Četvrtak, JULY 25, 2024
tekstovi_logo


sestre_2Svaka muslimanka treba da zna da je otkrivanje i razgoli?avanje ene od najve?ih tenji i ciljeva onih koji pozivaju u razvrat i irenje nemorala po Zemlji. Razgoli?avanje je da ena pokazuje mukarcima, koji joj nisu blia rodbina, ljepotu svoga lica, privla?ne djelove tjela, ukrasnu odje?u i nakit. Otkrivanjem se smatra i da ena skine prekriva? sa svoga lica. Otkrivanje i razgoli?avanje postalo je raireno me?u muslimanima u raznim oblicima i vrstama, koje predvi?a irenje razvrata, nemorala, niskosti i ruenje porodica i domova. Obaveza je na muslimanci da se dobro pazi i ?uva od onih koji ele da joj otmu njenu plemenitost, uskrate ?ednost i da se igraju s njenim razumom i imetkom. Danas imamo medijska sredstva koja koriste filmove, slike, reklame, pri?e i dr. samo kako bi ostavili uticaj na enu.

Onaj ko detaljno razmisli o Kur'ansko-hadiskim tekstovima vezanim za ukraavanje ene muslimanke, op?enito, i njenom pokrivanju; jasno moe da uo?i odre?ene principe na kojima su zasnovani. Ti principi su kao pravila i putokazi koje treba ispoljiti i predo?iti eni muslimanki, kako bi joj bili na umu i kako bi stalno bila prosvijetljena.

Prvi princip, da je islam, kao vjera, posvetio vie panje ukraavanju ene i njenom odjevanju od ?ovjekovog ukraavanja. Nalazimo da je enino ukraavanje objanjeno u tan?ine i da je detaljno pojanjeno ta je dozvoljeno, a ta ne, od ukrasa. To je, a Allah, delle e'nuh, najbolje zna, radi dva razloga:

?  Zato to su ukrasi i ukraavanje od osnovnih i uro?enih eninih potreba, jer ih je Allah, Uzvieni, stvorio da vole ukrase i da imaju nagon za ukraavanjem, pa ako bi im to bilo uskra?eno osje?ale bi veliku poteko?u.

?  Zato to je obaveza da se ena ?uva i pazi vie nego mukarac, pa ako izgubi ispravan orijentir, kada je u pitanju njeno ukraavanje, deava se da biva od najve?ih uzroka razvrata i smutnje na Zemlji.

Drugi princip, da enino ukraavanje u islamu nije na stepenu cilja, nego na stepenu sredstva kojim se ena odaziva svojoj uro?enoj enstvenosti, i kako bi se pred svojim muem pojavljivala u najljepem izgledu, to rezultira dugotrajnu ljubav i samilost me?u njima (suprunicima). Pa ako je njeno ukraavanje na ovom stepenu, onda ne dolikuje eni da mu posveti vie vremena i imetka nego to zasluuje. Naprotiv, obaveza je teiti ka umjerenosti, zato to je vrijeme, upravo, ?ovjekov ivot. Onaj ko doku?i vrijednost vremena takav je istinski spoznao i vrijednost ivota i svakog njegovog djeli?a. Rasipanje je zabranjeno, i vjerski i razumski, pa neka se svaka ena, muslimanka, dobro obra?una kada je u pitanju troenje imetka na kozmetiku i modu.

Tre?i princip, da je islam dopustio eni, kao vid olakice, da se ukraava vie nego to je dopustio mukarcu, odazivaju?i ce njenoj uro?enosti i enstvenosti. U isto vrijeme, nije joj ostavio vrata otvorena kada je u pitanju ukraavanja i odjevanje, nego joj je postavio pravila i principe, kako ne bi smatrala ukraavanjem i uljepavanjem ono to to, u stvarnosti, nije. Sve to za sobom povla?i mjenjanje Allahovog stvaranja, ili je dokazano da teti tjelu, ili obmanjuje je erijatski zabranjeno. Ali, radi eninih emocija i nastojanju da slijedi i povodi se za drugima, dovelo je da ukraavanje i uljepavanje iza?e iz okvira dozvoljenog i preraste u zabranjeno, a sve to radi slabosti vjerovanja (imana), olahkog pridravanja za vjerske propise i odazivanja strastima i ejtanu.

?etvrti princip, da je svako uljepavanje i ukraavanje s kojim muslimanka oponaa ene nevjernika erijatski zabranjeno. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Onaj ko oponaa jedan narod on je od njih." Hadis je hasen dobar. Pravilo, kada je u pitanju oponaanje nevjernika, je da se svako djelo i postupak, s kojim se slijede nevjernici a to djelo je specifi?no samo za njih, smatra zabranjenim oponaanjem (ar. teebbuh). Kada su u pitanju nemuslimanski obi?aji i postupci koji su raireni i me?u muslimanima i me?u nevjernicima, tj. nisu posebni samo za nevjernike, teko je re?i da se to i smatra zabranjenim oponaanjem u osnovi, ali se se moe zabraniti s druge strane zato to vodi ka zabranjenom oponaanju. Ako bi neki od ovih postupaka i obi?aja doao u suprotnost s jasnim erijatskim tekstom, ili temeljom, ili je u njemu uo?ljiva teta, onda bi, bez sumnje, bio zabranjen. U dananje vrijeme smo svjedoci o?itog oponaanja nevjernika od strane muslimana. U super-marketima, na pijacama i u buticima imamo priliku da vidimo razne vrste enske odje?e: kratke, plitke, providne, uske i td. ene su, radi neznanja ili zadivljeneosti drugima, po?ele da se nedme?u u kupovini takve odje?e, i time samo podsti?u fabrike odje?e da ulau vie truda i vremena u proizvodnji onoga to se suprostavlja ?istom islamskom u?enju i njegovoj kulturi. Od negativnih posljedica takvih pojava je naklonjenost nevjernicima i zadivljenost njihovim obi?ajima. Bojat je se da radi toga izraste narataj i generacija koja je blia 

