Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo


mlijeko_In?ovje?anstvo je pilo tu zdravu teku?inu i koristilo se njome od po?etka civilizacije. Da Allah nije dao mlijeko, ne bismo se nalazili gdje se danas nalazimo. Ustvari, moderna civilizacija ne bi opstala bez ove velike blagodati stoke koju je Uzvieni Allah pot?inio ?ovje?anstvu za koritenje: ''I stoku On za vas stvara; njome se od hladno?e titite, a i drugih koristi imate, njome se najvie i hranite; ona vam je ukras kad je sa ispae vra?ate i kad je na pau izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli Gospodar va je, uistinu, blag i milostiv.'' (Prijevod zna?enja En-Nahl, 5-7) Zbog toga i zbog bliskog odnosa koje ?ovje?anstvo ima sa stokom, nalazimo da je Iblis naporno radio u pridobivanju Ademovog potomstva da oboavaju kravu, kao to je vidljivo u pri?i Musaa, alejhis-selam, u Kur'anu, kao i u mnogobrojnim kulturama irom globusa koje su oboavale krave. Uzvieni Allah spomenuo je razgovor koji se dogodio kada je Iblis proklet od Allaha jer je odbio u?initi seddu Ademu, alejhis-selam: ''...'i navodit ?u ih, sigurno, na stranputice, i primamljivat ?u ih, sigurno, lanim nadama, i sigurno ?u im zapovijediti pa ?e stoci ui rezati, i sigurno ?u im narediti pa ?e stvorenja Allahova mijenjati!' A onaj ko za zatitnika ejtana prihvati, a ne Allaha, doista ?e propasti!'' (Prijevod zna?enja En-Nisa, 119)

Situacija u dananjoj Bosni (i ostalim dijelovima Evrope)

Nedavno sam iao u posjetu dragom prijatelju u Iza?i?, najve?u biha?ku op?inu, gdje sam ostao bez mlijeka. Ina?e, kada moram negdje preno?iti, ponesem sa sobom doma?eg mlijeka koje kupim kod seljaka na lokalnoj pijaci u Sarajevu. Kao Englez u Bosni, jedna od mojih rijetkih raskoi jeste engleski crni ?aj sa doma?im mlijekom zasla?enim s doma?im, prirodnim medom. U rijetkim slu?ajevima nerado ?u popiti ?aj sa "svjeim" mlijekom iz supermarketa.

U najve?oj trgovini u Biha?u moete kupiti sve, uklju?uju?i i sudoper, osim mlijeka! Ili, barem "svjeeg" mlijeka. Tad nije bilo ni pasteriziranog niti homogeniziranog ote?enog oblika mlijeka. Umjesto toga, ono to vidite su pune police dugotrajnog mlijeka koje se ?uva na sobnoj temperaturi .... MJESECIMA! To mi je teko shvatiti. Tu su stotine pakovanja mlijeka, ali nita od toga nije bilo u friideru. Moda sam trebao pogledati u friider-sekciji, zar ne?  Pogledao sam i ni tamo nisam pronaao mlijeko, ali vidno se moglo primijetiti da je bilo dosta svinjetine iz nekog razloga koji jo uvijek nisam shvatio. Pomislio sam, ovdje neto nije sasvim u redu.

