Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


mahrama_flowerNa enama vjernicama je da oboavaju Allaha, Delleanuhu, kroz prakticiranje hidaba koji ?e prekriti cijelo tijelo i ukrase pred stranim mukarcima. Za taj vid ibadeta ?e biti nagra?ene, a ako ostave hidab bi?e kanjene.

Otuda ostavljanje hidaba predstavlja jedan od vellikih upropatavaju?ih grijeha koji za sobom povla?i druge velike grijehe kao to je namjerno otkrivanje nekog dijela tijela ili ukrasa koje nose ene.

Zatim ostavljanje hidaba za sobom povla?i mijeanje sa mukarcima i druge vidove smutnje koja za sobom povla?i naputanje hidaba.

Na vjernicama je obaveza da se odazovu onome to im je naredio Allah, Delleanuhu, u pogledu hidaba, zastiranja, ?ednosti i stida pokoravaju?i se tako Allahu, Delleanuhu, i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Allah, Delleanuhu, kae:

-Kada Allah i Poslanik Njegov neto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom naho?enju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne poslua, taj je sigurno skrenuo s Pravog puta. (El-Ahzab, 36)

A kako i ne bi kada se iza propisa hidaba nalaze mnoge mudrosti i tajne, pohvalna etika, te uzvieni i dobri ciljevi kao to su:

1. ?uvanje ?asti. Hidab predstavlja brigu erijata za o?uvanje ?asti i uklanjanje uzroka koji vode ka smutnji, sumnji?enju i neredu (fesadu).

2. ?isto?a srca. Hidab poziva i vodi ka ?isto?i srca vjernika i vjernica. On je tvr?ava bogobojaznosti. On je sredstvo veli?anja i o?uvanja svetinja. Rekao je Uzvieni: To je ?i?e za vaa i njihova srca.

3. Lijep ahlak. Hidab je na?in da se stekne lijep odgoj i ahlak, kao to je pokrivanje, ?ednost, stid i ljubomora, a s druge strane on je titi od pokvarenosti, nemorala i nereda.

4. Hidab je simbol kreposnih i ?asnih ena. Hidab je erijatski simbol slobodnih, potenih i ?asnih ena. On ih titi od svih potvora, prljavtina i sumnji?enja. Otuda Uzvieni kae: tako ?e se najlake prepoznati pa ne?e napastvovane biti.

Treba znati da ako je ?ovjekova vanjtina dobra onda je to dokaz da je i njegova unutranjost dobra.

Zaista je ?ednost enina kruna. I nema nijedne ku?e u kojoj vlada ?ednost i krijepost a da nije ispunjena prijatno?u.

Od bogobojaznosti prekrivae (juhammirne) jagodice prstiju, i iza?oe u no?noj tami u alove zavijene

 5.  Presjecanje ejtanskih spletki i udnje za drugim polom. Hidab je drutvena zatita od uznemiravanja i ezijjeta, te bolesti srca ljudi i ena. Hidab sasjeca pokvarene i bezobrazne poude. On je zatita od pogleda iskvarenih o?iju i otklanja ezijet od ?ovjeka i ene u pogledu njihove ?asti. On je tako?er zatita od potvore udatih ena za zinnaluk kao i od runih govorkanja, sumnji?enja i ostalih ejtanskih spletki i opasnosti.

Otuda je neki pjesnik za kreposne ene rekao:

One su kao hurije slobodne, nikada nisu ni pomislile na nemoral, kao to su Mekkanske gazele, ?iji je lov zabranjen

6. ?uvanje stida. Rije? stid (el-hajau) vodi porijeklo od rije?i ivot (el-hajat) tako da nema pravog ivota bez stida.

Stid predstavlja ahlak koji Allah usadi u due ljudi koje eli oplemeniti. Otuda je stid odlika ?ednosti a bestid je odlika iskvarenosti. On je osobina kojom se odlikuje insan, on je uro?eno svojstvo i odlika je islamskog bontona.

Stid je ogranak od ogranaka imana. On je pohvalna osobina kojom su se odlikovali arapi i prije Islama a koju je Islam potvrdio i u koju poziva. Stid odvra?a i kori duu da ne upadne u ono to je runo i pokvareno.

7. Hidab sprje?ava poude za razgoliavanjem i ukraavanjem i mijeanjem ena sa mukarciam u islam-skom drutvu.

8. Hidab je zatita od zinaluka i vanbra?nog ivota i raskalaenosti. Tako da ena pod hidabom ne moe bit posuda sa vodom koju bi svako nalokao.

9. ena je avret (stidno mjesto). Hidab prekriva taj avret a to predstavlja bogobojaznost. Otuda Uzvieni kae: .. odje?a ?estitosti, to je ono najbolje. (El-Earaf, 26)

Abdurrahman ibn Eslem u komentaru ovog ajeta ka-e: Poboji se Allaha pa pokrije svoje stidno mjesto. Eto, to je odje?a bogobojaznosti.

U predaji od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se kae: Allahu moj, pokrij moje avrete (sramote) i sa?uvaj me od straha. Hadis biljei Ebu Davud i drugi.

Allahu na sa?uvaj nae avrete i avrete naih ena.

10. Njegovanje i o?uvanje ljubomore.
IZVOR: ?uvanje ?ednosti  


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...