Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
tekstovi_logo

Uho i higijena uha


uhoVjerujem kako se svako od nas barem jednom susreo sa nelagodom prouzrokovanom neugodnim osje?ajem nagluhosti, puno?e, umom u uhu, a ponekad i vrtoglavicom, u krajnjem slu?aju nimalo prijatnom upalom uha. Vrlo ?esto sami smo krivi za to jer ne znamo pravilan na?in odravanja higijene uha. Naj?e?e nakon kupanja ili prilikom osje?aja svrbea posegnemo za popularnim baby-tapi?ima.

I to je prva kardinalna greka. Ne znam da li ste uo?ili da ?ak na njihovoj ambalai pie upozorenje kako se ne smiju koristiti za ?i?enje unog kanala. Da, ali svejedno, svi krenemo u smjeru te pogreke. Da bismo pojasnili zato nas uho uop?e i zasvrbi, malo ?emo se osvrnuti na anatomiju i histofiziologiju ovog organa. Uho je suptilan instrument odgovoran za raspoznavanje i sakupljanje zvukova i prijenos zvu?nog signala u mozak.

U uhu se nalaze polukruni kanali odgovorni za ravnoteu i orijentaciju. Postoje tri polukruna kanala, dva odre?uju vertikalna kretanja tijela, kao to su pad i skakanje, a tre?i horizontalna okretanje. Uho je u potpunosti formirano ve? u 18. sedmici prenatalnog razvitka i izvrava svoje funkcije u tijelu fetusa, a ve? u 8. sedmici zapo?inje sa aktivno?u. Uho nije samo prvi organ koji po?inje raditi, ve? i posljednji koji prestaje sa radom. Uho opskrbljuje mozak senzornom energijom. Osim sluha, bez uha ne bismo poznavali ravnoteu. U uhu se stvara  cerumen ili, kako se jo ?esto naziva, uni vosak, smola.

Cerumen je utosme?a masa koja u unom kanalu (zvukovodu) nastaje kao produkt rada ceruminalnih lijezda i lijezda znojnica, pomijeana s oljutenim stanicama koe, ?esticama ne?isto?e i ponekom dlakom iz zvukovoda. Stvaranje i spontano ?i?enje cerumena iz zvukovoda prirodne su pojave. Me?utim, u nekih ljudi dolazi do potpunog za?epljenja zvukovoda cerumenom, bilo zbog pove?anog stvaranja ili oteanog spontanog ?i?enja (npr. suen zvukovod, ivotna dob), a ?esto i nepravilnog postupanja pri odravanju higijene zvukovoda. Tada nastupaju tegobe koje znaju biti vrlo neugodne, a kada se prvi put jave, obi?no nas zaplae zbog neugodnog osje?aja nagluhosti i puno?e (pritiska) u uima, uma ili vrtoglavice. Cerumen ?ini kou zvukovoda masnom, elasti?nom, odbija kukce svojim mirisom i djeluje kao baktericid.

Zdrava koli?ina cerumena titi nae uho od infekcija i trauma, me?utim viak dovodi do pove?anja mogu?nosti od infekcija i oteava sluh. Za?epljenje uha moe biti, dakle, prouzrokovano pove?anim stvaranjem cerumena ili nestru?nim pokuajima ?i?enja uha. Dakle, na  prvom mjestu pogrenih postupaka prilikom za?epljenja uha nalazi se pokuaj samopomo?i pamu?nim "baby-tapi?em". Kako ovakvi pokuaji obi?no ne urode plodom, a osje?aj svrbea i nagluhosti se poja?ava, korisnik postaje sve agresivniji, tapi? ulazi sve dublje u zvukovod pa dolazi do utiskivanja cerumena dublje u zvukovod ili do boli zbog povrede koe zvukovoda. Koa je u dubljim dijelovima zvukovoda jako tanka i stoga osjetljiva na ovakve manipulacije koje je mogu povrijediti uzrokuju?i bol, a uho ?ine osjetljivim na bakterijske i/ili mikoti?ke infekcije.

Nisu rijetke ni povrede bubnji?a tapi?em, pogotovo u djece, ili otkidanje dijelova tapi?a i zaostajanje u zvukovodu (corpora aliena strana tijela). Na drugom mjestu je nestru?na manipulacija prilikom ispiranja zvukovoda koja moe izazvati dodatne neugodnosti (vrtoglavicu i sl.). Zato otorinolaringolozi preporu?uju izbjegavanje upotrebe tapi?a, bilo kod svrbea (mogu?e mikoze!) ili kao sredstva za ?i?enje uha. Ispiranje uha povjerite medicinski educiranoj osobi, svome lije?niku.

Pravilno i stru?no odstranjenje nakupljenog cerumena ispiranje vodom temperature 37C u ordinaciji specijaliste otorinolaringologa ili lije?nika porodi?ne medicine obi?no uspjeno odstranjuje ove tegobe, a "bolesnik", rijeen svojih tegoba, zadovoljan naputa lije?ni?ku ordinaciju. Problemi obi?no nastaju prilikom nestru?nog pokuaja odstranjenja cerumena iz uha. Istina, danas u svijetu postoje teorije kako ni ispiranje uha nije tako dobro i poeljno te u nekim zemljama, primjerice Australiji, ne rade vie takve intervencije. Alternativu predstavljaju tzv. goru?i tuljci, to se, zbog upotrebe vatre, smatra kuriozitetom.

Tuljac od papira ili drugog ekolokog materijala, obloen p?elinjim voskom oboga?enim propolisom, postavi se uim krajem na po?etak zvukovoda. Suprotni kraj tuljca se zapali, a toplina i podtlak (princip osmoze) koji pri tome nastaju razmekat ?e i izvu?i cerumen iz zvukovoda i rijeiti vas nelagode. Radi se o potpuno bezopasnom i vrlo u?inkovitom postupku. Pri tome treba re?i da je nuno slijediti upute proizvo?a?a glede prozra?nosti prostora te da kod ovog postupka trebaju biti prisutne dvije osobe. Na tritu su popularne ''Bio Hopi'' svije?e. Dosta lije?nika preporu?uje ovu metodu.

Osobno sam za to da ako se odlu?ite na ovaj princip ?i?enja uha, neka to bude u ordinaciji otorinolaringologa. Ukoliko vam se vosak stvara previe, savjet je odlazak lije?niku ili op?e prakse ili ORL specijalisti da vam se uradi ?i?enje uha, bilo klasi?nom metodom ispiranja bilo sa goru?im tuljcem. I na kraju, jo jednom da alarmiramo baby-tapi?e koji se mogu kupiti u svakom marketu prestanite upotrebljavati jo danas

el-asr.comAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...