Mlijeko kao korisno pi?e pohvalio je i preporu?io Uzvieni Allah na najljepi na?in i spominje se ?etiri puta, kao u sljede?em ajetu, koji u prijevodu zna?enja glasi: ''Vi imate pouku i u stoci: 'Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko ?isto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi ukusno onima koji ga piju.''' (En-Nahl, 66) Dakle, jasno je da je mlijeko ?isto i korisno, kako za odrasle, tako i za djecu. Zanimljivo je kako Uzvieni Allah spominje konzumiranje svinjskog mesa tako?er ?etiri puta u Kur'anu i zabranjuje njegovu konzumaciju, kao u sljede?em ajetu: ''On vam zabranjuje jedino strv, i krv, i svinjsko meso, i onu stoku koja je zaklana u ne?ije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz elje, samo toliko da utoli glad pa, Gospodar tvoj ?e, zaista, oprostiti i samilostan biti.'' (Prijevod zna?enja En-Nahl, 115) Kako se to dogodilo u zemlji punoj zelenila, prirodnih lijepota i sa jo puno krava? Po?nimo od po?etka i utvrdimo ta je polo krivo kako bismo shvatili zato je svinjetina dostupna, a mlijeko se moe dobiti samo uz mnogo napora kao da je neka vrsta droge. Vidite, ?ovje?anstvo je pilo tu zdravu teku?inu i koristilo se njome od po?etka civilizacije. Da Allah nije dao mlijeko, ne bismo se nalazili gdje se danas nalazimo. Ustvari, moderna civilizacija ne bi opstala bez ove velike blagodati stoke koju je Uzvieni Allah pot?inio ?ovje?anstvu za koritenje: ''I stoku On za vas stvara; njome se od hladno?e titite, a i drugih koristi imate, njome se najvie i hranite; ona vam je ukras kad je sa ispae vra?ate i kad je na pau izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli Gospodar va je, uistinu, blag i milostiv.'' (Prijevod zna?enja En-Nahl, 5-7) Zbog toga i zbog bliskog odnosa koje ?ovje?anstvo ima sa stokom, nalazimo da je Iblis naporno radio u pridobivanju Ademovog potomstva da oboavaju kravu, kao to je vidljivo u pri?i Musaa, alejhis-selam, u Kur'anu, kao i u mnogobrojnim kulturama irom globusa koje su oboavale krave. Uzvieni Allah spomenuo je razgovor koji se dogodio kada je Iblis proklet od Allaha jer je odbio u?initi seddu Ademu, alejhis-selam: ''...'i navodit ?u ih, sigurno, na stranputice, i primamljivat ?u ih, sigurno, lanim nadama, i sigurno ?u im zapovijediti pa ?e stoci ui rezati, i sigurno ?u im narediti pa ?e stvorenja Allahova mijenjati!' A onaj ko za zatitnika ejtana prihvati, a ne Allaha, doista ?e propasti!'' (Prijevod zna?enja En-Nisa, 119) U prijevodu prethodnog ajeta prokleti Iblis spominje da ?e u?initi niz stvari i bilo bi korisno da napravimo popis tih stvari prije nego to objasnimo kako su implementirane u naem modernom dobu:

?  ejtan ?e zavoditi ?ovje?anstvo;

?  probudit ?e strasti u njima;

?  zapovijedit ?e da stoci ui reu;

?  i naredit ?e im da mijenjaju Allahovo stvaranje.

Za relevantnost ovog ?lanka govorit ?emo o tre?oj i ?etvrtoj ta?ki, ali prije nego to to uradimo, moramo se vratiti na po?etak i saznati ta?no kako je nastala promjena u mlijeku. Po?nimo sa mlijekom u biha?kom supermarketu, utvrdimo izvor poput detektiva koji pokuava rijeiti slu?aj sastavljaju?i sve dijelove slagalice.

Gdje smo danas?

Mlijeko je najve?i uzrok alergije na Zapadu. Zemlje u kojima se pije najvie mlijeka tako?er imaju najvie slu?ajeva prijeloma kuka, osteoporoze, kvarljivih zuba. Moe vas iznenaditi ?injenica da prvo i drugo mjesto u mlije?nim alergijama i osteoporozi ne dre SAD i Velika Britanija, ve? najve?i proizvo?a?i mlije?nih proizvoda i konzumanti istih: Danska i Holandija! Nakon toga dolaze anglo-saksonske zemlje i Kanada. Ako ste poput mene, u?en sam da je mlijeko dobro za kosti i zube, a mi smo ?ak u koli u Britaniji dobivali besplatno mlijeko. Na temelju ove vrste statistike pojavio se globalni pokret koji zapravo pokuava uvjeriti ljude da je sve mlijeko loe i nije dobro za ljudsku potronju i da to treba ostaviti samo za hranjenje teladi. Kad sam pogledao rezultate znanstveno prezentiranih ?lanaka, sloio sam se u miljenju s tim grupama. Da je tu kraj,

j

a bih ostao na tome i ne bih se vie zamarao konzumacijom mlije?nih proizvoda. Ali, ima jedna ?injenica, Uzvieni Allah spomenuo je velike koristi za ?ovje?anstvo koje ima u stoci, a posebno u njihovom mlijeku.

