Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


sister2Pismo muslimanke odrasle na Zapadu: Moja vrijednost kao ene nije vezana za irinu moga struka ili za broj mukaraca kojima se dopadam

 Dok sam odrastala, pri?ali ste mi pri?u o runom pa?etu. I godinama sam vjerovala da sam ba takva runo pa?e koje ne vrijedi nita. Toliko dugo ste me u?ili da sam ja samo loa i bezvrijedna kopija standarda koje ste nam nametnuli.

Morala sam se takmi?iti s mukarcima. Ali nisam mogla tr?ati brzo kao oni, niti podizati velike terete. Nisam mogla zaraditi novca poput njih i previe sam emotivna bila. Odrasla sam u mukom svijetu kome nisam pripadala.

A kada nisam mogla biti poput mukaraca, tad mi je preostalo jedino da nastojim da ih zadovoljim, da dobijem njihovu naklonost. Na lice sam stavljala minku i obla?ila kratke suknje. Dala sam svoj ivot, svoje tijelo, ?ast, sve kako bih izgledala lijepo onima koji me gledaju. Znala sam, ta god radila, da sam vrijedna i lijepa samo onoliko koliko sam u stanju da zadovoljim njihove prohtjeve i poglede. I tako sam ivot provela ugledaju?i se na lica s naslovnica magazina i jeftino prodala svoje tijelo i duu.

Bila sam va rob, ali ste me vi u?ili da sam tako slobodna. Bila sam samo va predmet, ali ste me vi u?ili da sam jako uspjena. U?ili ste me da je cilj mog ivota da budem poput robe izloena, da privla?im i uljepavam se samo za mukarce. Uvjerili ste me da je moje tijelo stvoreno kako bi prodavalo automobile koje mukarci kupuju. I odgojili ste me da vjerujem da sam runo pa?e. ALI STE ME LAGALI.

Islam me u?i da sam ja labud. Ja sam druk?ija i s tom namjerom sam stvorena. I moje tijelo, moja dua, su stvoreni za mnogo vie od onoga to ste me vi u?ili.

Allah, d.., kae u Kuranu: O ljudi, Mi vas od jednog ?ovjeka i jedne ene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najvie boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno nita. Kuran, sura Hudurat, ajet 13.

I tako sam ja po?a?ena. Ali ne s obzirom na moj odnos s mukim rodom. Moja vrijednost kao ene nije vezana za irinu moga struka ili za broj mukaraca kojima se dopadam. Moja vrijednost se mjeri na preciznijoj vagi: vagi bogobojaznosti i ?ednosti. I moj cilj u ivotu bez obzira ta modni magazini tvrdili je neto mnogo ve?e nego da samo izgledam lijepo za mukarce.

I iz tog razloga mi Allah nare?uje da prekrijem svoje tijelo; da sakrijem svoju ljepotu i da poru?im svijetu da ja nisam ovdje samo kako bih s svojim tijelom zadovoljila muke elje; JA SAM OVDJE KAKO BI ALLAH BIO ZADOVOLJAN S MNOM. Uzvieni je visoko podignuo ?ast enskog tijela nare?uju?i da se ono pokrije i potuje, i pokae samo onima koji zaslue supruzima.

I poru?ujem onima koji su htjeli da me u?ine slobodnom: Ne treba mi vaa sloboda. Ja ne elim da sli?im robi s izloga trgovine. I moje tijelo nije roba iroke potronje. Ja ne doputam da se svedem samo na to da budem predmet, ili par nogu koje prodaju ?izme. Ja imam duu, imam um, ja sam Boije stvorenje. Moja ljepota se ogleda u ljepoti moje due, mog srca, mog karaktera. Ja ne?u oboavati vae standarde ljepote, i ne?u biti sluga vaeg osje?aja za lijepo. Ja se pokoravam ne?emu ve?em.

S mojim hidabom ja izlaem i predstavljam svoju vjeru a ne svoju ljepotu. Moju vrijednost kao ljudskog bi?a odre?uje moj odnos s Bogom, a ne moj fizi?ki izgled. Ja prekrivam ono vanjsko. I kada me gledate, ne vidite moje tijelo. Ali me vidite onakvom kakva jesam sluga Boga Jedinoga.

Vidite, kao ena muslimanka, ja sam oslobo?ena vaeg tihog ropstva. Za svoje postupke, ra?une ne polaem pred Allahovim robovima na Zemlji. Ra?un jedino polaem pred Vladarem ljudi.

Autor: Yasmin Mogahed

Preveo i obradio: Nedim Boti?

akos.baAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...