osobinama nevjernika nego osobinama muslimana. Jedan od primjera oponaanja nevjernika od strane muslimanki danas je obla?enje pantalona (farmerki). Do prije kratkog vremena to nije bilo poznato me?u muslimankama, zato to je oko njih postojao tit koji je to sprija?avao, a to su vjera i stid. Zatim je dolo do spletkarenja i prevare pa se ta vrsta odje?e pojavila u mnotvu i na muslimanskim pijacama. Naravno, veliki broj ljudi je to prihvatio i spomenuti tit je bio razbijen i uniten. Nakon kratkog vremena je obla?enje pantalona i izlazak u njima na pijace i trgovine postalo normalno i raireno, u raznim vrstama i oblicima, iako nije od odje?e koja je karakteristi?na za enu muslimanku. Doista, oponaanje nevjernika je slabost, ponienje i potla?enost, i dokaz manjkavosti koju kriju u sebi mnogi muslimani dananjice. U isto vrijeme, bitno je napomenuti da niko nema pravo da zabranjuje pravljenje i krojenje novih oblika odje?e ako se slau sa islamskim u?enjem i principima kada je u pitanju odje?a muslimanke.

Peti princip, da pokrivanje ene nije adet obi?aj nego ibadet i pokornost Allahu, Uzvienom, i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg ?e ena biti nagra?ena kao to ?e biti nagra?ena za obavljanje drugih erijatskih propisa. Ispravan - erijatski hidab je da ena pokrije cijelo tijelo, to podrazumjeva pokrivanje lica, ruku, stopala i svih ukrasa. Hidab nije pokrivanje tijela uz otkirivanje lica i ruku, kao to misle neke ene u dananje vrijeme, koje su pod uticajem fetvi suprotnih ispravnom (tj. ispravnom, ja?em i pre?em miljenu. Op.p) ili pod uticajem epidemije razgoli?avanja i otkrivanja. Ako je svrha hidaba (pokrivanja) ?uvanje ene i drutva od povoda razvrata i nemorala onda je to nemogu?e ostvariti osim pokrivanjem eninog lica, koje je, bez imalo sumnje, osnova i izvor enine ljepote. Ako Allah, delle e'nuh, kae: "... i neka ne udaraju nogama svojim da bi se ?uo zveket nakita njihova koji pokrivaju." (Prijevod zna?enja, En-Nur, 31), kako onda da bude eni dozvoljeno da otkiva svoje lice? Koji od dva ukrasa izaziva ve?u fitnu i pre?i je da se pokrije? Lice koje sija svjetlom i ljepotom ili zveket nakita na nozi ene za koju ne znamo koliko ima godina i koliko je lijepa?

esti princip, da je otkrivanje i razgoli?avanje ene od najve?ih tenji i ciljeva onih koji pozivaju u razvrat i irenje nemorala po Zemlji. Razgoli?avanje je da ena pokazuje mukarcima, koji joj nisu blia rodbina, ljepotu svoga lica, privla?ne djelove tjela, ukrasnu odje?u i nakit. Otkrivanjem se smatra i da ena skine prekriva? sa svoga lica. Otkrivanje i razgoli?avanje postalo je raireno me?u muslimanima u raznim oblicima i vrstama, koje predvi?a irenje razvrata, nemorala, niskosti i ruenje porodica i domova. Obaveza je na muslimanci da se dobro pazi i ?uva od onih koji ele da joj otmu njenu plemenitost, uskrate ?ednost i da se igraju s njenim razumom i imetkom. Danas imamo medijska sredstva koja koriste filmove, slike, reklame, pri?e i dr. samo kako bi ostavili uticaj na enu.

Sedmi princip, da oni koji pozivaju u emancipaciju (osloba?anje) ene, tako to ?e se razgolititi i otkriti svoje ukrase, nisu nali bolji na?in i uspjeni metod u ostavljanju uticaja na enu od pitanja ukrasa i ukraavanja, zato to su svjesni vanosti toga u pogledu i razmiljanju ena. Pa su oni koji diu odvratne parole i pozivaju u razvatna ubje?enja po?eli da sprovode svoje zacrtane planove, ?iji je glavni cilj golotinja, otkrivanje i pokazivanje eninih ukrasa, suprostavljaju?i se time istinskom cilju, a to je ?uvanje enine ?ednosti i plemenitosti s kojom je doao islam. Cilj mi je da ena muslimanka bude budna i na oprezu od pokvarenih, neprijatljskih, namjera i od polemike koja se oko nje vodi. Neka dobro zna da je potok, pun platna, vrsnih ukrasa i kozmetike, koji oko nje te?e i krui, potekao s ciljem da ona se izigra i iskvari, prvenstveno, prije uzimanja njenog imetka.

Pie: Uvaeni ejh i alim Abdullah b. Salih el-Fevzan, hafizehullahAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...