Kako smo doli do situacije poput one u supermarketu?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo se zapitati ta se dogodilo u posljednjih 20 godina u Bosni (i zadnjih 50 godina u zapadnoj Evropi)? Vidite, prije su najvie mlije?nih proizvoda proizvodile male lokalne farme ili porodice. Krave su se muzle rukom i ljeti vodile na ispau, a zimi su hranjene sijenom. Mlijeko se prera?uje u sir i maslac, a viak mlijeka je prodavan na pijaci ve? isti dan nakon mue.

Sve se to promijenilo. Kako i zato, to je rasprava za drugu temu, ali ?u, ipak, da vam ukratko spomenem da su sve ove male farme otjerane sa trita kroz promjene u zakonima i novim zahtjevima za pasterizaciju, to zna?i, samo one farme sa modernom tehnologijom obrade mlijeka i one koje imaju mnogo novca mogu pokrenuti farme. Odli?an i vrlo zabavan dvominutni dokumentarni crtani film koji objanjava ono to se dogodilo u SAD-u u mljekarskoj industriji moe se pogledati na www.meatrix.com.

Onima koji nemaju pristup ovom video uratku, ukratko ?u objasniti o ?emu se radi. Velike korporacije otkupljuju male farme. Male farme se spoje i naprave ogromne tvornice. Krave se presele sa livada u tvornice. Iza?u novi zakoni, a da bi se ispunili njihovi standardi, odravanje biva veoma skupo za male farme. Tvornice proizvode na masivnoj razini nove probleme, a i prilike za vlasnika kako bi jo vie profitirao, npr. ive krave hrane se mrtvim kravama, telad se odvajaju od majki, a zatim se hrane mjeavinom krvi i mlijeka, iz razloga da ne propadne krv. Antibiotici se stalno dodaju stoci u vodu. Ova voda se daje u manjim koli?inama, jer ima druga?ije djelovanje na ivotinje nego na ljude: ima za posljedicu da stoka dobija na teini mnogo bre. Krave redovno dobijaju injekcije koje se zovu rbGH (recombinant bovine growth hormone ili umjetni gove?i hormon za rast).

Pod takvim uvjetima mlijeko je puno bakterija, poput tuberkuloze, i zato mora biti pasterizirano kako bi se ubili svi loi patogeni. Vidite, tvornice u kojima dre krave vie ne moraju pro?i higijenske testove za ?isto?u mlijeka ako ?e mlijeko pro?i kroz ove otre tretmane koji ubijaju gotovo sve. Ova situacija zapravo dovodi do tvorni?kih farmi koje su nezdrave i situacija je gora nego da prodaju mlijeko od bolesnih krava, jer bi se njihovo stanje pratilo i prodaja njihovog mlijeka bila bi zabranjena dok se zdravstveno stanje ne bi popravilo.

Zato se krave hrane drugom hranom mimo trave?

Svako dijete zna da krave jedu travu, ali ne zna svako da su krave tako?er dosta hranjene proteinima, uklju?uju?i ostake mrtvih krava koje nisu preivjele te teke i nezdrave uvjete na farmi. Molimo da pogledate vrlo interesantan i informativan dvominutni obrazovni crtani dokumentarac na www.meatrix.com gdje se objanjava porijeklo nae dananje hrane. Ili, ako imate vremena da pogledate odli?an dokumentarni film pod nazivom ''Forks over Knives'' (Viljuke preko noeva) koji detaljno objanjava gdje se danas nalazimo i gdje Bosna, vjerojatno, ide sa svojim mesnom industrijom.

