Utorak, JUNE 18, 2024
pokajnici_logo


mahrama_xxOvo je naa pri?a.... Veliki u?enjaci Egipta okupljaju se kod svoga ejha u?e?i Kuran, kiraete, tefsir, hadis... Ali, slui ih i hizmeti im glumica, pjeva?ica! Ali ne ba obi?na: lijepa, lijepog glasa, popularna, poznata i na Istoku i na Zapadu! ?isti im i reda obu?u, ?asti ih ?ajem i kola?ima, slui ih, maallah! Oni se dive njenom hizmetu, poslunosti i u?tivosti! Veliki u?enjaci, ejh Abdul-Basit Abdusamed, ejh Menavi, ejh Kardavi, ejh aravi, ejh taj i taj, svi bolji od boljeg, svi kod svog ejha Halila el-Husarija, ejha svih karija i u?a?a, podu?ava ih Kuranu, kiraetima, tefsiru, hadisu...

Ali, slui ih i hizmeti im glumica, pjeva?ica!

A ne ba obi?na: lijepa, lijepog glasa, popularna, poznata i na Istoku i na Zapadu, k?erka ejha Halila el-Husarija! Da, k?erka Halila el-Husarija, Jasmina el-Husari!

Ali, Jasmina ima tek deset godina. Ona je od svoje sedme godine hafiz Kurana. Ona ve? u?i i kiraete. Babo je mnogo voli i ponosan je na nju. Pa, ona hizmeti ovu ulemu, ona je, ustvari, mala u?tiva djevoj?ica, lijepo odgojena, pa kakva, bolan, glumica!? Otkud, bolan, pjeva?ica!?

Od tada su prole godine.... ejh Halil el-Husari ivi u Medini, gradu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi koji ga sretnu, pitaju ga: Eh, ejh, ova tvoja k?erka?! ta bi, ejh, je li ovo tvoja k?erka?!

ejh Halil el-Husari kroz pla? govori: Ona je nekad bila moja k?erka, ali vie nije!

Jasmina el-Husari je odrasla i uplovila u bra?ne vode.

Zbog ljepote stasa, lijepog glasa i te?nog izgovora arapskih harfova i rije?i, dobila je ponudu da po?ne snimati pjesme i glumiti. Naravno, lijepo odgojeno dijete to glatko odbi!

Nedugo nakon toga, stie nova ponuda da se uklju?i u snimanje ilahija i kasida bez muzike, bez mukaraca.

Nasjela je Jasmina! Pjevala je ilahije, kaside i snimala. Ali kada se malo napunio dep, ubijedie je da ponekad u?estvuje u horovima duhovne, islamske muzike. Nasjela je Jasmina! Dep je postajao puniji, i to joj se osladi, te je nagovorie da prihvati angaman na televiziji, u pozoritima, filmovima. Nasjela je Jasmina!

Ko je pjeva?ica, ko je zvijezda godine? Jasmina el-Husari! Kako i ne bi, ljepota, glas, umjetni?ka sposobnost, gluma... otvorie se vrata slave, popularnosti! Sazna za nju Istok i Zapad, naro?ito arapski svijet. Pozornice, pozorita, albumi... ko je zvijezda, ko je glumica, ko je pjeva?ica godine? Jasmina el-Husari!

Ali, Jasmina, ostavi namaz, skide mahramu, zaboravi Kuran, kiraete nije ni dovrila, nema vie babe, nema one uleme da im hizmeti. Sada hizmeti pijancima, glumcima, pjeva?ima, hizmeti ejtanu! Promijeni i prezime, sada se zove Jasmina el-Hijam!

Prole su godine... ejh Halil el-Husari jo ivi u Medini, gradu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi koji ga poznaju, pitaju ga: Eh, ejh, ova tvoja k?erka? ta bi, ejh, sa tvojom k?erkom?

ejh Halil el-Husari kroz suze govori: Ona je nekad bila moja k?erka, ali vie nije!

Godine su prolazile... ejh Halil el-Husari preselio je na onaj svijet, da mu Uzvieni Allah oprosti grijehe i da ga uvede u dennetska prostranstva bez polaganja ra?una, molimo Allaha, delle delaluhu, da ga proivi u drutvu iskrenih, ehida i vjerovjesnika.

Ali, Jasmina, gdje si ti, Jasmina?!

Nakon babine smrti, Jasmina je saznala ta je babo kazao... saznala je da se odrekao svoje k?erke... Prolazili su dani i mjeseci. Mnogo je plakala. Mnogo je tugovala.

Osvanuo je novi dan, ba novi, ne obi?an.

U studiju su ?ekali zvijezdu da dovri snimanje za najnoviji album, da dovri pripreme za najnovije nastupe. Nije se pojavila. Da nije bolesna!? Da se nije ta desilo, ne daj Boe!? Zvali su Jasminu u stanu, nije se javila. Policija ju je traila posvuda, nisu je nali. Ostalo je jo samo jedno mjesto. Da, jo samo jedno mjesto. Jedna kominica je rekla da ju je vidjela kako ulazi u damiju. Damiju!? ta ?e ona u damiji!?

Nali su je uplakanu, sa mahramom na glavi, umornu, potitenu... u?ila je Kuran!

-Jasmina, ta se desilo!? Je li sve u redu!? ?ekaju te u studiju!

-Da, sve je u redu. Ja ne znam gdje je studio. Osramotila sam svoga oca, svoju familiju. Nema vie Jasmine el-Hijam. Ja sam od danas Jasmina Halil el-Husari. Ostavite me! Odlazite!

Rodila se nova zvijezda. Ne, nego je u Egiptu izalo novo sunce. Ali ne u pozoritu, ne u kinu, ne na televiziji... Uzvieni Allah nije htio da propadne babin trud. Kajala se Jasmina zbog svojih grijeha. Zasijao je iman u Jasminom srcu. Vie nije goliava, utegnuta, naminkana. Njena frizura je lijepa mahrama, uske i kratke suknje su joj dugi dilbabi, njena minka su suze pokajanja. Dolazili su joj i ?estitali na pokajanju. Jasmina je u posjeti kod ejhova koje je nekada hizmetila, a koji su jo u ivotu.

Nakon nekoliko dana Jasmina Halil el-Husari osnovala je organizaciju pod nazivom ejh El-Husari koja se, u okviru svoga djelovanja, bavi humanitarnim radom op?enito, irenjem islamskih vrijednosti, organiziranjem islamskih i edukativnih predavanja, a u njenom sastavu je i odjel pomo?i za jetime, a posebno se odlikuje kolom za hifz Kurani-kerima.

Posjetila je Jasmina nau lijepu Bosnu da nam ispri?a svoje doga?aje, da nam govori o svom pokajanju!

Ova organizacija nosi ime mog babe, ona je vakuf u ime Allaha, za mog babu, moja dua je ovdje, moji svi snovi su ovdje, jo uvijek osje?am gor?inu harama, ali je slast imana polahko lije?i, kajem se za svoje grijehe i molim Uzvienog i Milostivog Allaha da mi oprosti i spoji me sa mojim babom u Dennetu, kazala je Jasmina el-Husari za Aidune ilellahi (Allahovi pokajnici)

Priredio: Bilal Dervii?, www.minber.baAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...