su vae vijesti? Pa se okrenu prema drugovima i re?e: Tako mi Allaha, da ih moemo ?uti, oni odgovaraju: Opskrbite se, a najbolja opskrba je takvaluk!

Bra?o i sestre, pripremajmo se za smrt i ono to dolazi poslije nje, ne gubimo nadu u Allahovu, subhanehu ve teala, milost i natje?imo se u dobru!

Molim Allaha, delle enuhu, da nas u?vrsti na putu islama, da pomogne naoj bra?i u Palestini, Avganistanu, Iraku, Siriji, Jemenu, Egiptu i na svakom mjestu gdje su ugroena njihova prava, da nas ne iskua sa nasiljem nasilnih vladara i sa onim to ne moemo podnijeti, da se smiluje naim roditeljima, da nau djecu u?ini radostima naih o?iju i srca i prvacima ummeta, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u dennetu po?asti drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!

Nezim ef. Halilovi? MuderrisAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...