Biljojedi jedu cijeli dan zato to im je potrebno, a ne iz pohlepe. Mesoderi, s druge strane, mogu cijeli dan da izdre sa samo jednim obrokom ili ?ak sa jednim obrokom u dva dana. Kako je to mogu?e? Trava nije bogata hranjivim sastojcima, ali meso jeste. Krave jedu cijeli dan i niskohranjiva trava ide u njihovo mlijeko i meso. Sada, da bi krave rasle bre nego to je u njihovoj prirodi, trebaju druge izvore prehrane, sli?ne onome to ljudi jedu, kao to su proteini. No, tu je mali problem. Krave nisu ''dizajnirane'' za probavu mesa ili ?ak kukuruza. Nau?nici su otkrili jedinstvene na?ine kako da im ubrzaju rast. Naime, koriste nekoliko strategija. Ne?u previe detaljizirati, ali jedan od na?ina jeste stavljanje antibiotika u njihovu vodu. U nekim zemljama, posebno ameri?kim, kravama se ubrizgavaju injekcije hormona rasta i hormona koji stimulira da krave daju vie mlijeka. Poto mlijeko sadri kalcij, a u prehrani krava nema dovoljno kalcija, onda ovaj hormon uzrokuje da se kalcij izvu?e iz kostiju jadnih ivotinja kako bi dala dodatne koli?ine mlijeka. Krava onda ima vrlo slabe kosti koje se ?esto lahko slome. Ako se to desi, onda se krava kolje i prodaje kao zdravo meso za hamburgere i sl.

Sve to, tako?er, dolazi u Bosnu u supermarket blizu vas i sl. Krave koje vidite sada u Bosni na livadama su dio izumiru?eg trenda, a uskoro ?e biti uvedeni zakoni protiv dranja vlastite krave i konzumiranja njihovog mlijeka.

Moete li vidjeti razliku u mesu?

Drago mi je da ste pitali. To je dio o kojem mesna industrija ne eli da saznate. Poznata je ?injenica da ako se odvoji tele od svoje majke i hrani pasteriziranim mlijekom, ono ?e umrijeti u periodu od est mjeseci. elite li dokaz? Molimo oti?ite na ovaj link http://thebovine.wordpress.com/2010/06/04/the-tale-of-two-calves-one-calf-got-raw-milk-the-other-pasteurized/ ili potraite na Google pretraiva?u "pri?u o dvoje teladi". Kada sam na po?etku rekao da mlijeko treba izbjegavati, to je zbog tih razloga. Osim ako je, naravno, doma?e, od  ivotinje koja se hranila na livadi.

ta moete u?initi?

U nekoliko rije?i puno! Strana situacija jo nije sasvim dola u BiH. Svjee mlijeko jo uvijek se moe na?i. Savjetujemo vas da od seljaka kupujete mlijeko, bez obzira bilo kozije ili kravlje. Takvo mlijeko dajite svojoj porodici da konzumira. Najbolje mlijeko je malo u?kasto, ono koje moete vidjeti u prolje?e i ljeto kada trava raste brzo i sadri dodatne vitamine koji se ne nalaze u drugim godinjim dobima, poput vitamina K2 i faktora X (enzim). To pomae u ja?anju kostiju, zuba i imuniteta. Ova vrsta mlijeka (i takvi proizvodi poput sira) je ono u ?emu je Uzvieni Allah dao pravu zatitu vaoj porodici od karijesa i bolesti desni.

U najgorem slu?aju, ako ste upravo kupili tetrapak mlijeko, ne pijte ga. Pitam se, kad biste to mlijeko dali svojoj ma?ki, da li bi se to, prema islamskom zakonu, smatralo okrutno?u prema ivotinji? Ako imate tzv. "svjee" mlijeko iz supermarketa (ono je, naravno, homogenizirano i pasterizirano), moete ga konzumirati, ali prvo ga treba prokuhati i pustiti da se ohladi. Zato? Prokuhavanje, pri visokoj temperaturi i pritisku,  "ponitava" neke od negativnih djelovanja pasterizacije.

Oh, i ako ste netolerantni na laktozu, da li ste se ikad upitali zato? Uzvieni Allah dao je u svjeem mlijeku enzim laktozu koji ljudima omogu?uje da probavi laktozu. Me?utim, laktoza se uniti u procesu pasterizacije i to je jedan od razloga zato je toliko mnogo ljudi u svijetu netolerantno na laktozu.

Kona?no, neka zavretak bude s prijevodom rije?i Uzvienog Allaha o mlijeku, zato to mnogi ljudi govore da je mlijeko dobro samo da ga krave piju: "Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko ?isto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi ukusno onima koji ga piju.'' (Prijevod zna?enja En-Nahl, 66)

Pie: Amingo Sanchez

(Sarajevo, oktobar 2012.)

S engleskog preveo: Abdullah Muji?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...