Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo

Vrijeme je, uistinu je vrijeme


vrijeme_je_vrijemeDraga sestro, sjeti se Dana kada ?e protiv tebe biti mnogo svjedoka, kada ?e te udovi i koa osramotiti. Kuda misli pobje?i i gdje ?e uto?ite na?i?! Svjedoci od tebe, a protiv tebe! Mjesto na kojem si grijeh po?inila svjedo?it ?e protiv tebe, ?ak i vrijeme u kojem si grijeh po?inila bit ?e svjedok protiv tebe. Prisjeti se sabranog i zapisanog od Meleka pisara koji nisu izostavili ni mali ni veliki grijeh, kada ?e ti se srce od tuge i jada istopiti, sagorjeti od kajanja i brige. Onda kada ?e se listovi savijeni razviti, ti si ih zaboravila, ali nije ih zaboravio Onaj koji ?e ra?un svesti. Vidjet ?e sva ta djela kada nastupi ?as kajanja, kada nestanu slasti i ostanu tuga i jad, i?eznu strasti, a ostanu njihove loe posljedice. Prisjeti se Knjige koja ?e pred tobom biti otvorena, njen teret je za tebe ili protiv tebe.

I znaj da su zabiljeeni svaka izgovorena rije?, u?injeno svako djelo i svaki tvoj pokret. Zato radi i govori samo ono to ?e te obradovati na Danu sudnjem, kada sretne Allaha. Prisjeti se smrti i njenih muka, kabura i njegovih tmina, Vage i njene preciznosti, Sirata i njegove britkosti, skupljanja i njegovih strahota. Kakvo li ?e tvoje stanje tada biti?! Kakve li ?e biti tvoje rije?i u tim tegobnim trenucima, kada bude dola nose?i grijehe kojima si Allahu prkosila danono?no, javno i tajno? Kakvog lica ?e sresti Allaha, kada Njegove naredbe nisi izvravala, i granice koje je On postavio prelazila? Jesi li odgovor pripremila?

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na naeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i njegove  ashabe.

Draga moja sestro, svi smo mi skloni grijehu i pogreci, i svi nekada budemo nepokorni naem Gospodaru. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Svaki sin Ademov grijei, a najbolji grjenici su oni koji se kaju."?ovjek je bi?e koje je po svojoj prirodi slabo, dua ga savlada, i pokae se kao slabi? pred naletom pouda i ovodunjalu?kih ljepota. Ako primijeti, draga sestro, na sebi neke slabosti i vidi da dua tei grijehu, prije negoli posrne, prisjeti se da te tvoj Gospodar vidi.  Zaista je On Sveznaju?i i o svemu obavijeten. Allah Uzvieni kae: "A zar oni ne znaju da Allah zna i ono to oni kriju i ono to pokazuju." (prijevod zna?enja El-Bekare, 77) ?uje tvoj govor, vidi te ma gdje bila, zna ono to radi javno i tajno. Zato pazi, nemoj da ti bude nebitno to to te Allah Uzvieni vidi i da ti bude bezna?ajno to to te nadzire. Pazi da ne bude od onih koji revnosno vode ra?una o miljenjima stvorenja, a zaboravljaju Gospodara stvorenja, boje se ljudi, a zaboravljaju Gospodara ljudi. Uzvieni kae: "Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima." (Prijevod zna?enja En-Nisa, 108)

Na kojem si to mjestu, sestro, sigurna da te Allah ne vidi? Zato ispuni svoje srce strahopotovanjem prema Uzvienom, i kada te dua po?e nagovarati na zlo, ma kako malo bilo, ti joj reci: "Zar on ne zna da Allah sve vidi" (prijevod zna?enja El- Alek, 4).

Draga moja sestro, prije nego to po?ini grijeh, prisjeti se kako si mala i si?una, da bi bila nepokorna Onome koji je sve stvorio, koga su oboavali nai preci. Koliki si samo slabi?, samoj sebi nikakvu korist ne moe pribaviti niti od sebe tetu odagnati, nemo?na si da bi Snanom i Mo?nom bila nepokorna, Onome kome se svaka stvar ponizi, ?ija veli?ina sve ispuni, ?ija vlast sve sebi podredi i ?ija mo? sve obuhvati. Prisjeti se ko si ti, a ko je Veliki, Onaj kome si grjena, iako samo Njega potrebna si. Upamti, koliko veliko bude Allahovo mjesto u tvome srcu, toliko ?e i ti biti vrednija kod Allaha!

Draga sestro, prije nego to po?ini grijeh, prisjeti se mnogobrojnih Allahovih blagodati kojima te obasuo. Allah te iz ni?ega stvorio, lijep ti lik dao, kada si bila bolesna, On te izlije?io, bila si gladna, pa te opskrbio, bila si neodjevena, pa te obukao, edna pa te napojio. Uzvieni kae: "I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nikadamogli nabrojati." (prijevod zna?enja El-Ibrahim, 34) Razmisli, kako ?e na Njegovu blagodat nevjerovanjem uzvratiti, a na Njegovu dareljivost i dobrotu poricanjem, kako na dobro?instvo uzvra?a nezahvalno?u, kako moe biti nepokorna dok si u blagostanju koje ti On daruje? S kakvim licem misli Gospodara 

svoga sresti? Tolike ti darove podario, a ti Mu grijeenjem uzvra?a! Zar se kazne Njegove ne boji?! Zar ne strepi od patnje koju je pripremio za nepokorne robove?! On je u stanju da ti sve te blagodati uskrati, kako On to bude htio i kada bude htio. Koliko je onih koje je Allah Svojim neizmjernim blagodatima obasuo, a oni na to uzvratie nevjerovanjem i poricanjem tih blagodati. Kae Uzvieni: "Kaznili smo ih tako zato to su bili nezahvalni, a da li Mi kanjavamo ikog drugog do nevjernika, nezahvalnika." (prijevod zna?enja Sebe', 17)

