Subota, MARCH 02, 2024
ramazanski_savjeti


ramazanski_daniPitanje: Kako i kada da ena ispravno naposti proputene dane ramazana?

Odgovor: U pogledu napatanja dana koje ena nije uspjela da posti u mjesecu ramazanu, treba znati sljede?e: 1. ena traba da zapamti ili da zapie ta?an broj dana koje nije napostila kako bi isti broj dan mogla napostiti. Kazao je Uzvieni Allah: ''U mjesecu ramazanu po?elo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod ku?e, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi (pa ne posti), neka isti broj dana naposti.'' (El-Bekare, 185)

2. Kada ena postane spremna za post, treba da pouri sa napatanjem proputenih dana kako bi na taj na?in to prije zavrila sa obavezom koja je oka?ena o njenom vratu, iako to nije obaveza, ve? moe da to naposti tokom cijele godine.

3. Napatanje proputenih dana ne bi trebalo da se odga?a do sljede?eg ramazana, osim u slu?aju onih ena koje imaju validan erijatski razlog da to u?ine, kao one koje doje svoju djecu dvije godine, a post u tom periodu negativno djeluje na njihovo zdravlje ili na prisustvo mlijeka kojim hrani bebu.

4. Ne postoji erijatska zapreka da dani koji se napataju ne budu jedni za drugima, ve? je doputeno da ena posti (napata) jedan dan, nakon toga pauzira nekoliko dana, a potom ponovo posti, a doputeno je ako to moe podnijeti da uzastopno napata proputene dane. Tako?er, nema zapreke da se napatanje odgodi do perioda kada je dan kra?i ili kada su temperature podnoljivije. erijat ne gleda na duinu dana u kojem ?ovjek nije postio, niti gleda na vremenske uvjete kada ?ovjek nije postio, pa je dopustio da se u danu koji je kra?i i hladni naposti proputeni dan koji je bio dui i topliji. Hvala Allahu na tim olakicama.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Pezi? Elvedin, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...