Draga sestro, ti koja si Allahu nepokorna, prisjeti se da Mu grijehe ?ini u Njegovom vlasnitvu, na Zemlji koja Njemu pripada, na nebesima kojima On upravlja. Da li bi ti bila zadovoljna da tebi neko od tvojih uku?ana bude nepokoran? Prisjeti se, sestro, koliko je Allahova kazna estoka, i da je Allah silan i strog. Ono to je unitilo prijanje narode jeste prekora?ivanje Njegovih granica i naruavanje Njegove svetosti, prkoenje i nepokornost. Uzrok bilo koje neda?e koja sna?e roba jesu njegovi grijesi.

Draga sestro, sjeti se Dana kada ?e protiv tebe biti mnogo svjedoka, kada ?e te udovi i koa osramotiti. Kuda misli pobje?i i gdje ?e uto?ite na?i?! Svjedoci od tebe, a protiv tebe! Mjesto na kojem si grijeh po?inila svjedo?it ?e protiv tebe, ?ak i vrijeme u kojem si grijeh po?inila bit ?e svjedok protiv tebe. Prisjeti se sabranog i zapisanog od Meleka pisara koji nisu izostavili ni mali ni veliki grijeh, kada ?e ti se srce od tuge i jada istopiti, sagorjeti od kajanja i brige. Onda kada ?e se listovi savijeni razviti, ti si ih zaboravila, ali nije ih zaboravio Onaj koji ?e ra?un svesti. Vidjet ?e sva ta djela kada nastupi ?as kajanja, kada nestanu slasti i ostanu tuga i jad, i?eznu strasti, a ostanu njihove loe posljedice. Prisjeti se Knjige koja ?e pred tobom biti otvorena, njen teret je za tebe ili protiv tebe. I znaj da su zabiljeeni svaka izgovorena rije?, u?injeno svako djelo i svaki tvoj pokret. Zato radi i govori samo ono to ?e te obradovati na Danu sudnjem, kada sretne Allaha.

Prisjeti se smrti i njenih muka, kabura i njegovih tmina, Vage i njene preciznosti, Sirata i njegove britkosti, skupljanja i njegovih strahota. Kakvo li ?e tvoje stanje tada biti?! Kakve li ?e biti tvoje rije?i u tim tegobnim trenucima, kada bude dola nose?i grijehe kojima si Allahu prkosila danono?no, javno i tajno? Kakvog lica ?e sresti Allaha, kada Njegove naredbe nisi izvravala, i granice koje je On postavio prelazila? Jesi li odgovor pripremila?

Draga moja sestro, ti koja si Allahu nepokorna, Allah te stvorio radi velikog cilja. Nije te stvorio uzalud i samoj sebi prepustio. Uzvieni kae: "Zar ste mislili da sam vas uzalud stvorio i da Nam se ne?ete vratiti." (prijevod zna?enja El-Mu'minun, 105) Kae Uzvieni: "Dinne i ljude stvorio sam samo zato da Me oboavaju." (prijevod zna?enja Ez Zarijat, 56) Allah ti je dao vremena i ostavio te  da se u njemu opskrbi dobrim djelima, ali na veliku alost, slika je druga?ija. Na sve to uzvra?a grijesima i nepokorno?u. I kako dani prolaze, tvoji grijesi se pove?avaju, a Onaj koji ?e ra?un svesti ne zaboravlja. Pazi, moja sestro, da ne ostane u svom nemaru, zabavi i zaboravu sve dok nestane vremena za rad i do?e vakat preseljenja. Kada na onaj svijet krene, na kojem su strahote velike, i kada napokon shvati, poeljet ?e da se vrati, ali povratka vie ne?e biti. Uzvieni Allah kae: "Kada nekom od njih smrt do?e, on uzvikne: 'Gospodaru moj, povrati me.'" (prijevod zna?enja El-Mu'minun, 99)

Draga moja sestro, kada si Allahu grijeh po?inila, kao da si jednu bitku izgubila i poraz doivjela od najve?eg neprijatelja. To je neprijatelj koji svoj trud ne ali. Kae Uzvieni navode?i njegove rije?i: "Sigurno ?u ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih me?u njima robova iskrenih." (prijevod zna?enja Sad, 82-83) Pa da li eli da bude od iskrenih Allahovih robova, da bude uvedena u Ku?u, ba?u sre?e i sigurnosti? Ili eli da bude od sljedbenika ejtana i da ivi u tminama grijeha i da bude ba?ena u Ku?u patnje, ponienja i vatre?

Draga moja sestro, uistinu je put do Denneta zastrt neugodnostima, to je cilj do kojeg se s mukom stie i visina do koje se uzdie samo ona koja se od grijeha ?uvala. Da li eli Dennet i njegove blagodati, a u grijesima ivi?! Da li eli sre?u na ovom ili onom svijetu, a pada iz jednoga u drugi grijeh?!

Draga moja sestro, kucnuo je ?as da grijehe ostavi i da se za po?injeno pokaje, da se preda pokornosti kojom ?e te Allah uzvisiti i u kojoj lei klju? tvoje sre?e i na dunjaluku i na ahiretu. Svevinji kae: "Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekaju kad se Allah i istina koja se objavljuje spomene." (prijevod zna?enja El-Hadid, 16) Tako mi Allaha, jeste, vrijeme je, uistinu je vrijeme.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...